PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08 |
Tytuł artykułu

Rozmieszczenie Ostericum palustre Besser w Polsce środkowo-wschodniej

Warianty tytułu
EN
Distribution of Ostericum palustre Besser in the central-eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper presents current distribution of Ostericum palustre in centraleastern Poland. In total, 72 localities of the species were noted, of which 25 have not been published so far. Most of them are well preserved. At 14 localities populations of Ostericum palustre consist of several hundred or a few thousand specimens. Only one published locality of the species has not been confirmed at present.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Opis fizyczny
s.137-146,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
 • Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
autor
 • Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.B.Prusa 12, 08-110 Siedlce
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie, ul.Walewska 52/54, 00-922 Warszawa
Bibliografia
 • BORKOWSKA L., CIOSEK M.T., GŁOWACKI Z., MARCINIUK P., WIERZBA M. 1999. Materiały do flory Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 6: 21-30.
 • CZARNA A., ZAŁUSKI T. 2001. Angelica palustris (Besser) Hoffm. Starodub łąkowy. - W: KAŹMIERCZAKOWA R., ZARZYCKI K. (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN & Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 277-279.
 • ĆWIKLIŃSKI E., GŁOWACKI Z. 2000. Atlas florystyczny doliny Bugu. - W: FALIŃSKI J. B., ĆWIKLIŃSKI E., GŁOWACKI Z. (red.), Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu. Floristic Atlas of River Bug Valley. - Phytocoenosis, Suppl. Cartogr. Geobot. 12: 73-300.
 • ĆWIKLIŃSKI E., GŁOWACKI Z., CIOSEK M., RUDOWICZ M., BRANOWSKA J. 1984. Siedlecko- Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu - opracowanie przyrodnicze. - Urząd Wojewódzki w Siedlcach, 67 ss.
 • ĆWIKLIŃSKI E., GŁOWACKI Z., OZIMIŃSKI K. 1982. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu - dokumentacja podstawowa. - Wojewódzki Konserwator Przyrody w Siedlcach, 90 ss.
 • FALKOWSKI M., NOWICKA-FALKOWSKA K., KRECHOWSKI J. 2009. Endangered species of vascular flora in fishpond complexes of the central-eastern Poland. - Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 12(4), #29.
 • FIJAŁKOWSKI D. 1966. Zbiorowiska roślinne lewobrzeżnej doliny Bugu w granicach województwa lubelskiego. - Ann. UMCS, Sectio C, Biologia 21: 247-312.
 • GŁOWACKI Z. 1985. Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia. - Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach 4: 51-78.
 • KONDRACKI J. 2009. Geografia regionalna Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.
 • KRASICKA-KORCZYŃSKA E. 2009. Swamp angelica Ostericum palustre Besser in grassland complexes of the Noteć river valley and the Bydgoszcz Canal. - W: ŚLIWIŃSKA E., SPYCHAJ-FABISIAK E. (red.), Understanding the Requirements for Development of Agricultural Production of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as Result of Scientific Research. - University of Technology and Life Sciences Press, Bydgoszcz, p. 199-209.
 • KRECHOWSKI J. 2005. Zagrożone gatunki flory naczyniowej miasta Siedlce. - Zesz. Nauk. AP, Ser. Rolnictwo 66/67: 83-94.
 • MARCINIUK J. 1996. Rzadkie gatunki roślin naczyniowych uroczyska Bartków w gminie Korczew, województwo siedleckie. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2: 91-94.
 • MARCINIUK J., MARCINIUK P., KALINOWSKI P. 2010. Ponowne odnalezienie brzozy niskiej Betula humilis na uznanym za wymarłe stanowisku na Wysoczyźnie Siedleckiej. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(2): 117-120.
 • MEUSEL H., JAGER E., WEINERT E. 1965. Vergleichende Chorologie Der Zentraleuro- paischen Flora 1. - G. Fischer Verl., Jena, 258 ss.
 • MICHALSKA-HEJDUK D., KOPEĆ D. 2010. Ecological and sociological spectrum of Ostericum palustre at new localities in central Poland. - Biodiv. Res. Conserv. 17:63-71.
 • NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 3-9.
 • NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2008. The distribution, habitat preferences and size of population of Ostericum palustre Besser on the south-western limit of its occurrence in Poland. - Nature Conservation 65: 43-49.
 • OBERDORFER E. 1994. Pflanzensoziologische Exkursionsflora. - E. Ulmer Verl., Stuttgart, 1050 ss.
 • PAWLIKOWSKI P., WOŁKOWYCKI D. 2010. Nowe stanowiska Swertia perennis subsp. perennis (Gentianaceae) na torfowiskach północno-wschodniej Polski. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 17(1): 25-36.
 • PIWOWARSKI B., BIELECKI M. 2012. Nowe stanowisko Ostericum palustre (Apiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 19(1): 61-65.
 • SOCZEWKA B. 1990. Nowe stanowiska rzadszych roślin na torfowisku Klimonty w woj. siedleckim. - Zesz. Nauk. WSRP w Siedlcach, Ser. Nauki Przyr. 24: 159-163.
 • WIERZBA M., LASKOWSKI T., MARCINIUK P., SIKORSKI P. 2008. Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych - cz.1. Gatunki chronione i zagrożone w Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(2): 171-175.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, s. 391.
 • ZAŁUSKI T. 2004. Ostericum palustre Besser. Starodub łąkowy. - W: SUDNIK- WÓJCIKOWSKA B., WERBLAN-JAKUBIEC H. (red.), Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 9. - Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 160-163.
 • ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 183 ss.
 • ZARZYCKI K., SZELĄG Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. - W: MIREK Z., ZARZYCKI K., WOJEWODA W., SZELĄG Z. (red.). Red list of plants and fungi on Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 9-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2c57daab-bbd1-45a7-9281-a74b19cff74b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.