PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |

Tytuł artykułu

In vitro propagation of Arnica montana L.: an endangered herbal species of great importance to medicine

Warianty tytułu

PL
Rozmnażanie Arnica montana L. metodą in vitro: istotnego w medycynie i zagrożonego gatunku zielarskiego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Arnica montana L., a valuable medicinal plant, has been used in the pharmaceutical and cosmetic industry for many years. Traditional methods of reproduction of this protected species are hardly efficient; hence, the method of in vitro culture provides the possibility of increasing the multiplication coefficient, which in turn would facilitate introduction of arnica into crop production. The aim of the study was to examine the effect of cytokinins and their concentration on multiplication of shoots and the effect of different concentrations of auxin on rooting of multiplied shoots of Arnica montana. The plants of mountain arnica were propagated from shoot tips placed on the MS agar (0.7%) medium supplemented with NAA (0.1 mg ·1⁻¹). One of the four cytokinins, i.e. BAP, KIN, 2iP and Z, was applied at the concentrations of 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg ·1⁻¹ . After 5 weeks of the in vitro culture, the shoots obtained were transferred to the MS agar medium supplemented with 0, 0.05, 0.1 and 0.2 mg ·1⁻¹ NAA for rooting. The greatest number of the explants regenerating shoots and the shoots number were found in the MS medium supplemented with 0.5 mg·1⁻¹ BAP. KIN at the concentrations of 1.5 and 2.0 mg·1⁻¹ exerted the most substantial impact on the shoot length. No change in shoot length and weight was found in the case of Z, and a bigger number of shoots was obtained at its concentrations ranging 1.0 to 2.0 mg·1⁻¹. The shoots of the mountain arnica were characterised by high rhizogenic capacity. The biggest numbers of rooted shoots were found in the medium containing 0.1 mg·1⁻¹ NAA. Plants with the greatest number and weight of shoots were obtained in the same medium, while the longest roots were found at 0.05 mg·1⁻¹ NAA.
PL
Arnica montana L. jest cenną rośliną leczniczą wykorzystywaną od wiele lat w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Tradycyjne metody rozmnażania w przypadku tego chronionego gatunku są mało wydajne, stąd zastosowanie metody kultur in vitro stwarza możliwość zwiększenia współczynnika mnożenia, co ułatwiłoby wprowadzenie arniki do uprawy polowej. Celem badań była ocena wpływu cytokinin i ich stężeń do mnożenia pędów oraz zróżnicowanego stężenia auksyny do ukorzeniania namnożonych pędów Arnica montana L. Rośliny arniki górskiej rozmnażano z wierzchołków pędów, które umieszczano na agarowym (0,7%) podłożu MS z dodatkiem NAA (0,1 mg ·1⁻¹) oraz jedną z czterech cytokinin, tj. BAP, KIN, 2iP oraz Z w stężeniach: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg ·1⁻¹. Po 5 tygodniach kultury in vitro otrzymane pędy w celu ukorzenienia przenoszono na agarowe podłoże MS z dodatkiem NAA w ilości 0; 0,05; 0,1; 0,2 mg ·1⁻¹. Najwięcej eksplantatów tworzących pędy oraz ich największą liczbę stwierdzono na pożywce MS z dodatkiem 0,5 mg·1⁻¹ BAP. Na długość wytwarzanych pędów największy wpływ miała KIN w stężeniu 1,5 i 2,0 mg·1⁻¹. W przypadku Z nie stwierdzono zmiany długości i masy pędów, zaś większą liczbę pędów obserwowano w stężeniach od 1,0 do 2,0 mg·1⁻¹⁻¹. Otrzymane pędy charakteryzowały się dużą zdolnością do ryzogenezy. Najwięcej pędów ukorzeniło się na pożywce zawierającej 0,1 mg·1⁻¹ NAA. Na tej pożywce otrzymano również rośliny o większej liczbie i masie korzeni, natomiast najdłuższe korzenie stwierdzono przy stężeniu 0,05 mg·1⁻¹ NAA.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

2

Opis fizyczny

p.127-140,fig.,ref.

Twórcy

 • Institute of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland

Bibliografia

 • Alderson P.G., Harbour M.A., Patience P.A., 1987. Micropropagation of Prunus tenella cv. Firehill. Acta Hortic. 212, 463–468.
 • Baillie J.E.M., Hilton-Taylor C., Stuart S.N., 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species™. A Global Species Assessment. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Bilia A.R., Bergonzi M.C., Mazzi G., Vincieri F.F., 2006. Development and stability of semisolid preparations based on a supercritical CO2 Arnica extract. J. Pharm. Biomed. Anal. 41, 449–454.
 • Braga P.C., Dal Sasso M., Culici M., Bianchi T., Bordoni L., Marabini L., 2006. Antiinflammatory activity of thymol: inhibitory effect on the release of human neutrophil elastase. Pharmacology 77, 130–136.
 • Brinkhaus B., Wilkens J.M., Lüdtke R., Hunger J., Witt C.M., Willich S.N., 2006. Homeopathic arnica therapy in patients receiving knee surgery: results of three randomised double-blind trials. Complementary Therapies in Medicine 14, 237–246.
 • Buła E., 1993a. Mountain arnica cultivation conditions. Part. I. Wiad. Ziel. 7, 20–21.
 • Buła E., 1993b. Mountain arnica cultivation conditions. Part II. Wiad. Ziel. 10, 18.
 • Buła E., 1995. About mountain arnica cultivation. Wiad. Ziel. 4, 15–16.
 • Butiuc-Keul A.L., Deliu C., 2001. Clonal propagation of Arnica montana L., a medicinal plant. In vitro Cell. Dev. Biol. Plant. 37 (5), 581–585.
 • Conchou O., Nichterlein K., Vomel A., 1992. Shoot tip culture of Arnica montana for micropropagation. Planta Med. 58 (1), 73–76.
 • Echeverrigaray S., Fracaro F., Andrade L. B., Biasio S., Atti-Serafini L., 2000. In vitro shoot regeneration from leaf explants of Roman Chamomile. Plant Cell, Tissue and Organ Cult. 60, 1–4.
 • Ellenberger A., 1998. Assuming responsibility for a protected plant: WELEDA’s endeavour to secure the firm’s supply of Arnica montana. In: TRAFFIC-Europe, edg. medicinal Plant Trade in Europe: conservation and supply. Proceedings of the First International Symposium on the Conservation of Medicinal Plants in Trade in Europe. TRAFFIC-Europe, Brussels, pp 127–130.
 • Forycka A., Szczyglewska D., Buchwald W., 2004. The evaluation of chosen mountain arnica populations (Arnica montana L.) from Poland. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 497, 223–230.
 • Forycka A., Buchwald W., 2008. Badania zasobów naturalnych roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną. Herba Pol. 54 (2), 81–112.
 • Gawlik-Dziki U., Świeca M., Sugier D., Cichocka J., 2011. Comparison of in vitro lipoxygenase, xanthine oxidase inhibitory and antioxidant activity of Arnica montana and Arnica chamissonis tinctures. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10 (3), 15–27.
 • Jaroniewski W., 1996. Mountain arnica and its use in medicine. Wiad. Ziel. 5, 5–6.
 • Kisiel W., 1995. Sesquiterpen lactons with anti-inflamatory action in medicinal plants. Wiad. Ziel. 7/8, 24–25.
 • Kowalczyk B., 2007a. Raw materials against a cellulite. Panacea 4/6, 20–22.
 • Kowalczyk B., 2007b. Plants for scars treating. Panacea 7/9, 16–17.
 • Kozak D. 2004. The influence of solidifying agents and medium condensation on the multiplication and rooting of Arnica montana L. shoots in vitro. Folia Univ. Agric. Stetin. Agric. 239 (94), 87–92.
 • Kozak D., Wnuk K., 2005. Wpływ cytokinin na wytwarzanie i wzrost pędów kątowych tibuchiny wykwintnej (Tibouchina urvilleana Cogn.) in vitro. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 504, 127–133.
 • Kozłowski J., Buchwald W., Szczyglewska D., 1999. Trials with protected medicinal plants cultivation. Wiad. Ziel. 4, 13–14.
 • Kozłowski J., Buchwald W., Szczyglewska D., Moryca A., 2001. Investigations of natural resources of protected medicinal plants in Poland. Part IV. Wiad. Ziel. 6, 19–21.
 • Lê C. L. 1998. In vitro clonal multiplication of Arnica montana L. Acta Hort. 457, 195–204.
 • Makowczyńska J., Andrzejewska-Golec E., 2009. Micropropagation of Plantago maritima L. – a vanishing species in Poland. Acta Societatis Botanic. Poloniae 78 (1), 13–18.
 • Malarz, J., Stojakowska, A., Dohnal, B., Kisiel W., 1993. Helenalin acetate in vitro propagated plants of Arnica montana. Planta Med. 59 (1), 51–53.
 • Merfort I., Wendisch D., 1992. New flavonoid glycosides from Arnicae Flos DAB 9. Planta Med. 58, 355–357.
 • Meusel H., Jäger E.J., 1992. Vergleichende chorologie der Zentraleuropäischen Flora. Karten, Literatur, Register. Band III. Gustav Fisher Verlag, Jena – Stuttgart – New York, 422–688.
 • Mirek Z., Zarzycki K., 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Kraków, IB PAN. Murashige J., Skoog F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15, 473–497.
 • Petrova M., Zayova E., Yankova E., Baldzhiev G., 2011. Plant regeneration from callus culture of Arnica montana. Romanian Biotechnological Letters 16 (1), Suppl., 92–97.
 • Piątczak E., Wysokińska H., 2003. In vitro regeneration of Centaurium erythraea Rafn from shoot tips and other seedling explants. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72 (4), 283–288.
 • Reider N., Komericki P., Hausen M., Fritsch P., Aberer W., 2001. The seamy side of natural medicines: contact sensitization to arnica (Arnica montana L.) and marigold (Calendula officinalis L.). Contract Dermatitis 45, 269–272.
 • Rout G.R., 2005. Micropropagation of Clitoria ternatea Linn. (Fabaceae) – an important medicinal plant. In vitro Cell. Dev. Biol. Plant. 41, 516–519.
 • Skała E., Wysokińska H., 2001. Mikrorozmnażanie Salvia sclarea L. i Salvia splendens Ker.-Gawl. Annales UMCS, supp. S. EEE, Horticultura, IX, 319–325.
 • Stefanache C. P., Danil D., Necula A. R., Gille E., 2010. Studies regarding in vitro regeneration of Arnica montana L. from natural populations – Bistrita Valley (Eastern Carpathians). Tomul Lvi, Fasc. 1, S. II A. Biologie Vegetală 33–42.
 • Sugier D., 2007. The flowering pattern of Arnica montana L. and Arnica chamissonis Less. under field cultivation conditions with successive flower head collection. Acta Agrobotanica 60 (2), 133–139.
 • Świstowska A., Kozak D., 2005. Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzionek i adaptację roślin Nematanthus x hybridus ‘Tropicana’. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 504, 307–312.
 • Wagner S., Merfort I., 2007. Skin penetration behaviour of sesquiterpene lactones from different Arnica preparations using a validated GC-MSD method. J. Pharm. Biomed. Anal. 43, 32–38.
 • Weremczuk-Jeżyna I., Wysokińska H., 2000. Mikrorozmnażanie Arnica montana L. i wytwarzanie laktonów seskwiterpenowych w uzyskanych roślinach. Biotechnologia 4 (51), 118–122.
 • Weremczuk-Jeżyna I., Kisiel W., Wysokińska H., 2006. Thymol derivatives from hairy roots of Arnica montana.. Physiol. Biochem. Plant Cell Rep. 25, 993–996.
 • Widrig R., Suter A., Saller R., Melzer J., 2007. Choosing between NSAID and arnica for topical treatment of hand osteoarthritis in a randomised, double-blind study. Rheumat. International 27 (6), 585–591.
 • Willuhn G., 1998. Arnica flowers: pharmacology, toxicology and analysis of the sesquiterpene lactones – their main active substances. ACS Symp. Ser. 691 Am. Chem. Soc., 118–132.
 • Wojewoda K., Cyunel E., 1963. Mountain arnica distribution in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 9 (1), 59–68.
 • Zając A., Zając M., (red.) 2001. An atlas of vascular plants in Poland. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, 70 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2bc3c6d7-9b55-4f71-a2a4-6a7147786bd8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.