PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |

Tytuł artykułu

Respiratory and dehydrogenase activities in the soil under maize growth in the conditions of irrigated and nonirrigated fields

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Aktywność respiracyjna i dehydrogenazowa w glebie pod uprawami kukurydzy w warunkach pól deszczowanych i niedeszczowanych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the study was to ascertain the impact of irrigation or its absence on respiratory and dehydrogenase activities in soils under maize growth. Investigations were carried out in years 2007-2009 at six times of analysis during the maize growth season. The experiment included experimental plots on which maize of Clarica hybrid (FAO 220, Pioneer) intended for CCM was grown. The experimental plots were irrigated with the use of semi-permanent sprinkling machines. Dehydrogenase activity in the soil was determined colorimetrically, and soil respiratory activity was determined with the titration method. Soil respiratory activity did not exhibit significant variability during the growth season with the exception of 2009 at the second time of analysis (at the 2-3 maize leaf stage), when the highest average values in the season were recorded. In the third year of the analysis (2009), practically speaking, no significant differences were observed in the activity of the examined enzymes between irrigated and nonirrigated plots. The comparison of the dates of the analyses showed that the highest activity of the investigated enzymes occurred in the spring before sowing and in the summer. Mean values of the respiratory activity did not show large differences in the individual seasons.
PL
Celem badań było określenie wpływu deszczowania lub jego braku na aktywność respiracyjną i dehydrogenaz w glebie pod uprawą kukurydzy. Badania prowadzono w latach 2007-2009, w 6 terminach, w sezonie wegetacyjnym kukurydzy. Eksperyment obejmował poletka doświadczalne z uprawą kukurydzy odmiany Clarica (FAO 220, Pioneer) przeznaczoną na CCM. Na poletkach, które podlegały procesowi deszczowania, zainstalowano deszczownie typu półstałego. Aktywność dehydrogenaz w glebie ustalono kolorymetrycznie, a respiracyjną oznaczano metodą miareczkową. Aktywność oddechowa gleby nie wykazywała znacznego zróżnicowania w sezonach wegetacyjnych, z wyjątkiem roku 2009, gdzie w II terminie analiz (kukurydza w fazie 2-3 liści) odnotowano najwyższe średnie w sezonie. W trzecim roku analiz (2009) praktycznie nie stwierdzono istotnych różnic w aktywności tych enzymów między obiektami deszczowanymi a niedeszczowanymi. Analizując terminy analiz, największą aktywność tych enzymów stwierdzano wiosną, przed siewem roślin oraz latem. Średnie wartości aktywności oddechowej nie wykazywały dużego zróżnicowania w sezonach.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

3

Opis fizyczny

p.93-100,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Szydlowska 50, 60-656 Poznan, Poland

Bibliografia

 • Box E.O., Meentemeyer V., 1993. Soil carbon dioxide evolution: environmental controls. world patterns and amounts. Conference Papers 18 Geography of organic matter production anddecay, PAN IGiPZ Warszawa, 21-49.
 • Corstanje R., Reddy K.R., 2006. Microbial indicators of nutrient enrichment. Soil Sci.Soc. Am. J. 70, 1652-1661.
 • Ding W., Cai Y., Cai Z., Yagi K., Zheng X., 2007. Soil respiration under maize crops: effect of water, temperature and nitrogen fertilization. Soil Biol. Biochem. 3, 944-951.
 • Dkhar M.S., Mishra R.R. 1983. Dehydrogenase and urease activities of maize (Zea mays L.) field soils. Plant Soil 70, 327-333.
 • Dziadowiec H., Kaczmarek J., 1998. Wpływ składu gatunkowego drzewostanu na ogólną aktywność biologiczną gleb rdzawych w borze mieszanym świeżym [Effect of typical speciescomposition of trees on the general biological activity of rusty soil in fresh mixed coniferousforest]. [In:] Ekologiczne aspekty mikrobiologii gleby [Ecological aspects of soilmicrobiology], A. Sawicka, G. Durska eds., Wyd. AR Poznań, 119-124 [in Polish].
 • Furczak J., Gostkowska K., Szwed A., 1997. Próba wykorzystania odpadów organicznych do poprawy aktywności mikrobiologicznej zdegradowanej gleby użytkowanej sadowniczo [Attempt of organic waste utilization for the correction of the microbiological activity of soilused for fruit-growth]. [In:] Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywnośći znaczenie [Microorganisms in the environment. Occurrence, activity, and significance],W. Barabasz eds., Wyd. AR Kraków, 159-167 [in Polish].
 • Ghaly A.E., Mahmoud N.S., 2006. Optimum conditions for measuring dehydrogenase activity of Aspergillus niger using TTC. Am. J. Biochem. Biotech. 2, 186-194.
 • Januszek K., Błońska E., Stanik P., 2007. Uwagi dotyczące oznaczania aktywności dehydrogenaz w glebach testem TTC – formazan [Comments concerning determination of dehydrogenaseactivity in soil with the ttc-formazan test]. Acta Agrophys. 9, 635-644 [in Polish].
 • Nwanyanwu Ch.E., Abu G.O., 2010. In vitro effect of petroleum refinery wastewater on dehydrogenase activity in marine bacterial strains. Ambi-Agua, Taubaté 5, 21-29.
 • Okazaki M., Hirata E., Tensho K., 1983. TTC reduction in submerged soils. Soil Sci. Plant Nutr. 29, 489-497.
 • Pędziwilk Z., Gołębiowska J., 1984. CO2 release as an index of biological activity of cultivated soils. Acta Microbiol. Pol. 33, 249-256.
 • Siwik-Ziomek A., Koper J., 2006. Kształtowanie aktywności dehydrogenaz w glebie płowej po zmianie nawożenia [Effect of fertilization change on the activity of dehydrogenase in orthicluvisol]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 512, 521-527 [in Polish].
 • Stępniewska Z., Przywara G., Bennicelli R.P., 2004. Plant response in anaerobic conditions [Reakcja roślin w warunkach anaerobiozy]. Acta Agrophysica 7, 1-85 [in Polish].
 • Sulewska H., 1997. Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania uprawy i kierunków użytkowania kukurydzy w Polsce [Environmental and economic conditions of maize growthin Poland]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 450, 15-29 [in Polish].
 • Thalmann A., 1968. Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenase Aktivität in Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) [Methods of dehydrogenase activity determinationwith triphenyltetrazoliumchlorid (TTC)]. Landwirtsch. Forsch. 21, 249-258 [in German].Włodarczyk T., 2000. Some of aspects of dehydrogenases activity in soils. Int. Agrophysics 14,365-376.
 • Żarski J., Dudek S., Grzelak B., 2004. Rola czynnika wodnego i termicznego w kształtowaniu plonów ziarna kukurydzy [Role of water and thermal factors in affecting maize grain yield]. Acta Agrophys. 3, 189-195 [in Polish].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2bbf45ef-21d1-408a-8c66-17452baf5657
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.