PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | I/1 |

Tytuł artykułu

Retencja wody opadowej i jej wykorzystanie do nawadniania roślin na przykładzie modeli dwóch gospodarstw roślin ozdobnych w 2014 roku

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Rain water storing and using for plant watering according to the models of two ornamental plant farms in 2014

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Nawadnianie w produkcji roślin ozdobnych jest jednym z kluczowych czynników gwarantujących prawidłowy wzrost roślin, ich wysoką jakość i zdrowotność. Woda w produkcji roślin dzielona jest na dwa rodzaje: wodę potrzebną do nawadniania, której źródłem są strumienie, studnie, wodociągi. Drugim rodzajem jest woda pochodząca z opadów i nawadniania, której nadmiar trzeba często odprowadzać. Celem przeprowadzonych analiz na przykładzie dwóch modelowych gospodarstw było pokazanie możliwości retencjonowania wody opadowej i wykorzystania jej do nawadniania uprawianych roślin. Do badań wytypowano dwa nowoczesne gospodarstwa z produkcją roślin ozdobnych. Jedno w okolicach Wielunia z przewagą upraw kontenerowych (16ha) drugie w okolicach Bydgoszczy z przewagą upraw pod osłonami (3,9ha). Gospodarstwa przystosowane są do retencjonowania wody opadowej z powierzchni infrastruktury budowlanej i drogowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ustalono, że roczne zapotrzebowanie do nawadniania 1ha upraw kontenerowych przy wydatku jednorazowym od 21 do 22,5 m3 wynosi od 2268 do 2430m3 wody. Upraw pod osłonami przy wydatku jednorazowym od 11,1 do 12,4 wynosi 1451,1 do 1798 m3. W badanych gospodarstwach zgromadzono 23,5 tys. m3 wody – przy rocznych opadach w lokalizacji koło Wielunia 616,8mm i 25,0 tys. m3 wody przy rocznych opadach 547,2mm w lokalizacji koło Bydgoszczy. Ilość zgromadzonej wody pozwoliła na całkowite pokrycie zapotrzebowania na wodę do nawadniania w gospodarstwie koło Bydgoszczy i pokrycie 57,2 % zapotrzebowania na wodę do nawadniania w gospodarstwie koło Wielunia.
EN
Irrigation in ornamental plants production is one of the most important factor guaranteed good growth of plants, their high quality and healthiness. Water needed in plants production is divided into two types: water which is needed for irrigation with main sources like streams, rivers, deep wells or even waterworks. Second type of water in plants production is natural precipitation and irrigation. Excess of this water must be drainage and transfer to ditches or retention basins. The aim of this analysis based on two models of ornamental holdings was to point out great possibilities of rainwater retention and its uses for plants irrigation. For this research two modern, different farms were chosen. One of them with greater area of container plant production (16 ha) located near Wieluń city. Other with great area of greenhouse production (3,9 ha) located near Bydgoszcz city. These farms already made some adjustments for rainwater retention from roofs and roads within farms. According to once requirement of water for 1 ha of container plant irrigation which was 21 and 22,5 m3, total yearly amount of water was determined between 2268 and 2430 m3. For greenhouse production once requirement of water for 1 ha plants irrigation was lower: 11,1 and 12,4 m3, and total yearly requirement was respectively 1454,1 and 1798 m3. In the monitored farm in Wieluń during year 2014 about of 23500 m3 of water was storage according to yearly rainfall amount 616,8 mm. In the second farm located near Bydgoszcz 25000 m3 of rainwater was stored according to yearly rainfall amount 547,2 mm. These amounts of retained water satisfied demand to whole requirement for irrigation in the farm near Bydgoszcz, and 57,2 % of total requirements for irrigation in the farm near Wieluń.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

I/1

Opis fizyczny

s.97-107,fot.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Pracownia Szkółkarstwa Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa, ul.Konstytucji 3-go Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Bibliografia

 • Burszta-Adamiak E., Łomotowski J., Wiercik P. Zielone dachy jako rozwiązania poprawiające gospodarkę wodami opadowymi w miastach. Inżynieria Ekologiczna39, 2014, s. 26-32.
 • Butler J. A rainwater solution. American Nurseryman 11, 2009, p. 32-35.
 • Falkowski G. Sprzeciw wobec opłat za pobór wód powierzchniowych. Biuletyn Szkółkarski 104, 2014, s. 11-12.
 • Marosz A. Typy gospodarstw szkółkarskich na postawie skłonności do inwestowania i korzystania z różnych form wsparcia finansowego. Zesz. Nauk ISiK 16: 2008,s. 235-246
 • Marosz A. Systemy nawadniania i zużycie wody w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce na podstawie badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/III, 2013, s. 137-152
 • Pichla A., Jakimiuk S. Budowle wodne i melioracyjne Lubelszczyzny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich II/1, 2014 r., s. 173-193.
 • Orun P. Budowa nowej szkółki. Mat. Konf. Międzynarodowej „Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju”. Ożarów Mazowiecki 17-18.IX, 2012, s. 55-66.
 • Poczta W., Czerwińska-Kayzer D. Skłonność do inwestowania w gospodarstwach indywidualnych przy wykorzystaniu kredytów preferencyjnych. Zagad. Ekon. Rol.4-5, 2001, s. 28-36.
 • Prehn A.E., Owen J.S., Jr., Warren S.L., Bilderback T.E. Albano J.P. Comparison of water management in container-grown nursery crops using leaching fraction or weight-based on demand irrigation control. Journal Environmental Horticulture,28(2), 2010, p. 117-123
 • Sharma, J., P.C. Wilson, and T.H. Yeager. 2008. Remediation of Runoff: Options for Container Plant Nurseries. University of Florida Cooperative Extension Website. Dostęp z: http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/IR/00/00/17/81/00001/EP35800.pdf
 • Treder W., Wójcik K., Tryngiel-Gać A., Krzewińska D., Klamkowski K. Rozwój nawodnień sadowniczych w świetle badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, 2011 r., s. 61-69.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b8dd556-15bb-4e7b-8ce7-1545bbbd2fad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.