PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 564 |

Tytuł artykułu

Wpływ szczepionki efektywnych mikroorganizmów na tempo rozkładu celulozy i fosforu w uprawie wybranych roślin rolniczych

Warianty tytułu

EN
Effect of effective microorganism inoculum on the rate of cellulose and phosphorus degradation in the cultivation of selected agricultural crops

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe, mające na celu określenie tempa rozwoju mikroflory celulolitycznej oraz bakterii rozpuszczających fosforany w gle­bie pod wpływem aplikacji obornika z dodatkiem szczepionki Efektywnych Mikroorganizmów (EM) pod uprawą pszenicy zwyczajnej, rzepaku ozimego i lu­cerny siewnej. Badano tempo rozkładu celulozy miarą wagowego ubytku krążków bibuły w glebie oraz analizowano liczebność bakterii rozpuszczających fosforany metodą posiewów płytkowych. Badania nie wykazały pozytywnego wpływu prepa­ratu EM dodanego do obornika na rozwój i aktywność analizowanych grup drobnoustrojów.
EN
A field experiment was conducted which aimed at determining the rate of development of the cellulolytic microflora and bacteria dissolving phosphates in the soil as a result of the aplication of manure with the addition of the Effective Microorganisms (EM) inoculum under the cultivation of wheat, winter rape and alfalfa. The rate of cellulose decay was examined by the method of weight loss of the blotting paper in the soil and the number of bacteria dissolving phosphates was analyzed by the method of plate culture. The investigations did not show a positive effect of the EM preparation added to manure on the development and activity of the analyzed groups of microorganisms.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

564

Opis fizyczny

s.115-123,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwesytet Przyrodniczy, Poznań
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwesytet Przyrodniczy, Poznań
 • Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, Uniwesytet Przyrodniczy, Poznań

Bibliografia

 • Daly M.J., Stewart D.P.C. 1999. Influence of Efective Microorganisms (EM) on vege­table production and carbon mineralization - a preliminary investigation. J. Sustain. Agriculture 14(2/3): 15-25.
 • Gajewski P., Kaczmarek Z., Mrugalska L. 2010. Influence of increasing doses of EMA preparation on properties of arable soils. Part I. Physical and water properties. J. Res. App. Agric. Eng. 55(3): 75-79.
 • Gehl F., Oberson A. 2001. Kinetics of microbiological phosphorus uptake in culti­vated silos. Biology Fertil. Silos 34(1): 31-41.
 • Gołębiowska J. 1975. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL Warszawa: 112 ss.
 • Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mrugalska L., Grzelak M. 2007. The influence of effective microorganisms for some of physical and water properties on arable-humus horizons of mineral soils. J. Res. App. Agric. Eng. 52(3): 73-77.
 • Kaczmarek Z., Wolna-Maruwka A., Jakubus M. 2008a. Zmiany liczebności wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz aktywności enzymatycznej w glebie inokulowanej efektywnymi mikroorganizmami. J. Res. App. Agric. Eng. 53(3): 122-128.
 • Kaczmarek Z., Jakubus M., Grzelak M., Mrugalska L. 2008b. Impact of the addition of various doses of Effective Microorganisms to arable-humus horizons of mineral soils on their physical and water properties. J. Res. App. Agric. Eng. 53(3): 118-121.
 • Koper J., Piotrowska A. 1999. Aktywność enzymatyczna gleby jako parametr jej żyzności wywołany systemem uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 127-134.
 • Kucharski J., Jastrzębska E. 2005. Rola Efektywnych Mikroorganizmów w kształto­waniu właściwości mikrobiologicznych gleby. Inżynieria Ekologiczna 12: 295-296.
 • Lis-Krzyścin A., Ostrowska J., Wacławska I. 2004. Uwalnianie fosforu ze szkła nawozowego i superfosforu w trakcie inkubacji w obecności bakterii fosforowych. Rocz. AR Poznań CCCLVI, Ogrodn. 37: 137-142.
 • Martyniuk S., Księżniak A., Jończyk K., Kuś J. 2007. Microbiological charakteristic of soil under Winter wheat cultivated in ecologicial and conventional systems. J. Res. App. Agric. Eng, 52(3): 113-116.
 • Niewiadomska A., Sulewska H., Wolna-Maruwka A., Klama J. 2010a. Efect of organic fertilization on development of proteolytic bacteria and activity of proteases in the soil for cultivation of maize (Zea mays L.). Arch. Environ. Protec. 36(2): 47-56.
 • Niewiadomska A., Klama J., Wolna-Maruwka A., Sulewska H. 2010b. Efect of manure aplication on the development dynamice of proteoytic and ammonificalion bacteria dunder maize (Zea mays L.) cropping. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(1): 11-20.
 • Niewolak S., Brzozowska R. 2008. Sezonowe zmiany liczebności tlenowych i beztle­nowych bakterii celulitycznych w wodzie, glebie i na powierzchni roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie 8(1): 231-245.
 • Nowak A., Michalcewicz W., Pawlak B. 1995. Wpływ nawożenia organicznego na drobnoustroje glebowe. Cz I. Porównanie liczby i aktywności drobnoustrojów biorą­cych udział w przemianach azotu w glebie nawożonej biohumusem, obornikiem oraz słomą. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 167(60): 59-64.
 • Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS, Lublin: 400 ss.
 • Rapa P., Beermann A. 1991. Bacterial cellulose, w: Biosyntesis and Biodegradation of cellulose. Haigler C.H., Weimer P.J. (Eds), New York: 535-599.
 • Szember A. 2001. Zarys mikrobiologii rolniczej. Wyd. AR Lublin: 212 ss.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b898c45-c456-418a-83d3-e44bd5837276
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.