PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 2 |
Tytuł artykułu

Stan i potrzeby ochrony przeciwerozyjnej w gminach Gąsawa i Łabiszyn

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Status and needs of erosion control in Gasawa and Labiszyn communes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie skali zagrożeń gleb erozją i możliwości ich ochrony na nizinnych obszarach młodoglacjalnych na przykładzie gmin Gąsawa i Łabiszyn w województwie kujawsko--pomorskim. Na podstawie map topograficznych, hydrograficznych i glebowo-rolniczych dokonano diagnozy warunków przyrodniczych i gospodarczych gmin pod kątem ich wpływu na degradację oraz sposobów ochrony i racjonalnego użytkowania. Przeprowadzono również obserwacje i badania terenowe. Zlokalizowano formy oraz określono rodzaje i dynamikę procesów erozyjnych. Stwierdzono, że najbardziej narażone na erozję wodną są długie stoki będące w uprawie płużnej w strefach zboczowych Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i rynien jeziornych. Na terenie omawianych gmin nie zaobserwowano erozji wodnej powierzchniowej bardzo silnej.
EN
Issue of treats grade of soils erosion and possibilities its control on young glacial lowland areas on the example of Gąsawa and Łabiszyn communes in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship were analysed in the paper. On the base of topographical, hydrographical and soil-agricultural maps natural and economic conditions diagnose were done under ankle of their effect on degradation and ways of protection and rational use Observations and fields investigations were also performed. Forms were localised and kind and erosion process dynamic were determined. It was stated that the most exposed on water erosion are long plough slopes on side zones of Toruńsko-Eberswaldzka proto-valley and lakes' trough. On the area of discussed communes very strong surface water erosion was not observed.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
2
Opis fizyczny
s.50,79-81,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
autor
Bibliografia
 • 1.CENTRALNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW WODNYCII MELIORACJI I ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ ,,BIPROMEL.”.: 1978. Rządowy program badawczo-rozwojowy PR-7 „Kształtowanie i wykorzystywanie zasobów wodnych” Zadanie 03 „Potrzeby w zakresie zabiegów przeciw-erozyjnych”, Warszawa, ss. 26.
 • 2.CIEŚLIŃSKI Z. (rcd.): 1997: Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego. Wydawnictwo AR, Poznań, ss. 357.
 • 3.JÓZEFACIUK A., JÓZEFACIUK Cz.: 1999. Ochrona gruntów przed erozją.Wydawnictwo IUNG, Puławy, ss. 109.
 • 4.JÓZEFACIUK Cz., NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B., WAWER R.: 2001. Melioracje przeciwerozyjne w kompleksowo urzadzanych terenach urzeźbionych. Biuletyn Informacyjny IUNG nr 6, 11-16.
 • 5.KOĆMIT A.: 1998. Erozja wodna w obszarach młodoglacjalnych Pomorza i możliwości jej ograniczenia. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 4B/98: 83-99.
 • 6.KONDRACKI J.: 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 441.
 • 7.MAZUR A., WNUCZEK A.: 2006. Erozja wodna gleb na przykładzie rolniczej zlewni lessowej w 2003 roku. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskic 2(409): 69-72.
 • 8.ROGALSKI D., JABŁOŃSKI S.: 1983. Skala zagrożenia erozją oraz program ochrony przeciwerozyjnej gleb na przykładzie województwa bydgoskiego. Przegląd Geodezyjny, 8-9: 29-30.
 • 9.SIUTA J.: 1978. Ochrona i rekulztywacja gleb. PWRiL, Warszawa, ss. 288.
 • 10.SIUTA J.: 1982. Ochrona gleb. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa, ss. 62.
 • 11.ŚWIĘTOCHOWSKI B., JABŁOŃSKI B., RADOMSKA M., KRĘŻEL R.: 1996. Ogólna uprawa roli i roślin. PWRiL, Warszawa, ss. 406.
 • 12.WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W BYDGOSZCZY.: 1982. Zestawienie wyników inwentaryzacji ogólnej zagrożenia erozją województwa bydgoskiego, Bydgoszcz.
 • 13.WOJTASIK M.: 1995. Gęstość naturalna gleb mineralnych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz, ss. 120.
 • 14.WOJTASIK M.,WIŚNIEWSKI P., LORANC L.: 2007. Erozja gleb oraz ochrona przeciwerozyjna na przykładzie gmin Sicienko i Wtkowo. Ekologia i Technika XV, 3, 101-107.
 • 15.Woś A.: 1996. Zarys klimatu Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 302.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2b8881ab-b278-4702-9dd1-8113a32d4fad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.