PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08 | 4 |

Tytuł artykułu

Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Effect of differentiated programs of piglet rearing on Fe content in blood and on body weight

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badaniami objęto 16 miotów prosiąt (Näima x Neckar), po 8 w grupie kontrolnej (85 prosiąt) i doświadczalnej (87 prosiąt), oraz ich matki. Prosiętom z grupy kontrolnej (K) podano jednorazowo w iniekcji po 1 ml/szt. preparatu Gleptosil, a z grupy doświadczalnej (D) 3-krotnie, w 3., 7. i 11. dniu życia, per os po 40 g/miot preparatu Hemoral. Określone dla siary i mleka loch parametry jakościowe (skład podstawowy, LKS), potwierdziły dobrą jakość pokarmu pobieranego przez potomstwo. Prosięta otrzymujące preparat iniekcyjnie dokarmiano od 3. dnia życia, a otrzymujące preparat per os – od 12. dnia. Masę ciała i poziom żelaza określano u 18- i 27-dniowych prosiąt. Istotnie większą (P≤0,01) zawartość Fe wykazano we krwi prosiąt otrzymujących per os preparat Hemoral (grupa D), zarówno w 18., jak i w 27. dniu życia, przy istotnie mniejszej (P≤0,05) masie ciała tych prosiąt w 27. dniu. Śmiertelność prosiąt do odsadzenia w wieku 4. tygodni była większa w grupie D niż K (13,8% i 9,4%). Uzyskane wyniki nie wskazują jednoznacznie na praktyczną przydatność preparatu Hemoral w intensywnej produkcji prosiąt.
EN
The studies included 16 litters of piglets (Näima x Neckar), 8 litters in control group (85 animals) and 8 litters in experimental group (87 animals) and their mothers. The piglets from group C received, by injection, a single dose of Gleptosil preparation in the quantity of 1 ml/head and the animals from group E received three times (i.e. on 3rd, 7th and 11th day of life), per-os, Hemoral preparation. Quality parameters, as being specified for colostrum and milk of the sows (basic composition, SCC) confirmed good quality of the preparation, received by the progeny. The piglets which received the preparation by injection were additionally fed since the 3rd day of life and those ones, receiving the preparation per-os – since the 12th day of life. Body weight and Fe level of the piglets were determined on 18th and 27th day of life (HEMOCUE® AB, Box 1204, SE-262 23 Ängelholm, Sweden). Significantly higher (P≤0.01) Fe content in blood of the piglets, receiving per-os preparation (Hemoral) as compared to the injected Gleptosil preparation on the 18th and 27th day of life of the piglets was indicated, with the significantly lower (P≤0.05) body weight of the suckling piglets from group E vs. group C on the 27th day of rearing. The rate of deaths of the piglets until weaning at the age of 4 weeks was higher in group E vs. C (13.8% and 9.4%, respectively). The obtained results do not indicate univocally the practical suitability of Hemoral preparation in the intensive production of piglets.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

08

Numer

4

Opis fizyczny

s.45-53,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa;
autor
autor
autor
autor
autor

Bibliografia

 • 1. ANDREWS N.C., 2008 – Forging a field: the golden age of iron biology. Blood 112, 219-230.
 • 2. AOAC, 2000 – Official Methods of Analysis. 17th Ed., AOAC Inter. Gaithersburg, MD, USA.
 • 3. ARTYM J., 2008 – Udział laktoferryny w gospodarce żelazem w organizmie. Część I. Wpływ laktoferryny na wchłanianie, transport i magazynowanie żelaza. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (on-line) 62, 599-611.
 • 4. BECKER G., 1995 – Einfluss einer zweiten Eisendextran – Injektion am 14. Lebenstag auf das rote. Blutbild und die Gesamtentwicklung von Saugferkeln. Aus der Außenstelle für Epidemiologie der Tierärztliche Hochschule 86.
 • 5. BEYGA K., REKIEL A., 2009 – Effect of the backfat thickness of sows in late pregnancy on the composition of colostrum and milk. Archives of Animal Breeding 5, 6, 593-602.
 • 6. CHUNG J., WESSLING-RESNICK M., 2003 – Molecular mechanisms and regulation of iron transport. Critical Revieviev in Clinical Laboratory. Sciences 40, 151-182.
 • 7. CZECH A., ORLICKI Ł., KRASUCKI W., TRUCHLIŃSKI J., MATRAS J., GRELA E.R., 2003 – Efektywność stosowania doustnego i iniekcyjnego preparatu żelazowego w odchowie prosiąt. Annales UMCS EE, 21, 207-213.
 • 8. GRELA E., CZECH A., KAŃCZUGOWSKA B., ZERRAHN J.E., 2005 – Efficacy of iron additive in sulphate or chelate form in piglet diet. Annals of Animal Science 5, 357-364.
 • 9. JARCZYK A., MILEWSKA W., WINIARSKI Z., KOBAK K., SITKIEWICZ D., 2009 – Reproductive performance of Pen Ar LAN sows in the small and large farms. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 5, 4, 145-154.
 • 10. KEGLEY E.B., SPEARS J.W., FLOWERS W.L., SCHOENHERR W.D., 2002 – Iron methionine as a source of iron for the neonatal pig. Nutrition Research 22, 1209-1217.
 • 11. KRASUCKI W., ORLICKI Ł., 2008 – Efektywność różnych form preparatów żelazowych w odchowie prosiąt. Medycyna Weterynaryjna 64, 1034-1042.
 • 12. LEE CHIBA I., 2010 – Swine Production Handbook. Wyd. Lee J. Chiba, 1-200.
 • 13. MADEJ E., GRZĘDA M., RIHA T., MILCZAK A., 2005 – Skuteczność preparatów żelazowych produkcji Biowet Puławy w oddziaływaniu na wzrost i zapobieganie niedokrwistości prosiąt. Medycyna Weterynaryjna 61, 1094-1097.
 • 14. MAES D., STEYAERT M., VANDERHAEGHE C., LÓPEZ RODRÍGUEZ A., DE JONG E., DEL POZO SACRISTÁN R., VANGROENWEGHE F., DEWULF J., 2011 – Comparison of oral versus parenteral iron supplementation on the health and productivity of piglets. Veterinary Record 168, 7, 188.
 • 15. MAJ S., 1996 – Hematologia ogólna. Hematologia (red. S. Maj, B. Mariańska, H. Seyfriedowa). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • 16. MALINOWSKA A., 1988 – Synergiczne i antagonistyczne działanie niektórych makro- i mikroelementów u trzody chlewnej. Medycyna Weterynaryjna 44, 4, 242-245.
 • 17. Normy Żywienia Świń, 1993 – IFiŻZ Jabłonna. Wyd. Omnitech Press, Warszawa.
 • 18. PIGEON C., ILYIN G., COURSELAUD B., LEROYER P., TURLIN B., BRISSOT P., LOREAL O., 2001 – A new mouse liver-specific gene, encoding a protein homologous to human antimicrobial peptide hepcidin, is over expressed during iron overload. The Journal of Biological Chemistry 276, 7811-7819.
 • 19. POLLMANN D.S., SMITH J.E., STEVENSON J.S., SCHONEWEIS D.A., HINES R.H., 1982 – Comparison of gleptoferron with iron dextran for anemia prevention in young pigs. Journal of Animal Science 56, 640-644.
 • 20. REKIEL A., 2001 – Ocena przydatności preparatu żelazowego Pig-savour w odchowie prosiąt. Medycyna Weterynaryjna 57, 909-912.
 • 21. REKIEL A., MICHALCZUK G., 2005 – The influence of iron preparate on growth of young pigs. Żywienie Człowieka i Metabolizm, supl. 1, II, 906-911.
 • 22. ROMANOWSKI T., SIKORSKA K., BIELAWSKI K.P., 2006 – Molekularne podstawy dziedzicznej hemochromatozy. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 60, 217-226.
 • 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw nr 56, poz. 344.
 • 24. SOKOŁOWSKA E., KLIMEK J., 2007 – Hepcydyna hormon uczestniczący w regulacji metabolizmu żelaza w organizmie. Postępy Biologii Komórki 34, 1, 15-30.
 • 25. SVETINA A., VRABAC L.J., BELIĆ M., TURK R., 2006 – Relation between erythrocyte parameters and stillbirth in piglets. Veterinarski Arhiv 76, 4, 297-303.
 • 26. WINNICKA A., 2008 – Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b822347-009d-4822-b81f-19a7b0e6916a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.