PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 366 |
Tytuł artykułu

Zawartość białka i włókna surowego oraz makroelementów w organach kostrzewy trzcinowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Soderzhanie syrogo belka, syrogo volokna i makroehlementov v organakh ovsjanicy trostnikovidnojj
EN
The content of crude protein, crude fibre and macroelements in tall fescue organs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В 1983-1985 гг. исследовали влияние средовых факторов (на низменности и в предгорных районах) на структуру урожая, а также содержание сырого белка, сырого волокна и макроэлементов в органах вегетативных и генеративных побегов сортов овсяницы тростыиковидной Festuca arundinacea Schreb. Дифференцированные средовые условия оказывали существенное влияние на морфологические признаки овсяницы тростниковидной. Самое высокое содержание сырого белка было установлено в соцветиях и листьевых пластинках, а сырого волокна - в стеблях и листьевых влагалищах, уровень макроэлементов зависел от отдельных органов и средовых условий.
EN
The effect of site factors (in lowland and submontane regions) on the yield structure and the content of crude protein, crude fibre and macroelements in organs of vegetative and generative shoots of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) was investigated in 1983-1985. Different site conditions exterted a significant effect on morphologic traits of tall fescue. The highest content of crude protein was found in inflorescens and leaf blodes and that of crude fibre - in stalks and sheaths of leaves. The level of macroelements dependend on particular organs and site conditions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
366
Opis fizyczny
s.155-162,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • 1. Bean E. W.: Temperature effects upon inflorescence and seed development in tail fescue (Festuca arundinacea Schreb.) Ann. Bot., 35, 143, 891-897, 1971.
 • 2. Dobrzycka Т., Olkowski M.: Wpływ nawożenia azotem na rozwój kostrzewy trzcinowej. Mat. Semin. IMUZ, 15, 78-82, 1981.
 • 3. Falkowski M., Kukułka J.: Występowanie wapnia w roślinach i jego wpływ na jakość paszy z łąk i pastwisk. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 175, 99-110, 1975.
 • 4. Grynia M., Gierczak G., Kryszak A.: Wartość pastewna kostrzewy trzcinowej, Prz. Hod., 3, 23-24, 1979.
 • 5. Hrivnak J.: Pouźie trav sroznym ćasovo odstupnovanym dozrievanim v podhorskiej oblasti. Biul. Oc. Odm., 13-14, 35-42, 1981.
 • 6. Klęczek С.: Wpływ warunków siedliskowych na zawartość składników mineralnych w niektórych gatunkach i odmianach traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 276, 163-168, 1983.
 • 7. Korohoda J.,: Znaczenie traw w rolnictwie oraz główne kierunki ich hodowli i użytkowania. Nowe Rol., 17, 13-15, 1971.
 • 8. Loredo M. A., Minson D. J.: The voluntary intake and digestibility by sheep of leaf and stem fractions of Lolium perenne. J. Brit. Grassld. Soc., 30, 1, 73-77, 1975.
 • 9. Martyniak J.: Zmiany niektórych elementów struktury plonu u odmian wybranych gatunków traw pod wpływem nawożenia azotowego. Biul. Oc. Odm., 13-14, 87-99, 1981.
 • 10. Martyniak J., Wrona J.: Kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa, mietlica biaława. Wyniki doświadczeń odmianowych przeprowadzonych w latach 1967-1979. Słupia Wielka COBORU, 110, 1973.
 • 11. Mikołajczak Z.: Wpływ fazy rozwojowej i poziomów nawożenia na zawartość włókna surowego i tkanek niestrawnych w trawach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 241, 81-96, 1981.
 • 12. Morrison J. M.: Changes in the lignin and hemicellulose concentrations of ten varietus of temperature grasses with increasing naturity. J. Brit. Grassld. soc., 35, 287-293, 1980.
 • 13. Norris J. В.: Soil moisture and growth of contrasting varieties of Lolium, Dactylis and Testuca species. J. Brit. Grassld. Soc., 37, 273-283, 1982.
 • 14. Olkowski M., Dobrzycka Т.: Zawartość K, P, Ca i Na w kupkówce pospolitej i kostrzewie trzcinowej w zależności od nawożenia azotem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 276, 157-162, 1983.
 • 15. Olszewska L., Skolimowski L., Sapek A.: Zawartość składników mineralnych w blaszkach liściowych i pędach kupkówki pospolitej w zależności od wysokości koszenia.
 • 16. Prończuk S., Kliszewska J.: Ocena chemiczna jakości kostrzewy trzcinowej oraz biologiczna według testu nornika. Mat. Sem. IMUZ, 15, 71-77, 1981.
 • 17. Prończuk S.: Gatunki i odmiany traw w procesie intensyfikacji użytków zielonych. Nowe Rol., 20, 8, 12-13, 1971.
 • 18. Prończuk S.: Zawartość białka i włókna surowego w ważniejszych gatunków traw w okresie kłoszenia a ich wartość biologiczna. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 238, 318-326, 1983.
 • 19. Rutkowska В., Stańko-Bródkowa В., Dębska-Kalinowska Z.: Zróżnicowanie rozwoju odmian kostrzewy trzcinowej. Biul. Oc. Odm., 13-14, 101-106, 1981.
 • 20. Sójkowski Z., Góral S.: Zawartość białka, oraz makro- i mikroelementów u różnych populacji Phleum pratense L., Festuca arundinacea Schreb. i Festuca pratensis Huds. Biul. Inst. Hod. Rośl., 5-6, 21-23, 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2b65e9cb-f88e-49ca-ac90-0801f9b176be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.