PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 568 |

Tytuł artykułu

Centra kulturalne w rewitalizacji terenów zdegradowanych

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Cultural centres in the revitalization of degraded areas

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rewitalizacja jest to proces działań, w wyniku którego następuje ożywienie kryzysowych i zdegradowanych obszarów miast, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych i ekonomicznych utraciły częściowo swoje pierwotne przeznaczenie. Ważną częścią działań rewitalizacji są instytucje kulturalne, które służą dialogowi społecznemu i podnoszą prestiż danego miasta. Obecnie społeczeństwa zamożne budują swój wizerunek dzięki rozwiniętym zespołom architektoniczno- urbanistycznym, związanym z prezentacją wiedzy i sztuki, które często wpisane są w nowocześnie zaprojektowane tereny zielone. Zmieniające się warunki ekonomiczne, potrzeby społeczne (np. rozwój turystyki kulturowej), a także model spędzania wolnego czasu implikują powstawanie wielofunkcyjnych zespołów kulturalnych - założeń urbanistycznych użyteczności publicznej, gdzie funkcje kulturalne wsparte są funkcjami oświatowymi, rekreacyjnymi, rozrywkowymi, np. centrami handlowymi, kongresowymi itp. Takie zespoły urbanistyczne są atrakcyjne dla szerokiego grona społeczeństwa oraz czynnikiem napędzającym koniunkturę gospodarczą. W artykule przeanalizowano wybrane tego typu realizacje w Polsce: Stary Browar w Poznaniu, Manufaktura w Łodzi, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Fabryka Trzciny w Warszawie, Wiślański Park Przyrodniczy, wskazując na ich wady i zalety.
EN
Revitalization is a process of activities aiming at the revival of critical and degraded areas in towns and cities which have partially lost their primary functions due to economic and social transformations. An important part of revitalization activities is played by cultural institutions which serve a social dialogue and enhance prestige of given town or city. Currently, affluent societies create their images owing to developed architectural and urban complexes connected with the presentation of knowledge and art and which are often set in modernly designed green areas. Changing economic conditions, social needs (e.g. development of cultural tourism) and leisure patterns imply the creation of multi-functional cultural complexes - public urban developments where cultural functions are supported by educational, recreational and entertainment functions, e.g. shopping, conference centres, etc. Such urban complexes are attractive for large section of society and give a boost to economy. The article analyses such types of realizations selected from Poland: Old Brewery in Poznań, Manufaktura in Łódź, Warsaw Uprising Museum, Copernicus Science Centre in Warsaw, Fabryka Trzciny Art Centre in Warsaw, Vistula Natural Park, indicating their drawbacks and merits.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

568

Opis fizyczny

s.111-119,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Przedsiębiorczości i Kształtowania Terenów Zieleni, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, ul.Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Bibliografia

 • Boguta M. 2008. Projekt „Praga". Rewitalizacji warszawskiej Pragi. Architektura&Biznes 2: 21-25.
 • Gyurkovich M. 2004. Znaczenie współczesnych muzeów w przestrzeni miasta. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki XLIX(l-4): 55-67.
 • Gyurkovich M. 2007. Współczesne muzeum w strukturze miasta. Monografia 350. Politechnika Krakowska, Kraków: 77-78.
 • Jodidio Ph. 1998. Nowe formy. Architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Warszawa. Muza (wyd.), Tüschen: 237 ss.
 • Kalitko K. 2006. Współczesna architektura muzeów a strategie obecności w przestrzeniach publicznych, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao. Red. Popczyk M., Katowice: 388-396.
 • Kiciński A. 1999. Bregencja, Bazylea, Bilbao. Trzy muza, trzech mistrzów, trzy idee architektury. Muzealnictwo R. 41: 91-108.
 • Kiciński A. 2001. Muzea - instrumenty ekspozycji czy świątynie? Muzealnictwo R. 43: 57-75.
 • Koziej K. 2011. Zielony wąż przyciąga nad Wisłę. Architektura&Biznes 6: 32-36.
 • Kraus E 2008. Miasto w mieście. Centrum handlowo-biurowo-usługowe Manufaktura - Łódź. Architektura&Biznes 2: 34-36.
 • Kuklińska E. 1995. Projekt - Tate Gallery of Modern art. Architektura - Murator 7: 20-22.
 • Lis A. 2005. Struktura podłoża motywacyjnego zachowań użytkowników parków miejskich. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław: 183 ss.
 • Nowak-Rząsa M. 2009. Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych. Nauka. Przyroda. Technologie 3(1), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 1-5.
 • Ołdakowski J., Kowal P. (współpraca: Bojarska J., Dąbkowska-Cichocka L.) 2003. Podstawowe założenia programowe i organizacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Warszawa: 5-6.
 • Pabich M. 2007. O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu. Katowice, Wydawnictwo Muzeum Śląskiego: 185-224.
 • Pawełek K. 2011. Nadwiślańska edukacja. Centrum Nauki Kopernik. Architektura&Biznes 4: 14-17.
 • Rut M. 2010. Muzeum w ogrodzie. Uwagi o Ogrodzie Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 107(13): 299-306.
 • Stangel M. 2011. Rewitalizacja z kulturą w tle. Architektura - Murator 5: 44-56.
 • Sutkowska E. 2006. Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Projektowania Terenów Zieleni, Szczecin: 184-192
 • Wines J. 2008. Zielona architektura. Taschen, Warszawa: 242 ss.
 • Zachariasz A. 2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem parków publicznych. Monografia 336. Politechnika Krakowska, Kraków: 204 ss.
 • www.guggenheim-bilbao.es z 15 V 2011.
 • www.starybrowar5050.com z 15 V 2011.
 • www.fabrykatrzciny.pl z 15 V 2011.
 • www.kopernik.org.pl z 15 V 2011.
 • www.kanon.waw.pl z 15 V 2011.
 • www.manufaktura.com z 15 V 2011.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b4a5ad4-9bd6-487e-bb66-4e4b4c4940f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.