PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 | 3 |

Tytuł artykułu

Wartość rzeźna wolców mieszańców mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Slaughter value of crossbred beef steers as depending on fattening intensity and slaughter age of animals

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wolce, w porównaniu z buhajkami, wolniej przyrastają i gorzej wykorzystują pasze, ale ich mięso zawiera więcej tłuszczu śródmięśniowego, jest jaśniejsze, bardziej kruche i charakteryzuje się większą wodochłonnością. Celem podjętych badań było określenie wpływu intensywności opasu oraz wieku zwierząt w momencie uboju na wartość rzeźną wolców mieszańców mięsnych uzyskanych z krzyżowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z buhajami rasy limousine. Wolce opasano intensywnie do wieku 15 lub 18 miesięcy i półintensywnie do wieku 18 lub 21 miesięcy. Najcenniejsze tusze uzyskano z wolców opasanych intensywnie do wieku 18 miesięcy. Charakteryzowały się one najwyższą masą tuszy (321,1 kg) i dobrym jej uformowaniem (klasa R systemu EUROP) oraz największą masą pięciu najcenniejszych wyrębów (104,69 kg). Mięso tych zwierząt zawierało najwięcej tłuszczu śródmięśniowego (4,71 %), co odpowiada zmieniającym się preferencjom konsumentów. Ponadto wykazano, że opas wolców do wieku 21 miesięcy wiąże się ze wzrostem otłuszczenia tusz i znaczącym zmniejszeniem udziału najcenniejszych wyrębów w tuszy.
EN
Steers, in comparison with bulls, grow slower and poorer covert feed, but their meat contains more intramuscular fat and its colour is lighter; it is more tender and characterized by a higher water-holding capacity. The objective of this research study was to determine the effect of fattening system and age at slaughter on the slaughter value of 46 crossbred beef steers produced by mating Polish Holstein-Friesian cows with Limousine bulls. The steers were fattened intensively to the age of 15 or 18 months, and semiintensively to the age of 18 or 21 months. The most valuable carcasses were produced from steers fattened intensively to the age of 18 months. They were characterized by the highest weight (321.1 kg), the best conformation (R class in the EUROP system), and the highest weight of their five most valuable cuts (104.69 kg). The meat of those animals had the highest intramuscular fat content (4.71%), and this fact meets the changing preferences of consumers. In addition, it was proved that the fattening of the steers to the age of 21 months was associated with an increase in the carcass fatness and with a significant decrease in the per cent content of the most valuable cuts from carcass.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

20

Numer

3

Opis fizyczny

s.51-60,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
 • Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.M.Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Bibliografia

 • [1] Choroszy B., Choroszy Z., Topolski P.: Analiza składu tkankowego tusz buhajków rasy simentalskiej w zależności od uzyskanej klasy umięśnienia w systemie EUROP. Rocz. Nauk. Zoot., 2009, 36 (1), 17-23.
 • [2] Filipčík R., Šubrt J., Bjelka M.: The factors influencing beef quality in bulls, heifers and steers. Slovak J. Anim. Sci., 2009, 42, 54-61.
 • [3] Hoch T., Jurie C., Pradel P., Cassar-Malek I., Jailler R., Picard B., Agabriel J.: Effects of hay quality on intake, growth path, body composition and muscle characteristics of Salers heifers. Anim. Rcs., 2005, 54, 241-257.
 • [4] INRA. Normy Żywienia Bydła, Owiec i Kóz – wartość pokarmowa pasz dla przeżuwaczy. Opracowanie według INRA. IZ, Kraków 1993.
 • [5] Litwińczuk Z., Chabuz W., Domaradzki P., Jankowski P.: Slaughter value of young polish blackand- white, white-backed, polish Holstein-Friesian and Limousin bulls dunder semi-intensive fattening. Ann. Anim. Sci., 2012, 12 (2), 159-168.
 • [6] Młynek K., Elminowska-Wenda G., Guliński P.: The relationship between microstructure of Longissimus lumborum muscle and carcass quality of bulls slaughtered at three ages. Anim. Sci. Pap. Rep., 2006, 24 (1), 57-63.
 • [7] Młynek K., Guliński P.: The effect of growth rate and age at slaughter on dressing percentage and colour, pH48 and microstructure of longissimus dorsi muscle in Black-and-White (BW) bulls vs. commercial crossbreds of BW with beef breeds. Anim. Sci. Pap. Rep., 2007, 25 (2), 65-71.
 • [8] Nogalski Z., Kijak Z.: Wpływ krzyżowania bydła czarno-białego z rasą limousine na zdolność opasową i wartość rzeźną mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., 1998, 25 (3), 23-34.
 • [9] Nogalski Z., Kijak Z.: Fattening performance and slaughter value of the offspring of Black and White cows and Welsh Black bulls. Czech J. Anim. Sci., 2001, 46 (2), 68-73.
 • [10] PN-88/A-82003. Wołowina. Części zasadnicze.
 • [11] Sakowski T., Dasiewicz K., Słowiński M., Oprządek J., Dymnicki E., Wiśnioch A., Słoniewski K.: Jakość mięsa buhajków ras mięsnych. Med. Wet., 2001, 57 (10),748-757.
 • [12] Statsoft Inc. 2010. STATISTICA (data analysis software system), Version 10.0. www.statsoft.com
 • [13] Steen R.W.J.: The effect of plane of nutrition and slaughter weight on growth and food efficiency in bulls, steers and heifers of three breed crosses. Livest. Prod. Sci., 1995, (42), 1-11.
 • [14] Stehen R.W.J., Kilpatrick D.J.: Effects of plane nutrition and slaughter weight on the carcass composition of serially slaughtered bulls, steers and heifers of three breed crosses. Livest. Prod. Sci., 1995, (43), 205-213.
 • [15] Śmiecińska K., Wajda S.: Jakość mięsa tusz wołowych zaliczonych w klasyfikacji poubojowej EUROP do różnych klas. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 3 (58), 57-66.
 • [16] Velik M., Steinwidder A., Frickh J.J., Ibi G., Kolbe-Romer A.: Einfluss von Rationsgestaltung, Geschlecht und Genetik auf Schlachtleistung und Fleischqualität von Jungrindern aus der Mutterkuhhaltung. Züchtungskunde, 2008, 80 (5), 378-388.
 • [17] Vieira C., Cerdeño A., Serrano E., Lavín P., Mantecón A.R.: Breed and ageing extent on carcass and meat quality of beef from adult steers (oxen). Livestock Science, 2007, 107, 62-69.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b39d329-8bc0-4fe0-85b9-06cf744019b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.