PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 |

Tytuł artykułu

A new location of Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in the West Pomeranian Lakeland

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Nowe stanowisko Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) na Pomorzu Zachodnim

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The presence of Dytiscus latissimus L. was discovered in the course of the studies on invertebrates from the Ińsko Lake. This beetle species had not been reported from that region of the country before. Not only is it a rare and protected species in Poland, but it is also featured in the Red List of Threatened species.
PL
W trakcie badań wodnych bezkręgowców jeziora Ińsko stwierdzono występowanie Dytiscus latissimus L. Jest to bardzo rzadko stwierdzany gatunek chrząszcza w Polsce, dotąd nie wykazywany z tej części kraju. Gatunek ten objęty jest w Polsce ochroną gatunkową oraz jest wymieniony w Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

20

Opis fizyczny

p.63-69,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Invertebrate Zoology and Limnology, University of Szczecin, Waska 13, 71‑415 Szczecin, Poland

Bibliografia

 • Buczyński P., Piotrowski W. 2002. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 21(2): 185–194
 • Buczyński P., Przewoźny M., Guz M. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophilioidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 26: 93–111.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Katalog fauny Polski. Chrząszcze Coleoptera. PWN, Warszawa. Część XXiii, 4: pp. 307.
 • Cerbin S. 1997. Stanowisko Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wiadomości Entomologiczne, 16: 119.
 • Choiński A. 1991. Katalog jezior Polski. Część pierwsza: Pojezierze Pomorskie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: pp. 221.
 • Cuppen J.G.M., Dijk G van, Koese B., Vorst O. 2006. De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe. – eis-nederland, Leiden.
 • Dyrektywa Rady 92/43/ewG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.).
 • Foster G. 1996. Dytiscus latissimus. in: iucn2013. iucnred List of threatened species. Version 2013.1: www.iucnredlist.org.
 • Hendrich L., Balke M. 2003. Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758. in: B. Petersen, G.ell-wanger, G. Biewald, U. Hauke, G. Ludwig, P. Pretscher, e. schröder, a. ssym-ank, (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen und Wirbellose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und naturschutz, 69: 378–387.
 • Hendrich L., Müller R., Schmidt G., Frase T. 2012. Der Breitrandkäfer Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1768) in Brandenburg – wiederfund nach über 20 Jahren sowie eine kritische Betrachtung historischer Fundmeldungen und sammlungsdaten. Naturschutz und landschaftspflege in Brandenburg, 21: 120–126.
 • Hendrich L. 2011. Mythos Breitrand – vom Leben und „leisen sterben“ des zweitgrößten schwimmkäfers der welt (Dytiscidae: Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758). Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen, 60: 2–9.
 • Hendrich L., Schmidt G., Müller R., Frase T. 2013. Distribution and habitat requirements of the large diving beetle Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 [“Der Breitrand”] (Coleoptera, Dytiscidae) in north-east Germany. Jahrestagung der DGL/GFÖ aus-gerichtet von der universität Potsdam und dem institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (i GB), 9.–13. september 2013 in Potsdam, 200.
 • Holmen M. 1993. Fredede insekter i Danmark Del 3: Biller knytter til van. Entomologiske Meddelelser, 61: 117–134.
 • Klukowska M., Tończyk G. 2002. Materiały do znajomości bezkręgowców wodnych Tucholskiego Parku Krajobrazowego. in: Tucholski Park Krajobrazowy 1985–2000, stan poznania. M. Ławrynowicz, B. Rózga (eds). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 441–450.
 • Koch K. 1989. Die käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 1/2. Goecke & evers, krefeld.
 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Dz.u. 1996 nr 58 poz. 263
 • Meitzner V. 2010. Landesweite kartierungen und stichprobenmonitoring der in anhang iider FFH-richtlinie aufgeführten käferarten (Osmoderma eremita, Cerambyx cerdo, Lucanus cervusund Carabus menetriesisowie den wasserkäfern Dytiscus latissimus und Graphoderus bilineatus), ergebnisbericht 2010, unveröff. Gutachten im auftrag Ministeriums für Landwirtschaft, umwelt u. Verbraucherschutz MV.
 • Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera chrząszcze. in: Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Z. Głowaciński (ed.). Polska Akademia Nauk. Kraków, pp. 88–110.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2004. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae,Sspercheidae, Hydrophilidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 23: 215–220.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2011. Nowe stanowiska Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 i Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne , 30: 261–271.
 • Rossa R. 2004. Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 – pływak szerokobrzeżek. in: Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Z. Głowaciński, J. Nowacki (eds). Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dzu2011, nr 237, poz. 1419.
 • Schmidt G., Hendrich L. 2013. Abundance and population dynamics of Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Dytiscidae) in north-east Germany, a species listed in the Euspecies and Habitats Directive. Jahrestagung der DGL/GFÖ aus-gerichtet von der Universität Potsdam und dem institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (iGB), 9–13, september 2013 in Potsdam, 188.
 • Zarembska J., Zarembska A. 2009. Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Szumlesiu Królewskim na Pojezierzu kaszubskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 28: 69–74.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2b1f9ec9-2768-4b84-9339-6c7db8bac7b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.