PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 1 |

Tytuł artykułu

Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The role of subsidies for cows and other cattle in the Polish system direct payments in the development of the dairy sector

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównymi celami artykułu są: 1) zaprezentowanie informacji dotyczących liczby i struktury wniosków składanych o dopłaty do krów mlecznych i pozostałego bydła w 2015 roku w Polsce; 2) ocena ekonomiczna systemu naliczania dopłat do krów i pozostałego bydła w Polsce; 3) zaproponowanie zmian we wdrożonym systemie dopłat do analizowanych grup zwierząt. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w 2015 roku złożono 1 351 435 wniosków o dopłaty bezpośrednie, z czego jedynie 12% dotyczyło dopłat do utrzymywanych krów w gospodarstwie. Gospodarstw utrzymujących 3 krowy i wnioskujących o dopłaty do tych zwierząt było 27 461, co stanowiło aż 16,9% wszystkich gospodarstw wnioskujących o dopłaty do krów. Zaproponowane granice wielkości stad zwierząt odjętych dopłatami są niezrozumiałe (nie są poparte żadnymi argumentami ekonomicznymi) i nie stymulują rozwoju tego kierunku produkcji w Polsce.
EN
The main objectives of the paper are: 1) to present information on the number and structure of applications for subsidies for dairy cows and other cattle in 2015 in Poland; 2) economic evaluation of the system of subsidies for cows and other cattle in Poland; 3) to propose changes in the implemented system of subsidies to cattle. There were 27 461 farms, which only had 3 cows and applied for payments to these animals. This was up 16.9% of all farms applying for payments to cows. The proposed limits of the size of herds deducted subsidies are unclear (they are not supported by any economic arguments) and do not stimulate the growth of milk production in Poland.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

19

Numer

1

Opis fizyczny

s.144-150,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

 • EC (European Commission). 2005. Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych (Commission to levy € 364 million from ten Member States for exceeding milk quotas). Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-05-1205_en.htm, access 4.01.2017.
 • EC (European Commission). 2015. Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015 (Twelve Member States exceeded their 2014/15 milk quota). Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_ en.htm, access 4.01.2017.
 • Falkowski Jan, Jerzy Kostrowicki. 2001. Geografia rolnictwa świata (Geography of agriculture in the world). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2016. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe (Standard results obtained in 2015 by farms participating in the Polish FADN. Part I. Standard results). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Góral Justyna (red). 2015. Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (Subsidies and economics, finances and income of farms). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Parzonko Andrzej. 2006. Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka (The possibilities and economical explanations for development of dairy directed farms). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (1): 83-91.
 • Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka (Global and local conditions for the development of milk production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Parzonko Andrzej, Henryk Runowski. 2015. Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań (The development of livestock production in the light of current conditions). Przegląd Hodowlany 83 (5): 9-13.
 • Seremak-Bulge Jadwiga (red). 2000-2016. Analizy Rynkowe. Rynek mleka (Market Analysis. Milk Market). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Sumner Daniel A. 2005. Production and Trade Effects of Farm Subsidies: Discussion. American Journal of Agricultural Economics 87 (5): 1229-1230.
 • Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (The Act of 21 October 2016 amending the act on payments under direct support schemes). Dz.U. 2016, poz. 2037.
 • Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Act of 5 February 2015 on payments under direct support schemes). Dz.U. 2015, poz. 308.
 • Ziętara Wojciech. 2012. Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian (Organisation and the economics of milk production in poland, trends in the past and future). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2ad3b446-9c63-4b35-b728-05753ba7192f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.