PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/3 |

Tytuł artykułu

Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Component of water balance in vertical profile for sixty-year-old pine stand at the Tuczno Forest Inspectorate

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W niniejszej pracy przedstawiono zakres badań hydrologicznych oraz ich wyniki uzyskane w roku 2013 na stacji monitoringowej w Nadleśnictwie Tuczno. Powierzchnia poddana analizom położona jest w północno-zachodniej części Polski na terenie województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednio zmierzono trzy z czterech składowych bilansu wodnego w profilu pionowym: opad atmosferyczny (P), ewapotranspirację (E) oraz zmianę retencji (wilgotność gleby) (ΔR). Odpływ (H) natomiast obliczono ze wzoru: H = P – E – ΔR. Do pomiarów ww. parametrów wykorzystano aparaturę pomiarową składającą się z: – deszczomierzy korytkowych TPG-124-H24 – A-STER i WXT520 – Vaisala (opad atmosferyczny); – system kowariancji wirów (anemometr CSAT3 Campbell Sci. i analizator gazowy LI-7500 – Licor) – pomiar ewapotranspiracji; – reflektometry Campbell Sci. – CS616 (metoda TDR – wilgotność gleby). Obliczone na podstawie zmian wilgotności gleby zmiany retencji dla przedziałów 30 minutowych wykazują synchroniczne fluktuacje do odpowiednich sum opadów atmosferycznych. Amplitudy zmienności wilgotności gleb są odwrotnie proporcjonalne do głębokości p.p.t. (poniżej poziomu terenu). Obliczona średnia wartość odpływu jednostkowego oscyluje w normowym zakresie dla tego regionu.
EN
In this paper the scope of hydrological investigations and the results obtained in year 2013 on monitoring station at the Tuczno forest inspectorate was presented. The analyzed area is located in the north-west part of Poland in Pomerania province. Three of four components of water balance were directly measured in vertical profile : precipitation (P), evapotranspiration (E) and changes of water retention (soil moisture) (ΔR). The outflow (H) was computed by use of following equation: H = P – E – ΔR. In order to measure above mentioned parameters we have used set of instruments consisted of: tipping bucket rain-gauges A-STER and WXT510 meteorological station (precipitation); – eddy covariance system (anemometer CSAT 3 and Li-7500 IR gas analyzer) – evapotranspiration; – and few reflectometers CS616 (TDR method – soil moisture). Changes of water retention in 30 minute periods, calculated on the basis of soil moisture fluctuations indicate that they show synchronous fluctuations in the respective sums of precipitation. The amplitudes of soil moisture fluctuatons are inversely proportional to depth the u.s.a. Computed average value of specific outflow oscillate between normative values for this region.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.693-704,fot.,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań
autor
 • Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań
autor
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Mazowiecka 41, 60-623 Poznań
 • Katedra Inżynierii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Mazowiecka 41, 60-623 Poznań
 • Katedra Meteorologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań

Bibliografia

 • Aurela M. (2005): Carbon dioxide exchange in subarctic ecosystems measured by a micrometeorological technique. Finnish Meteorological Institute Contributions No. 51.
 • Baldocchi D. D. (2003): Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future. Global Change Biology 9: 479-492.
 • Biniak M. (2004). Zmienność zasobów wodnych gleby pod powierzchnią nieporośniętą i trawiastą w okresie zimy 2002/2003. Acta Agrophysica. 3(1), 13-19.
 • Campbell Scientific http://www.campbellsci.com [dostęp 06.02.2013]
 • Chang Mingteh (2005). Forest hydrology: an introduction to water and forest. Taylor and Francis Group.
 • Chojnicki B. H., Urbaniak M., Danielewska A., Strzeliński P., Olejnik J. (2009). Pomiary wymiany dwutlenku węgla oraz biomasy w ekosystemach leśnych – stacja naukowa w Tucznie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.11, Zeszyt 2 (21), 247-256.
 • Evett S.R. (2003). Soil Water Measurement by Time Domain Reflectometry. [In] Encyclopedia of Water Science, Dekker M.
 • Jones S.B., Wraith J.M., Or D. (2002). Time domain reflectometry measurement principles and applications. Hydrological Processes.16, 141–153.
 • Kowalska N., Chojnicki B., Rinne J., Haapanala S., Siedlecki P., Urbaniak M. (2013). Measurements of methane emission from a temperate wetland by the eddy covariance method. International Agrophysics 27, 283-290
 • Leciejewski P. (2009). Wykorzystanie metody TDR do ciągłego pomiaru zmian warunków wilgotnościowych i termicznych w profilu glebowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 11, Zesz. 2 (21), 235-246.
 • Miler A. T., Krysztofiak-Kaniewska A. (2013. Koncepcja pomiarów zmian retencji i odpływu na stacji monitoringowej Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/II, 59-69.
 • Miler A.T. (2013). Kompleksowa metodyka oceny stosunków wodnych w lasach. Wyd. Uniwersytetu
 • Olejnik J., Urbaniak M., Juszczak R., Chojnicki B., Strzeliński P., Moczko J., Roszkiewicz J., Danielewska A., Baran M. (2011). Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla wymienianymi Przyrodniczego w Poznaniu. Monografia. pomiędzy ekosystemem leśnym a atmosferą. Raport z projektu badawczego zleconego przez DGLP za okres styczeń 2008 – grudzień 2011 (Maszynopis).
 • Olejnik J., Urbaniak M., Juszczak R., Chojnicki B., Strzeliński P., Moczko J., Roszkiewicz J., Danielewska A. (2013). Nowatorskie i zaawansowane systemy pomiarowe. http://www.oic.lublin.pl/cudzechwalicie/2-3.html [dostęp 31.12.2013].
 • Schlumberger Water Services http://www.swstechnology.com [dostęp 06.02.2013]
 • Skierucha W., Sławiński C., Wilczek A., Żyromski A., Biniak-Pieróg M. (2012). Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby, działający w technice TDR. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. Wyd. ITP. T. 12. Z. 2, 257-267

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2ac2b5ff-5889-4852-a73c-e4dc66cb79b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.