PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 494 |

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju materiału organicznego oraz metody jego przygotowania na ograniczanie fitotoksyczności ołowiu

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem przeprowadzonego doświadczenia wazonowego była ocena wpływu różnych form materiałów organicznych: słomy jęczmiennej, węgla brunatnego, torfu oraz trocin na pobieranie ołowiu przez części nadziemne kukurydzy uprawianej na glebie zanieczyszczonej tym metalem. Badane nawozy wprowadzone były do gleby w postaci naturalnej oraz po ich rozłożeniu przez szczepy Trichoderma harzianum oraz preparat Trigger 4. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie zastosowane substancje przyczyniły się do spadku koncentracji ołowiu w częściach nadziemnych kukurydzy z tym, że skuteczność ich działania uwarunkowana była rodzajem zastosowanego materiału. Najmniejszy spadek zawartości i pobrania Pb stwierdzono po zastosowaniu materiałów nieprzetworzonych, a największy po nawiezieniu gleby materiałami rozłożonymi przez preparat Trigger 4. W obrębie tej serii badań oceniane nawozy w zależności od ich skuteczności można uszeregować: węgiel brunatny > słoma jęczmienna > trociny > torf.
EN
The aim of the experiment was the estimation of the influence of different organic materials: barley straw, brown coal, peat and saw dust on the lead uptake by the aboveground parts of maize, cultivated on soil contaminated by this element. The examined fertilizers were introduced to the soil in a natural form and after their decomposition by Trichodernui harzianum and Trigger 4 preparation. It resulted from the experiment that all applied fertilizers contributed to the decrease of lead concentration in test plants, but their effectiveness were conditioned by type of material used. The least decreased concentration and lead uptake was observed after applying the raw materials, but the most effective were the materials decomposed by Trigger 4. Materials processed by Trigger 4 could be put in order of decreasing efficiency: brown coal > barley straw > saw dust > peat.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

494

Opis fizyczny

s.339-346,tab.,bibliogr.

Bibliografia

  • Alloway B. J. 1995. Heavy metals in soils. 2nd ed. Blackie, Glasgow.
  • Curzydło J. 1995. Skażenia motoryzacyjne wzdłuż dróg i autostrad oraz sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji w środowisku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 265 - 270.
  • Gambuś F. 1993. Metale ciężkie w wierzchniej warstwie i roślinach regionu krakowskiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozp. 176: 81 ss.
  • Gorlach E., Gambuś F. 1991. The effect of liming, adding peat and phpsphorus fertilization on the uptake of heavy metals by plants. Polish J. Soil Sci. 24(2): 199 - 204.
  • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 150 ss.
  • Karoń B., Patorczyk-Pytlik B. 1996. Wpływ nawożenia fosforem oraz wapnowania na dostępność ołowiu dla roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 991 - 996.
  • Motowicka-Terelak T., Terelak H. 1995. Obszary ekologicznego zagrożenia gleb w Polsce w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 422: 43 - 54.
  • Patorczyk-Pytlik B., Gediga K., Skoczyliński M., Piaskowska E., Matkowski K. 2003. Wpływ sposobu przygotowania wybranych materiałów organicznych na plon oraz skład chemiczny kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494:
  • Terelak H., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 45 - 60.
  • Wójcikowska-Kapusta A., Martyn W. 1996. Wpływ stacji CPN na zawartość ołowiu w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 885 - 888.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2abbd899-0e9c-4ae4-8609-72bcab648637
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.