PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2015 | 61 | 4 |

Tytuł artykułu

Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Consumption, saving and investing at the individual level – the regional approach
RU
Potreblenie, ehkonomija deneg i investirovanie na individual’nom urovne - regional’nyjj razrez

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównym celem pracy jest analiza porównawcza sposobu postrzegania ważności dziewięciu celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania przez przedstawicieli sześciu regionów Polski. Dokonano oceny stabilności opinii respondentów w zakresie ważności celów. Przeanalizowano różnice między regionami oraz grupami osób o opiniach stabilnych i niestabilnych. Ustalono hierarchię celów dla poszczególnych regionów. Dokonano grupowania obiektów (regiony) i zmiennych (cele konsumpcji, oszczędzania i inwestowania) ze względu na ich podobieństwo. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa oraz analizy skupień. Wykazano potrzebę sprawdzania wiarygodności opinii respondentów, aby wnioski były merytorycznie uzasadnione. Ujawniono zbieżność między ogólnoekonomiczną charakterystyką regionów a postrzeganą ważnością celów. To potwierdza nie tylko zróżnicowanie regionów, ale i potrzebę edukacji konsumenckiej. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The goal of the study is a comparative analysis of the way the nine purposes of consumption, saving and investing are perceived be representatives of six regions of Poland. The author assessed the stability of respondents’ opinions as regards the importance of purposes. She analysed the differences between the regions and groups of individuals with stable and unstable opinions. She determined the hierarchy of purposes for individual regions. She also grouped the objects (regions) and variables (purposes of consumption, saving and investing) by their similarity. The analysis was carried out with the use of the Kruskal-Wallis test and the cluster analysis. The author proved the need to check reliability of respondents’’ opinions to have conclusions justified on substance. She revealed the convergence between the overall economic characteristics of regions and the perceived importance of purposes. This confirms not only the differentiation of regions but also the need for consumer education. The article is of the research nature.
RU
Основная цель работы – провести сопоставительный анализ способа восприятия важности девяти целей потребления, экономии денег и инвестирования представителями шести регионов Польши. Провели оценку стабильности мнений респондентов по отношению к важности целей. Анализ охватил отличия между регионами и группами лиц со стабильными и нестабильными мнениями. Определили иерархию целей для отдельных регионов. Провели группирование объектов (регионы) и переменных (цели потребления, экономии денег и инвестирования) по их сходству. Анализ провели с использованием критерия Краскела-Уоллиса, а также кластерного анализа. Выявили необходимость проверить достоверность мнений респондентов, чтобы выводы были доказаны по существу. Выявили сходность между общеэкономической характеристикой регионов и воспринимаемой важностью целей. Это подтверждает не только дифференциацию регионов, но и необходимость потребительского обучения. Статья имеет исследовательский характер.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

61

Numer

4

Opis fizyczny

s.187-199,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Bibliografia

  • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków (2013), Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Lewis S., Messy F. (2012), Financial Education, Savings and Investments: An Overview, “OECD Working Papers on Finance”, Insurance and Private Pensions, No. 22, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k94gxrw760v-en [dostęp: 23.02. 2014].
  • Poggi A., Bizzotto G., Devicienti F., Vesan P. (2011), Quality of Life in Europe: Empirical evidence, Walqing Working Paper 2011.4, http://www.walqing.eu [dostęp: 23.02.2014].
  • Postawy Polaków wobec oszczędzania (2012), raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień.
  • Regiony Polski (2013), GUS, Warszawa.
  • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp.z o.o., Kraków.
  • Stobiecka J. (2014), Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
  • The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Results from the first wave (2013), “Statistics Paper Series”, No. 2 /April, European Central Bank Frankfurt.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a97855f-bf24-45ef-9d14-5128739b5254
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.