PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 09 |

Tytuł artykułu

Ocena jakości wody do spożycia dostarczanej przez wodociągi wybranego powiatu województwa małopolskiego

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Evaluation of the potable water quality provided by the waterworks from the selected lesser Poland voivodship's poviat

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przeprowadzono ocenę fizyczno-chemiczną jakości wody do spożycia, dostarczanej przez systemy wodociągowe wybranego powiatu woj. małopolskiego. Ocena obejmuje lata 2003–2006. Przedmiotem badań objętych było 20 wodociągów w zakresie jakości wody, obejmujących następujące wybrane wskaźniki: mętność, odczyn, przewodność, amoniak, azotyny, azotany i fluor. Do analizy zostały wykorzystane wyniki badań kontrolnych jakości wody prowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu poznania zmienności poszczególnych wskaźników, oprócz ich wartości średnich, obliczono także wartości maksymalne i minimalne, odchylenie standardowe oraz liczbę przekroczeń dopuszczalnej wartości wskaźnika. Badania wykazały duże zróżnicowanie w wartościach wskaźników między poszczególnymi wodociągami na przestrzeni analizowanych lat. Różnica ta jest szczególnie widoczna przy porównaniu systemów wodociągowych z wód podziemnych z systemami korzystającymi z wód powierzchniowych. Lepsza jakość wody występuje w przypadku tych pierwszych. Woda badanych wodociągów, pod względem fizyczno-chemicznym w 64,3% spełnia wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Główny problem w grupie wskaźników fizycznochemicznych stanowią przekroczenia mętności wody. W przypadku ujęć wód podziemnych dopuszczalna mętność 1 NTU była przekroczona w 19,2%, natomiast wód powierzchniowych aż w 41,1%.
EN
The physico-chemical quality of the potable water, provided by the waterworks of the selected poviat from Lesser Poland voivodeship, was evaluated. The evaluation included the period of 2003–2006. The objects of the research were 20 waterworks’ and they were tested for the following water quality indexes: turbidity, reaction, conductivity, ammonia, nitrites, nitrates and fluorine. The results from the water quality examination, performed by the Sanitary and Epidemiological Station, were also used for the analysis. In order to find the variability of each index, apart from their average values, also the maximum and minimum amounts were counted, as well as standard deviation and the amount of transgressions of the admissible value of the index. The research showed high variability of the indexes’ values between different waterworks during the analyzed period. These differences are clearly seen when comparing the waterworks which use the groundwater and the waterworks which use the surface water. These first waterworks provide water of better quality. The physico-chemical properties of water taken from the tested waterworks are 64,3% consistent with the Ministry of Health Regulation on the potable water quality. The majority of problems in the group of physico-chemical indexes is caused by the transgressions of the water turbidity indexes. In case of the groundwater intakes, the admissible value – 1 NTU was exceeded by 19,2% of samples, whereas in case of the surface water intakes – there were as much as 41,1% transgressions.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

09

Opis fizyczny

s.165-172,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor

Bibliografia

  • Bergel T., Pawełek J., Rułka Z. Mętność wody dostarczanej przez systemy wodociągowe woj. małopolskiego. Ochrona Środowiska 4/2009, Wrocław 2009, 61–64.
  • Olko M. Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa. Praca doktorska. AGH. Maszynopis, 2008.
  • Pawełek J., Bergel T. Charakterystyka zdarzeń podwyższonych mętności wody w małych potokach górskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9/2008, 2008, s. 25–27.
  • Pawełek J., Dubas S. Jakość wody w potokach górskich, a możliwość jej wykorzystania dla potrzeb ludności wsi. X Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich - rozwój i nowe technologie. Inżynieria Rolnicza, 3(45), tom II, 2003, s. 111–124.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a8d1c59-9c48-444e-b073-5bddd7fe4c68
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.