PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | 1 |

Tytuł artykułu

Assessment of efficiency of rural sewage treatment plant with bioreactor

Warianty tytułu

PL
Ocena skuteczności pracy wiejskiej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Research aims The aim of the conducted research was to assess efficiency of sewage treatment in rural areas in a sewage treatment plant with a sequencing batch reactor (SBR). Materials and methods Assessment of effectiveness of wastewater disposal in a treatment plant was carried out using elements of reliability theory. Research covered a period from March 2014 to December 2015. The content of pollution indicators in treated wastewater was compared with limit values included in the Regulation of the Minister of the Environment of November 18, 2014. Reliability analysis was performed for the following pollution indicators: BOD₅, CODCr and total suspended solids. Reliability coefficient RF was assumed as a basis for reliability calculations. Next, technological treatment efficiency index (Pso) was calculated. Results and conclusions An analysis of treated wastewater in relation to three tested parameters proved that the treatment plant works properly. Limit values of examined indicators – included in the Regulation (Dz. U. 2014 poz. 1800) – have not been exceeded. Also, all the analysed parameters have shown high percentage of pollutant reduction, ranging between 96% for CODCr and 99% for BOD₅. Obtained values of reliability indicators for the analysed treatment plant confirm its good condition.
PL
Cel pracy Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym (SBR). Materiał i metody Ocenę efektywności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni określono przy wykorzystaniu elementów teorii niezawodności. Badania obejmowały okres od marca 2014 do grudnia 2015 roku. Zawartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych porównano z wartościami granicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku . Analiza niezawodności została przeprowadzona dla następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej. Jako podstawę do obliczeń niezawodnościowych przyjęto współczynnik niezawodności WN Następnie obliczono wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania (Pso). Wyniki i wnioski Na podstawie analizy ścieków oczyszczonych, w odniesieniu do badanych trzech parametrów stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Zawarte w Rozporządzeniu (Dz. U. 2014 poz. 1800) graniczne wartości badanych wskaźników nie zostały przekroczone. Również w przypadku wszystkich badanych parametrów obserwowano wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, który wyniósł od 96% w przypadku ChZTCr, do 99% dla BZT5. Uzyskane wartości wskaźników niezawodności analizowanej oczyszczalni potwierdzają jej bardzo dobre funkcjonowanie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

1

Opis fizyczny

p.137-143,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture of Krakow, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
 • Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture of Krakow, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
autor
 • Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture of Krakow, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
autor
 • Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture of Krakow, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Andraka, D. (1997). Prognozowanie niezawodności oczyszczalni ścieków na przykładzie miej-skiej oczyszczalni w Grajewie. Mat. IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych”, Rajgród 16–24 czerwca 1997, 366–373.
 • Andraka, D., Dzienis, L. (2013). Modelowanie ryzyka w eksploatacji oczyszczalni ścieków. Rocznik Ochrony Środowiska, 15, 1111–1125.
 • Al-Zahiri, A. (2015). Assessment of Performance of Wastewater Treatment Plants in Jordan. International Journal of Civil and Environmental Engineering, 1–6.
 • Arnell, M. (2016). Performance Assessment of Wastewater Treatment Plants. Multi-Objective Analysis Using Plant-Wide Models. Ph.D. Thesis, Lund University, Lund, Sweden.
 • Bugajski, P. (2014). Analiza niezawodności funkcjonowania oczyszczalni Bioblok PS-50 z zastosowaniem metody Weibulla. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 667–677.
 • Bugajski, P., Chmielowski, K., Kaczor, G. (2016a). Wpływ wielkości dopływu wód opadowych na skład ścieków surowych w małym systemie kanalizacyjnym. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 15 (2), 1–9.
 • Bugajski, P., Chmielowski, K., Kaczor, G. (2016b). Reliability of a Collective Wastewater Treatment Plant, Journal of Ecological Engineering, 17, 4, 143–147, DOI:10.12911/22998993/64505
 • Bugajski, P., Kaczor, G., Bergel, T. (2015). Niezawodność usuwania azotu ze ścieków w zbiorczej oczyszczalni z sekwencyjnym reaktorem biologicznym. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 14 (3), 19–27.
 • Castellet, L., Molinos-Senante, M. (2016). Efficiency assessment of wastewater treatment plants: A data envelopment analysis approach integrating technical, economic, and environmental issues. Journal of Environmental Management, 167, 160–166.
 • Chmielowski, K. (2008). Eliminacja zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych w oczyszczalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 149–158.
 • Chmielowski, K., Bugajski, P., Wąsik, E. (2015). Ocena działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 949–964.
 • Chmielowski, K., Bugajski, P., Kaczor, G. (2016). Compositional analysis of the sewage incoming to and discharged from the sewage treatment plant in Kolbuszowa Dolna, in: Journal of Ecological Engineering, 17, 5, 9–16, DOI: 10.12911/22998993/64446
 • Chmielowski, K., Ślizowski, R. (2009). Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 137–146.
 • Chmielowski, K., Ślizowski, R. (2010). Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu – Wielopolu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 155–167.
 • GUS, Ochrona Środowiska (2014). Warszawa.
 • Kaczor, G. (2011). Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 10 (2), 27–34.
 • Kaczor, G., (2009). Otwory we włazach kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 9, 155–163.
 • Kaczor, G. (2002). Prognozowanie dobowych dopływów ścieków do oczyszczalni wiejskich na podstawie wybranych miejscowości. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 1(1), 7–20.
 • Kaczor, G., Chmielowski, K., Bugajski, P. 2017. Wpływ sumy rocznej opadów atmosferycznych na objętość wód przypadkowych dopływających do kanalizacji sanitarnej. Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 668–681.
 • Krakowiak-Bal, A. (2004). Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3.
 • Krzanowski, S., Wałęga, A. (2006). Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalnie ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/2, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 17–37.
 • Krzanowski, S., Wałęga, A. (2004). Ocena niezawodności działania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Dąbrowa Tarnowska. Zesz. Nauk. ATH, Seria Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska, 14(5), 97–104.
 • Kwietniewski, M., Roman, M., Kłoss-Trębaczkiewicz, H. (1993). Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady.
 • Łagożny, P., Maj, K., Masłoń, A. (2015). Technological efficiency of the wastewater treatment plant in Krosno. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2, 113–122.
 • Młyński, D., Chmielowski, K., Młyńska, A., Miernik, W. (2016). Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/1, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 147–162.
 • Oliviera, S.C., von Sperling, M. (2008). Reliability analysis of wastewater treatment plant. Water Research. 42, 1182–1194.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
 • Wąsik, E., Chmielowski, K. (2013). Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków Skała-Nowa Wieś, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 8, 328–330.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a627549-c1e2-41b3-a2df-e9a2f44ba495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.