PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Właściwości chemiczne gleb odłogowanych przeznaczonych pod zalesienie na przykładzie prac zalesionych Nadleśnictwa Dobrzany w woj. szczecińskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Some chemical properties of fallow soils destined for afforestation on an example of afforrestation works on the area of Dobrzany Forest Inspectorate in Szczecin Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odłogi przyległe do obszarów leśnych coraz częściej są zalesiane. Takie działania zostały podjęte także w Nadleśnictwie Dobrzany, w obrębie moreny czołowej, na terenach o dużej zmienności glebowej i znacznej kamienistości. W wymienionym nadleśnictwie proces zalesiania przeprowadzono dwoma systema­mi: tradycyjnym i tzw. „metodą duńską". W pracy ukazane są cechy morfologiczne i właściwości zalesianych gleb rdzawych i płowych, na tle odpowiadających im glebom leśnym pod nasiennym drzewostanem bukowym.
EN
The fallow soils located in the vicinity of forested areas are commonly affo­rested at present. Such activities are also undertaken on the end moraine areas of Dobrzany Forest Inspectorate. These areas are very stony and characterized by the substan­tial varieties of soil cover. Two systems, the traditional and so-called „dutch method" were employed to afforestation in that area. The paper presents some morphological features and selected properties of afforested rusty and brown leached soils on the background of corresponding them forest soils under the seeding beech forest stand.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.111-117,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
autor
 • Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Katedra Gleboznawstwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie
Bibliografia
 • Bednarek R., Michalska M. 1998. Wpływ rolniczego użytkowania na morfologię i właściwości gleb rdzawych w okolicach Bachotka na Poje ziemi Brodnickim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 487-497.
 • Chodak Т., Szerszeń L. 1998. Zmiany w środowisku glebowym pod wpływem prze­mysłu i rolnictwa na Dolnym Śląsku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 41-52.
 • Jackowski J. 1975. Wybrane zagadnienia leśnictwa dla potrzeb planowania przestrze­nnego. Wyd. Politechniki Szczecińskiej: 14-52.
 • Konecka-Betley K., Janowska E. 1996. Wiek i pochodzenie osadów a niektóre proce­sy glebotwórcze. Rocz. Gleb. XLVII, supl.: 113-123.
 • Mazurski H., Pawłowski K. 1997. Zalesienia jako jeden z kierunków zagospodaro­wania gruntów niewykorzystywanych rolniczo. Przegląd Przyrodniczy, VIII(l/2): 13-20.
 • Mikołajewski J. 1966. Geografia województwa szczecińskiego. Szczecińskie Towa­rzystwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych, t. IX, Szczecin.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 1998. Raport o stanie rolnic­twa i gospodarki żywnościowej oraz sytuacji na wsi. Warszawa.
 • Niedźwiecki E. 1984. Zmiany cech morfologicznych i właściwości gleb uprawnych na tle odpowiadających im gleb leśnych na Pomorzu Szczecińskim. Rozprawy 92 AR w Szczecinie: 1-154.
 • Skłodowski P. 1994. Wpływ użytkowania gleb na akumulację i jakość związków próchnicznych. Rocz. Gleb. XLV(3/4): 77-84.
 • Skłodowski P., Zarzycka H. 1995. Wpływ rolniczego użytkowania gleb na ich niek­tóre właściwości chemiczne. Rocz. Gleb. XLVI(3/4): 37-44.
 • Szafranek A., Skłodowski P. 1998. Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizyko-chemiczne gleb rdzawych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 460: 303-314.
 • Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL Warszawa.
 • Zalecenia nawozowe. 1990. IUNG. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. IUNG Puławy P(44).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2a6027f0-4b2b-4b27-87e4-3b1fe7157f31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.