PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 65 | 2 |

Tytuł artykułu

Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa Thunb.) growing in the national collection of rose cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part II. The modern cultivars

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wzrost i kwitnienie odmian pochodzących od róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.) w Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż PAN w Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie. Część II. Odmiany współczesne

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
In the years 2000-2011, observations were made of shrubs of the cultivars derived from the Rugosa (R. rugosa Thunb.) gathered in the Collection of Rose Cultivars of the Polish Academy of Sciences (PAS) Botanical Garden - Center for Biological Diversity Conservation (CBDC) in Powsin, Poland, including 29 varieties. In the second part, the results are presented for 17 modern cultivars (‘Bokratrack’, ‘Dart’s Defender’, ‘Handwar’, ‘Hanpur’, ‘Hansno’, ‘Hanuhl’, ‘Korgosa’, ‘Korhassi’, ‘Korruge’, ‘Magsed’, ‘Rokoko’, ‘Speruge’, ‘Strolen’, ‘Stronin’, ‘Thérèse Bugnet’, ‘Uhlwe’, ‘White Grootendorst’). Every year, damage to shrubs caused by frost was recorded; the date of bud break and the date when leaves developed in springtime were recorded; regeneration of shrubs damaged in winter was observed; the dates of initial, full and final flowering were recorded; the presence of disease symptoms was observed; and notes were made concerning the need to do spring pruning and pruning after flowering. The winter seasons 2002/2003, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011 were unfavourable for roses. In terms of the features in question, the cultivars varied. The observations made confirm the high frost resistance of Rugosa hybrids and their low cultivation requirements, owing to which they deserve a wider application, in accordance with their intended use, both as amateur varieties and for urban green areas.
PL
W latach 2000-2011 prowadzono obserwacje krzewów 29 odmian pochodzących od róży pomarszczonej (R. rugosa Thunb.) gromadzonych w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż PAN w Ogrodzie Botanicznym CZRB w Powsinie. W części drugiej przedstawiono wyniki dla 17 odmian współczesnych (‘Bokratrack’, ‘Dart’s Defender’, ‘Handwar’, ‘Hanpur’, ‘Hansno’, ‘Hanuhl’, ‘Korgosa’, ‘Korhassi’, ‘Korruge’, ‘Magsed’, ‘Rokoko’, ‘Speruge’, ‘Strolen’, ‘Stronin’, ‘Thérèse Bugnet’, ‘Uhlwe’, ‘White Grootendorst’). Corocznie u krzewów notowano uszkodzenia spowodowane przez mróz; zapisywano datę pękania pąków i rozwoju liści na wiosnę; obserwowano regenerację uszkodzonych w czasie zimy krzewów; notowano datę początku, pełni i końca kwitnienia; obecność objawów porażenia przez choroby; oraz uwagi dotyczące konieczności wykonywania cięcia wiosennego i po kwitnieniu. Sezony zimowe 2002/2003, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011 należały do niekorzystnych dla róż. Odmiany wykazywały zróżnicowanie pod względem badanych cech. Do zalet większości odmian należy wysoka mrozoodporność, wczesne kwitnienie, małe wymagania pod względem cięcia, dobra zdrowotność. Bardzo wysoką odpornością na mróz charakteryzują się: ‘Bokratrack’, ‘Dart’s Defender’, ‘Handwar’, ‘Hanpur’, ‘Hansno’, ‘Hanuhl’, ‘Rokoko’, ‘Strolen’, ‘Stronin’, ‘Thérèse Bugnet’, ‘Uhlwe’. Do odmian najsilniej uszkadzanych przez mróz należały ‘Korgosa’ i ‘Korruge’. Najwcześniej, w połowie maja, zakwitają ‘Hanuhl’ i ‘Thérèse Bugnet’, blisko trzy tygodnie później – ‘Korruge’. Odmiany pochodzące od róży pomarszczonej, zgodnie ze swym przeznaczeniem, powinny znaleźć szersze zastosowanie jako róże parkowe, a przede wszystkim oraz okrywowe i glebochronne na terenach zieleni miejskiej i amatorsko.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

65

Numer

2

Opis fizyczny

p.117-123,ref.

Twórcy

autor
 • Polish Academy of Sciences Botanical Garden - Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, Department of Botanical and Horticultural Collection, Prawdziwka 2, 02-973 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Borowski J., Latocha P., 2006. Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski. / Selection of trees and shrubs for conditions along the streets in Warsaw and other cities in central Poland. Rocznik Dendrologiczny. 54: 53-93. (in Polish)
 • Bożętka B., 2008. Urban green areas systems in Poland – evolution and problems of management. Problems of urban natural environments. 22: 49-63.
 • Carlson U., 1993. Breeding winter-hardy woody ornamentals for the Swedish climate. Plantsman. 15(3): 185-188.
 • Czekalski M., Oszkinis K., Żyła S., 1990. Uszkodzenia mrozowe róż powstałe podczas zimy 1986/1987. / Frost damage of roses during the winter of 1986/1987. Ogrodnictwo, 1-3, 44-45. (in Polish)
 • Epping J.E., Hasselkus E.R., 1989. Spotlight on shrub roses. American-Nurseryman. 2. 170: 27-31, 33-39.
 • Henschke M., 2007. Wpływ wiosennego cięcia pędów i ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie okrywowych odmian róż. Praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Jerzego, w Katedrze Roślin Ozdobnych Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. (in Polish)
 • Krüssmann G., 1974. Rosen Rosen Rosen. Unser Wissen über die Rosen. Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg. 69-70. (in German)
 • Latocha P., 2002. Rośliny okrywowe w ekstremalnych warunkach miejskich – korzyści i ryzyko ich stosowania. Przyroda i miasto, IV: 221-225. (in Polish)
 • Łukasiewicz A., 1992. Zahamowanie rozwoju pąków u niektórych drzew iglastych po surowej zimie 1986/1987 i wynikająca stąd potrzeba uzupełnienia skali przemrożeń u drzew i krzewów. Bull. Bot. Gar., Museums Coll. 1:53-57. (in Polish)
 • Monder M.J., 2001. Rosa rugosa Thunb. i jej odmiany - cennymi różami parkowymi w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie. Bull. Bot. Gar. Museums Coll. 10: 47-56. (in Polish)
 • Monder M.J., 2004a. Observations of frost resistance of cover roses in the roses collection in the Botanical Garden of Polish Academy of the Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Bull. Bot. Gar. Museums Coll. 13. 187-197.
 • Monder M.J., 2004b. Observations of overwintering of historical roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. Bull. Bot. Gar. Museums Coll. 13: 197-207.
 • Monder M.J., 2007a. Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wybranych odmian parkowych róż historycznych. XI Nursery Conf. Problemy i perspektywy produkcji szkółkarskiej roślin ozdobnych, Skierniewice, Poland, Wydawnictwo Inst. Sadow. Kwiac.: 31-40. (in Polish)
 • Monder M.J., 2007b. Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż historycznych w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN. / Genetic resources and evaluation of selected historical roses belonging to the Collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 517, part II: 487-494. (in Polish)
 • Monder M.J., 2008a. Ocena wzrostu i kwitnienia 10 wybranych odmian róż z grupy okrywowych. / Evaluation of growth and flowering of ten ground cover cultivars of roses. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525. 261-269. (in Polish)
 • Monder M.J., 2008b. Odmiany róż angielskich w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie. Bull. Bot. Gar. Museums Coll. 17: 81-89. (in Polish)
 • Monder M.J., 2009. Różnorodność i charakterystyka wybranych odmian pochodzących od róży pomarszczonej (Rosa rugosa Thunb.). XIII Konferencja Szkółkarska ,,Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych”. Materiały Konferencyjne: 21-28. (in Polish)
 • Monder M.J., 2010. Ocena stanu krzewów 368 odmian róż po sezonie zimowym 2009/2010 w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie. / Evaluation of the condition of shrubs of 374 rose cultivars in the Rose Collection of the PAS Botanical Garden in Warsaw after the 2009/2010 winter season. Rocznik PTD, LVIII, pp. 39-52. (in Polish)
 • Monder M.J., 2011. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Pimpinellifolia (Rosa pimpinellifolia L.) growing in the Collection of Rose Cultivars in the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences. J. Fruit Ornam. Plant Res. 19(1): 195-207.
 • Monder M.J., 2012. Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Rugosa (Rosa rugosa Thunb.) growing in the National Collection of Rose Cultivars in the Polish Academy of Sciences Botanical Garden in Powsin. Part I. The historical cultivars. Acta Agrobot. (in press)
 • Ogilvie I.S., Arnold N.P., 1995. The “Explorer” series of roses from Ottawa and L’Assomption. HortScience. 30(1): 2, 175.
 • Popek R., 2002. Róże dziko rosnące Polski. Wydawnictwo Plantpress. Kraków. (in Polish)
 • Szklanowska K., 1992. Wydajność pyłkowa niektórych ozdobnych drzew i krzewów z rodziny różowatych (Rosaceae). / Pollen yield of some ornamental trees and shrubs from the Rosaceae family. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe – J. Apic. Sci. 36: 65-73. (in Polish)
 • Zaraś E., Latocha P., 2000. Okrywowe krzewy liściaste i iglaste jako elementy korzystnie wpływające na środowisko miejskie / Ground cover broadleaved and coniferous shrubs as elements which positively affect the urban environment. Przyroda i miasto / Nature and the city, III: 187-201. (in Polish)

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a4d867c-be16-4998-8177-b3a8f1ed7da9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.