PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1976 | 21 | 1 |

Tytuł artykułu

Review of blastogeny in palaeozoic corals and description of lateral increase in some Upper Ordovician rugose corals

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Pączkowanie boczne u pewnych górnoordowickich Rugosa i uwagi o pączkowaniu u korali paleozoicznych
RU
Bokovoe pochkovanie u nekotorykh rugoeh verkhnego ordovika i primechanija na temu pochkovanija u paleozojjskikh korallov

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Almost all blastogeny in colonial rugose and tabulate corals involves lateral increase. Axial increase is rare and peripheral increase, which uncommonly occurs in both solitary and colonial corals, is regarded as a multiple type of rejuvenescence. Coenenchymal increase is known only in heliolitid corals. During lateral increase in fasciculate and massive colonies, offset and parent are separated by either a partition which is interpreted as formed by a continuous sheet of basal ectoderm between offset and parent polyps, or by a dividing wall which is formed by two entirely separate polyps. Lateral "increase in species of Favistina and Palaeophyllum from the Upper Ordovician of eastern North America involves offsets which are separated from the parent corallite by a dividing wall. Axial planes of the offsets are oriented towards the axis of parent corallites, with the counter septum located on the peripheral wall. Septal insertion in general shows a rugosan pattern. Tertiary septa are present in two specimens of Palaeophyllum.
PL
Znaczenie pączkowania dla rozwiązania problemów filogenezy i taksonomii Rugosa jest niezaprzeczalne pomimo ciągle niedostatecznej ilości szczegółowych badań Pączkowanie lateralne (boczne) jest najbardziej powszechne spośród zbadanych dotychczas typów pączkowania. Pączkowanie osiowe występuje sporadycznie, a pączkowanie peryferyczne, również rzadko spotykane, można określić jako odmłodzenie, w którym powstaje prawie równocześnie kilka osobników. Może ono występować zarówno w koloniach normalnych, jak i w koloniach zaczątkowych. Pączkowanie cenenchymatyczne opisano dotychczas tylko u Heliolitida. Dostępne dane wskazują, że istnienie pączkowania t.zw. syringoporoidalnego i międzyściennego jest biologicznie nie do zrealizowania. W wyniku pączkowania bocznego młody koralit zostaje oddzielony od koralita macierzystego bądź ścianą tymczasową, bądź stałą. Ściana tymczasowa jest wydzielana przez ciągły fałd ektodermy bazalnej, wspólny dla koralita macierzystego i potomnego. Ścianę stałą budują dwa, całkowicie oddzielone polipy. Kolonie cerioidalne mogą być utworzone bądź ze ściśle przylegających do siebie polipów oddzielonych ścianami stałymi, bądź tworzące je polipy łączą się ponad ścianami tymczasowymi, tworząc wspólne ciało kolonii. Opisane w niniejszej pracy pączkowanie boczne u rodzajów Favistina i Palaeophyllum z górnego ordowiku Ameryki Północnej wykazało, że polipy oddzielone są u nich ścianami stałymi. Osie symetrii pączków są prostopadłe do koralitów macierzystych, przy czym septa przeciwległe są osadzone na ścianach zewnętrznych. Aparaty septalne zakładane są zgodnie z zasadą kwadrantów. U kilku okazów rodzaju Palaeophyllum stwierdzono występowanie septów III rzędu, znanych dotychczas tylko u Rugosa z górnego karbonu lub młodszych.
RU
Виды почкования ругоз имеют бесспорно важное значение в решении проблем их филогенеза и таксономии, несмотря на недостаток детальных данных по изучению этих организмов. Среди исследованных до сих пор разновидностей, наиболее часто наблюдалось латеральное (боковое) почкование. Осевое почкование встречается спорадически, а периферическое почкование, наблюдающиеся также редко, можно рассматривать в качестве омоложения, во время которого почти одновременно развивается несколько особей. Оно встречается как в нормальных, так и в зачаточных колониях. Цененхимальное почкование было описано до сих пор лиш у Heliolitida. Имеются данные, что образование так наз. сирингопороидного и межстенного почкования биологически невозможно. В процессе бокового почкования молодой кораллит отделяется от материнского кораллита посредством временной или постоянной стенки. Временная стенка выделяется сплошной складкой базальной эктодермы, которая является общей для родителя и дочери. Постоянная стенка наращивается двумя полностью отделенными друг от друга полипами. Цериоидные колонии могут состоять из полипов тесно примыкающих друг к другу и разделенных постоянными стен-ками или же образующие их полипы соединяются над временными стенками, образуя общее тело колонии. Описанное в настоящей работе боковое почкование у родов Favistina и Palaeophyllum из верхнего ордовика Северной Америки доказывает, что полипы отделены здесь постоянными стенками. Оси симметрии почек перпендикулярны к родительским кораллитам, причем противоположные септы располагаются на внешних стенках. Септальные аппараты основываются по принципу квадрантов. У нескольких экземпляров рода Palaeophyllum наблюдались септы III порядка, которые до этого были известны лишь по верхнекарбонским и младшим ругозам.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

1

Opis fizyczny

p.37-78,fig.,ref.

Twórcy

 • Pracownia Paleozoologii, Uniwersytet Poznanski, ul.S.Mielzynskiego 27/29, 61-725 Poznan, Poland
autor
 • Department of Geology, University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada

Bibliografia

 • BOLTON, T. E. 1972. Geological map and notes on the Ordovician and Silurian Litho- and Biostratigraphy, Anticosti Island, Quebec. - Pap. Geol. Surv. Canada 71-19, 1-44.
 • BROWNE, R. G. 1964. The coral horizons and stratigraphy of the Upper Ordovician Richmond Group in Kentucky west of the Cincinnati Arch. - J. Paleont. 38, 385-392.
 • - 1965. Some Upper Cincinnation (Ordovician) colonial corals of north-central Kentucky. - Ibidem, 39, 1177-1191.
 • COATES, A G. & OLIVER, W. A, Jr. 1973. Coloniality in Zoantharian corals. - In: R. S. Boardman, A. H. Cheetham & W. A. Oliver, Jr. (Eds.) Animal Colonies, Dowden, Hutchinson and Ross, 3-27, Stroudsburg.
 • DOBROLYUBOVA, T. A. 1958. Nizhnekamennougolnye kolonialnye chetyrekhluchevye korally Russkoi Platformy. - Trudy Paleont. Inst. 70, 1-224.
 • FEDOROWSKI, J. 1965. Lower Permian Tetracoralla of Hornsund, Vestspitsbergen. - Studia Geol. Pol. 17, 1-173.
 • - 1970. Some Upper Visean columnate tetracorals from the Holy Cross Mountains (Poland). - Acta Palaeont. Pol. 15, 549-613.
 • - & GORIANOV, V. B. 1973. Redescription of tetracorals described by E. Eichwald in "Palaeontology of Russia". - Ibidem, 18, 3-70.
 • FLOWER, R. H. 1961. Part 1, Montoya and related colonial corals. Part 2, Organisms attached to Montoya corals. - New Mexico State Bur. Mines Min. Res. Mem. 7, 1-229.
 • FOERSTE. A. P. 1909. Preliminary notes on Cincinnatian and Lexington fossils. - Bull. Denison Univ. Sci. Labs. 14, 289-324.
 • FOMICHEV, V. D. 1953. Korally Rugosa i stratigrafiya sredne i verkhnekamennougolnykh i permskikh otlozhenyi Donetzkogo basseina. - VSGI, 1-622.
 • HALL, J. 1847. Paleontology of New York, 1 (Natural History of New York, Pt. 6), 1-338, Albany.
 • HILL, D. 1935. British terminology for Rugose corals. - Geol. Mag., 72, 481-519.
 • - 1956. Rugosa. - In: R. C. Moore (Ed.), Treatise on Invertebrate Paleontology, Part F, Coelenterata. Geol. Soc. Amer. and Univ. Kansas Press, 233-324, Lawrence.
 • JULL, R. K. 1965. Corallum increase in Lithostrotion. - Palaeontology, 8, 204-225.
 • - 1967. The hystero-ontogeny of Lonsdaleia McCoy and Thysanophyllum orientale Thomson. - Ibidem, 10, 617-628.
 • - 1973. Ontogeny and hystero-ontogeny in the Middle Devonian rugose coral Hexagonaria anna (Whitfield). - In: R. S. Boardman, A H. Cheetham & W. A. Oliver, Jr. (Eds.), Animal Colonies, Dowden, Hutchinson & Ross, 59-68, Stroudsburg.
 • - in press. Septal development during hystero-ontogeny in the Ordovician tabulate coral Foerstephyllum. - J. Paleont.
 • KOCH, G. v. 1833. Die ungeschlechtliche Vermehrung (Theilung und Knospung) einiger palaeozoischen Korallen. - Palaeontographica, 29, 325-348.
 • LIBERTY, B. A. 1969. Palaeozoic geology of the Lake Simcoe area, Ontario. - Mem. Geol. Surv. Canada, 355, 1-201.
 • LINDSTROM,. G. 1899. Remarks on the Heliolitidae. - Kongl. Svensk. Akad. Handl. 32, 1-140.
 • NICHOLSON, H. A. 1875. On Favistella stellata and Favistella calicina, with notes on the affinities of Favistella and allied genera. - Rept. 44 Meeting Brit. Assoc. Adv. Sci. (Belfast, 1874). Notices and Abstr. Miscell. Commun. Sect., 89-90, London.
 • NOWIŃSKI, A in press. Tabulata and Chaetetida from the Devonian and Carboniferous of Southern Poland. - PaLaeont. Pol. 35.
 • OLIVER, W. A, Jr. 1963. A new Kodonophyllum and associated rugose corals from the Lake Metapedia area, Quebec. - U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 414-G, 1-9.
 • - 1968. Some aspects of colony development in Corals. - Mem. Paleont, Soc. 2, 16-34.
 • PICKETT, J. 1967. The Lower Carboniferous coral faunas from the New England district of New South Wales. - Mem. Geol. Surv. N. S. W. Palaeont. 15, 1-38.
 • RÓŻKOWSKA, M. 1960. Blastogeny and individual variations in tetracoral colonies from the Devonian of Poland. - Acta Palaeont. Pol. 5, 1-34.
 • SCHOUPPÉ, A v. & OEKENTORP, K. 1974. Morphogenese und Bau der Tabulata unter besonderer Berücksichtigung der Favositida. - Palaeontographica, A, 145, 79-194.
 • SMITH, S. 1916. The genus Lonsdaleia and Dibunophyllum rugosum (McCoy). - Q. J. Geol. Soc. 71, 218-272.
 • & LANG, W. G. 1931. Silurian corals. - The genera Xiphelasma, gen. nov., and Acervularia, Schweigger, with special reference to Tubiporites tabulatus, Schlotheim, and Diplophyllum caespitosum, Hall. - Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 10), 8, 83-94.
 • - & RYDER, T. A. 1926. The genus Corwenia gen. nov. - Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 9) 17, 149-159.
 • - & - 1927. On the structure and development of Stauria favosa (Linnaeus). - Ibidem (Ser. 9), 20, 337-343.
 • - & TREMBERTH, R. 1929. On the Silurian corals Madreporites articulatus Wahlenberg, and Madrepora truncata Linnaeus. - Ibidem (Ser. 10), 3, 361-376.
 • SORAUF, J. E. 1971. Microstructure in the exoskeleton of some Rugosa (Coelenterata). - J. Paleont. 45, 23-32.
 • STASIŃSKA, A. 1967. Tabulata from Norway, Sweden and from the erratic boulders of Poland. Palaeont. Pol. 18, 1-112.
 • STUMM, E. C. 1967. Growth stages in the Middle Devonian rugose coral species Hexagonaria anna (Whitfield) from the Traverse Group of Michigan. - Contr. Univ. Michigan Mus. Paleont. 21 (5), 105-108.
 • TING, T. H. 1940. Ueber die Gattung Stauria unter besonderer Berücksichtigung der Kreuzsausbildung. - Bull. Geol. Soc. China 20, 49-56, Chungking.
 • TWENHOFEL, W. H. 1928. Geology of Anticosti Island. - Mem. Geol. Surv. Canada, 154, 1-481, Ottawa.
 • ULITINA, L. M. 1973. Razvitiye kolonii Phillipsastrea, hennahi. - Paleont. Zur. 1, 97-102.
 • WELLS, J. W. 1937. Individual variation in the rugose coral species Heliophyllum halli M. E. & H. - Paleontographica Amer. 2 (6), 1-22.
 • WEYER, D. 1972. Zur Morphologie der Rugosa (Pterocorallia). - Geologie, 6, 710-737.
 • WRIGHT, A. J. T. 1966. Cerioid Syringophyllidae (Tetracoralla) from Devonian strata in the Mudgee district, New South Wales. - Proc. Linnean Soc. N. S. W. 90, 263-273.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a3f82e9-e9ae-4a43-a975-2ead553f9b7d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.