PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 585 |

Tytuł artykułu

Wpływ biostymulatorów i herbicydów na smakowitość i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of biostimulators and herbicides on savouriness and darkening of the flesh of potato tubers

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2012−2014, na glebie bardzo lekkiej i lekkiej. Doświadczenie założono w trzech powtórzeniach, metodą losowanych podbloków w układzie split-plot, gdzie czynnikiem pierwszym były trzy średnio wczesne odmiany ziemniaka jadalnego: Bartek, Gawin i Honorata, a drugim – stosowanie herbicydów i biostymulatorów: obiekt kontrolny z pielęgnacją wyłącznie mechaniczną i cztery obiekty, na których stosowano herbicydy: Harrier 295 ZC, Harrier 295 ZC i bioregulator Kelpak SL, Sencor 70 WG, Sencor 70 WG i biostymulator Asahi SL. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu biostymulatorów i herbicydów na wybrane cechy jakości konsumpcyjnej (smakowitość, ciemnienie miąższu bulw surowych po 10 minutach, ciemnienie miąższu bulw ugotowanych po 10 minutach i 24 godzinach) bulw ziemniaka jadalnego. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że spośród analizowanych cech jakości sensorycznej tylko ciemnienie miąższu bulw ugotowanych zależało istotnie od herbicydów i biostymulatorów, natomiast smakowitość i ciemnienie miąższu bulw surowych nie uległy zmianom w porównaniu do bulw z obiektu kontrolnego. Odmiany i warunki pogodowe w latach badań decydowały o wszystkich analizowanych cechach jakościowych.
EN
The potato is the world’s fourth most imported food crop, following after wheat rice and maize. It is an important food staple in Poland and many other countries. The potato quality depends on chemical composition, which modifies its nutritional value. It is very important to protect potato crops against competitive impact of weeds that decrease yield. Plant growth regulator treatment is an alternative way to achieve higher yielding and better quality of potato tubers. The growth substances stimulate life processes of plant by activating the synthesis of hormones and its stimulation, moreover they improve plant resistance to stress factors. The field experiment was carried out in years 2012−2014 on very light and light soil which belonged to a good rye complex. The experiment was designed as a two factors randomized block with three replicates. Factors examined in the experiment included three cultivars of edible potatoes – Bartek, Gawin, Honorata, and five methods application of herbicides and biostimulators. In this experiment application of the following herbicides: Harrier 295 ZC at a dose of 2,0 dm³·ha⁻¹, herbicides Harrier 295 ZC at a dose of 2,0 dm³·ha⁻¹ and growth regulators Kelpak SL at a dose of 2,0 dm³·ha⁻¹, Sencor 70 WG at a dose of 1,0 kg·ha⁻¹, Sencor 70 WG at a dose of 1,0 kg·ha⁻¹ and growth regulators Asahi SL at a dose of 1,0 dm³·ha⁻¹, while the control consisted of mechanical weeding without chemical protection. The aim of the research conducted in 2012–2014 was to determine the effect of the plant growth regulators and herbicides on the selected quality consumption features of potato tubers: savouriness, darkening of raw tubers after 10 minutes, darkening of cooked tubers after 10 minutes and after 24 hours. The obtained results showed that herbicides and biostimulators not affected the savouriness and darkening of raw tubers but resulted in increased darkening of cooked tubers after 10 minutes and after 24 hours. All determined consumption features significantly differentiated by features of the cultivars and weather conditions during the growing season. The smallest darkening flesh raw and cooked characterized by cultivars Gawin and Honorata, while the more cultivars darkened Bartek.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

585

Opis fizyczny

s.169-177,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
autor
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Bibliografia

 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1998. Agrometeorologia. PWN, Warszawa, ss. 274.
 • Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil 383, 3–41.
 • Kierzak R., Dubas M., Matysiak K., 2013. Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z herbicydami na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53(3), 621–626.
 • Koziara W., Sulewska H., Panasiewicz K., 2006. Efekty stosowania stymulatorów odporności w wybranych roślinach rolniczych. J. Res. and Applic. in Agric. Engin. 51(2), 82–87.
 • Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B., 2016. Wpływ przechowywania oraz warunków meteorologicznych na jakość miąższu bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Fragm. Agron. 33(2), 44–54.
 • Lutomirska B., 2009. Kryteria doboru odmian ziemniaka. Ziemn. Pol. 3, 1–4.
 • Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A., 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków. J. Res. and Applic. in Agric. Engin. 57(3), 109–112.
 • Nowacki W., 2012. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka. Wyd. IHAR-PIB, Jadwisin, 1–41.
 • Pavlista A.D., 2011. Growth regulators increased yield of Atlantic Potato. Am. J. Pot. Res. 88, 479–484.
 • Pytlarz-Kozicka M., Zagórski P., 2012. Wpływ bioregulatorów wzrostu na rozwój i plonowanie kilku odmian ziemniaka. Mat. Konf. nt. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, Darłówko, 24–25 maja, 72–73.
 • Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska A., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B, Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K., 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR, Jadwisin, 1–50.
 • Rytel E., 2010. Wybrane substancje odżywcze i antyżywieniowe ziemniaka i zmiany ich zawartości podczas przetwarzania na produkty spożywcze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 557, 43–61.
 • Rytel E., Lisińska G., Kozicka-Pytlarz M., 2008. Wpływ sposobu uprawy na jakość konsumpcyjną ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 530, 259–269.
 • Sawicka B., Mikos-Bielak M., 2008. Modification of potato tuber chemical composition by applications of the Asahi SL biostymulator. Biostimulators in modern agriculture. In: Solanaceous crops. Ed. Dąbrowski Z.T. Editorial House Wieś Jutra, Warszawa, 61–93.
 • Urbanowicz J., 2010. Fitotoksyczna reakcja pięciu odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Cz. II. Wpływ na wybrane cechy jakości bulw. Biuletyn IHAR 257/258, 197–205.
 • Wichrowska D., Rogozińska I., 2010. Wartość konsumpcyjna bulw ziemniaka w zależności od odmiany i zabiegu odchwaszczania. [W] Jakość i prozdrowotne cechy żywności. Red. M. Wojtatowicz, J. Kawa-Rygielska. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 39–46.
 • Zarzecka K., Gugała M., 2004. Wpływ sposobów pielęgnacji ziemniaka na cechy kulinarne bulw. Annales UMCS, E, 59(3), 1481–1488.
 • Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Zarzecka M., 2014. Ocena jakości morfologicznej i kulinarnej bulw ziemniaka jadalnego pochodzącego z regionu środkowo-wschodniej Polski. Proceedings of ECOpole 8(1), 325–330.
 • Zgórska K., Grudzińska M., 2010. Przydatność odmian ziemniaka do przetwórstwa spożywczego. Ziemn. Pol. 3, 1–3.
 • Zgórska K., Grudzińska M., 2011. Jakość ziemniaków pasteryzowanych pakowanych próżniowo. Ziemn. Pol. 2, 1–5.
 • Zgórska K., Grudzińska M., 2012. Zmiany wybranych cech jakości bulw ziemniaka w czasie przechowywania. Acta Agrophysica 19(1), 203–214.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2a38e6a2-6f09-41c6-8c35-3a5406b30d05
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.