PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |

Tytuł artykułu

Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Network of innovations in agriculture – essence, aims and conditions

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przedstawiono istotę sieci innowacji i uwarunkowania ich działania, a także podstawy funkcjonowania sieci innowacji w rolnictwie i ich zakres. Celem artykułu jest wskazanie, że sieci innowacji są narzędziem kształtowania rozwoju i przemian strukturalnych zgodnie z kierunkami polityki innowacyjnej. Rozważania przeprowadzono na podstawie analizy literatury przedmiotu i dokumentów UE i Polski. Potwierdzono taką zależność, zwłaszcza w warstwie projektowania zmian.
EN
The content of the paper consists of the following issues: essence of innovation networks and conditions of their functioning, basics activities of the innovation network in agriculture and their scope. The aim of the article was to show that innovation networks are a tool to shape the development and structural changes in accordance with the directions of innovation policy. The observations – based on the analysis of relevant literature, selected documents of the EU (including Poland) and the author’s own reflections – confirm this relationship, especially with regard to the preparation of changes, which sets out the following priority areas of innovation networks in agribusiness: increased agricultural productivity, output, and resource efficiency, innovation in support of the bio-based economy, biodiversity, ecosystem services, and soil functionality, innovative products and services for the integrated supply chain and also quality and safety of food.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

3

Opis fizyczny

s.380-384,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul.Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Bibliografia

 • Bogdanienko Jerzy. 2016. „Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci – refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi”. Przegląd Organizacji 2: 21-29.
 • Jasiński Andrzej H. 2014. Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Klincewicz Krzysztof. 2011. Dyfuzja innowacji. Jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • KE. 2010a. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska, KOM 2020, wersja ostateczna.
 • KE. 2010b. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji. Bruksela: Komisja Europejska COM 546, wersja ostateczna.
 • KE. 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z dnia 29 lutego 2012, Bruksela: Komisja Europejska EUR-Lex, COM 79, wersja ostateczna.
 • Lamparska Krystyna. 2016. Innowacje otwarte a struktura sieciowa – ujęcie teoretyczne. [W] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Ryszard Żuber, 42-55. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 • MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • OECD. 2005. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Oslo: OECD and Eurostat.
 • Romanowska Ewa. 2014. „Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE”. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka 2: 5-27.
 • Wiatrak Andrzej Piotr. 2003. „Organizacje sieciowe – istota ich działania i zarządzania”. Współczesne Zarządzanie 3: 7-18.
 • Wiatrak Andrzej Piotr. 2015. “Issues of a university advisory system for regional development”. International Journal of Contemporary Management 4: 75-89.
 • Żuber Ryszard 2016. „Organizacyjne aspekty zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie”. [W] Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. Ryszard Żuber, 56-103. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-29fcac6f-d751-4d6f-9a24-f76c9907481c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.