PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 67 |
Tytuł artykułu

Analiza indeksów pokrojowych koników polskich z ośrodków hodowli zachowawczej oraz wykorzystywanych w hipoterapii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of exterior indices of Polish Konik horses from preservation breeding centres and used in hippotherapy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Opis fizyczny
s.9-22,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Anatomii Zwierząt, Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Cieśla A., 2007. The characteristic of horses used in hippotherapy in selected horse therapy centres in Poland. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 6(1): 3-14.
 • Druml T., Baumung J., Solkner J., 2008. Morphological analysis and effect of selection for confor-mation in the Noriker draught horse population. Livestock Science, 115: 118-128.
 • Górecka A., Jaworski Z., Jezierski T., Golonka M., 2003. Wstępna analiza wyników prób użytkowości kon¬ików polskich prowadzonych w ramach programu hodowli zachowawczej. Zesz. Nauk. PTZ Prz. Hod., 68: 21-27.
 • Jackowski M., Nowobilska M., 2000. Ekonomiczne aspekty hodowli koni huculskich na Podkar-paciu. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 50: 351-359.
 • Jaczewski Z., 1985. Uwagi o niektórych cechach koni prymitywnych. Koń Pol., 4: 15-16.
 • Jaworski Z., 2003. Ocena warunków etologiczno-hodowlanych koników polskich utrzymy¬wanych w systemie rezerwatowym. Rozprawy i monografie 79. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Jaworski Z., Jezierski T., 2001. Próby użytkowości koników polskich jako element programu hodowli zacho¬wawczej. Prz. Hod., 5: 29-31.
 • Jaworski Z., Tomczyk-Wrona I., 2009. Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski. Kra¬jowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - PIB w Kra¬kowie: 1-11.
 • Jezierski T., Jaworski Z., 2008. Das Polnische Konik. Die Neue brehm - Bucherei Bd. 658, Westarp wissenschaften verlag GmbH, Band 658.
 • Jezierski T., Jaworski T., Górecka A., 2006. Zachowanie się koni i jego wpływ na użytkowanie sportowe i rekreacyjne. Prz. Hod., 9: 11-17.
 • Jezierski T., Jaworski Z., Kaproń M., Łukomski S., Słomianay J., 2012. Polska Księga Stadna Koników Polskich. Program hodowli zachowawczej koników polskich. PZHK Warszawa: 1-26.
 • Kaczor-Roman K., Tomczyński R., Jaworski Z., 1995. Wpływ treningu wierzchowego koników polskich na wybrane cechy psychiczne. Mat. konf. nauk. Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego, Popielno 18-19 maja 1995: 55-56.
 • Kaproń M., Nowak P., 2000. Wskaźniki pokrojowe koni wykorzystywanych w hipoterapii. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 50: 119-128.
 • Komosa M., Mintura K., 2006. Predyspozycje skokowe koni w świetle analizy biometrycznej. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 5 (1): 33-48.
 • Kownacki M., 1984. Koniki polskie. PWN, Warszawa.
 • Nowicka-Posłuszna A., Bielawska D., 1993. Koń w hipoterapii. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 10: 84-89.
 • Pasicka E., 2010. Analiza parametrów morfometrycznych koników polskich chowanych systemem stajennym w ośrodkach hodowli zachowawczej na terenie Polski. Praca doktorska. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Pasicka E., Geringer de Oedenberg H., 2010. Zróżnicowanie eksterierowe koników polskich z dwóch ośrodków hodowlanych na terenie Polski. Zesz. Nauk. UP Wroc. Biol. Hod. Zwierz. LXI, 579: 245-257.
 • Pluta M., 2008. Hipporehabilitation at the Felin Experimental Farm of the Agricultural University in 2000-2006. Ann. UMCS, sect. EE, XXVI, 2: 1-12.
 • Pluta M., 2009. Characteristics of the trunks of horses used for classic hippotherapy. Ann. UMCS, sect. EE, XXVII, 3: 1-16.
 • Pruski W., 1960. Hodowla koni. T. 1. PWRiL, Warszawa.
 • Purzyc H., 2006. Cechy konia huculskiego w świetle badań morfometrycznych. Praca. dokt., Wydz. Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medy-cyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków.
 • Tomczyk-Wrona I., 2007. Konie. Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich
 • Objętych programem ochrony w Polsce (red. Krupiński J.), Kraków: 53-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-29f27fe1-0270-4293-a4d0-2e311db5804f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.