PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1979 | 24 | 3 |

Tytuł artykułu

Les Acritarches de l'Ordovicien moyen d'Olsztyn IG 2 (Pologne)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Acritarcha z środkowego ordowiku wiercenia Olsztyn IG 2 (Polska)

Języki publikacji

FR

Abstrakty

FR
Les Acritarches de l'âge ordovicien moyen provenant du sondage d'Olsztyn IG 2 sont bien conservés et abondants. Ils sont représentés par les parafamilles suivantes: Acanthomorphitae, Diacromorphitae, Herkomorphitae et d'un sousgroupe incertain. Parmi les Acanthomorphitae, trois nouvelles espèces sont décrites: Baltisphaeridum bramkaense sp. n., B. semibulbosum sp. n. et Multipticisphaeridum olsztynense sp. n. On a discuté la répartition stratigraphique des espèces étudiées et leur corrélation avec le domaine baltique.
PL
Opracowane Acritarcha z środkowego ordowiku wiercenia Olsztyn IG 2 są wyjątkowo liczne i dobrze zachowane. Należą one do Acanthomorphitae, Diacromorphitae, Herkomorphitae i 1 grupy o niepewnym stanowisku systematycznym. Wśród Acanthomorphitae, które są najliczniej reprezentowane, wyróżniłam 3 nowe gatunki. Są to: Baltisphaeridium bramkaense sp. n., B. semibulbosum sp. n. i Multiplicisphaeridium olsztynense sp. n. Opisany zespół Acritarcha wykazuje znaczne podobieństwo z równowiekowymi gatunkami regionu bałtyckiego: Szwecji, Estonii i Finlandii, gdzie występuje w podobnej facji węglanowo-marglisto-ilastej. Na 28 opisanych gatunków - 20 jest wspólnych (tabela 1). Należy również podkreślić brak tych zespołów w środkowym ordowiku, w sąsiadujących wierceniach Polski północno-wschodniej (Kętrzyn IG 1, Gołdap IG 1 i Pasłęk IG 1). Może to być wynikiem odmiennej facji lub też przynależności do odrębnej strefy nerytycznej basenu sedymentacyjnego środkowego ordowiku. Ta odrębność biotopów w środkowym ordowiku między obszarem Olsztyn a bardziej na północny wschód położonymi obszarami Kętrzyn - Gołdap stanowi potwierdzenie występowania w tym okresie elewacji N-S Kętrzyn - Stoniszki (Modliński 1973).

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

24

Numer

3

Opis fizyczny

p.351-376,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, al.Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • BOECKELIE, T. G. and KJELLSTRÖM, G. 1979. Acritarchs from the Uhaku Stage (Middle Ordovician) of the Island of Odinsholm (Osmussaare), Estonia. - Sverig. Geol. Undersk. (Sous presse).
 • CRAMER, F. H. 1970. Distribution of selected Silurian Acritarchs. An account of the palynostratigraphy and paleogeography of selected Silurian Acritarch taxa. - Rev. Espan. Micropal., 1-202.
 • - and CRAMER, M. DIEZ. 1972. North American Silurian palynofacies and their spatial arrengement: Acritarchs. - Palaeontographica B, 138, 5-6, 107-180.
 • DEUNFF, J. 1958. Microorganismes planctoniques du Primaire Armoricain. I. Ordovicien du Veryhac'h (Presque'île de Crozon). - Bull. Soc. Géol. Min. Bretagne, 2, 1-41.
 • - 1965. Acritarches du Dévonien supérieur de la presque'île de Crozon. - C.R. Soc. Géol. France, 5, 162-163.
 • DEFLANDRE, G. et M. 1965. Acritarches II. Acanthomorphitae I genre Micrhystridium Deflandre s. l.-Fichier Micropaléont. Gén., Arch. Orig. Centre Doc. C.N.R.S., 402, 1-V, 2176-2521.
 • DOWNIE, C. 1958. An Assemblage of Microplankton from the Shineton Shales (Tremadocian). - Proc. Yorksh. Geol. Soc., 31, 4, 12, 331-349.
 • - and FORD, T. D. 1966. Microfossils from the Manx Slate Series. - Ibidem, 35, 3, 13, 307-322.
 • - and SARJEANT, W. A. S. 1963. On the interpretation and status of some hystrichosphere genera. - Palaeontology, 6, 1, 83-96.
 • - and - 1964. Bibliography and index of fossil dinoflagellates and acritarchs. - Mem. Geol. Soc. Amer., 94, 1-180.
 • EISENACK, A. 1931. Neue Mikrofossilien des baltischen Silurs I. - Paläont. Ztschr., 13, 112, 74-118.
 • - 1951. Über Hystrichosphaeriden und andere Kleinformen aus baltischen Silur und Kambrium. - Senckenberg, lethaea, 32, 1/4, 187-204.
 • - 1959. Neotypen baltischer Sylur - Hystrichosphären und neue Arten. - Palaeontographica, A, 112, 193-211.
 • - 1969. Zur Systematic einiger paläozoischer Hystrichosphiiren (Acritarcha) des baltischen Gebietes. - N. Jb. Geol. Paldont. Abh., 133, 3, 245-266.
 • - 1974. Beiträge zur Acritarchen-Forschung. Contribution ta Acritarch research. - Ibidem, 147, 3, 269-293.
 • - 1976. Mikrofossilien aus dem Vaginatenkalk von Hällunden, Öland. - Palaeontographica, A, 154, 4-6, 181-203.
 • - , CRAMER, F. H. und CRAMER, M. DIEZ, 1973. Katalog der fossilen Dinoflagellaten, Hystrichosphären und verwandten Mikrofossilien, III, Acritarcha, 1, 1-1104.
 • GÓRKA, H. 1969. Micro-organismes de l'Ordovicien de Pologne (Mikroorganizmy z ordowiku Polski). - Palaeont. Polonica, 22, 1-102.
 • HENRY, J. L. 1969. Microorganismes incerte sedis (Acritarches et Chitinozoaires) de l'Ordovicien de la presque' île de Crozon (Finistère): gisement de Mort-Anglaise et de Kerglintin. - Bull. Soc. Géol. Min. Bretagne, N. ser., 59-100.
 • - et THADEU, D. 1971. Intérêt stratigraphique et paléogéographique d'un microplancton à Acritarches découvert dans l'Ordovicien de la Serra de Bucaco (Portugal). - C.R. Acad. Sc. Paris, 272, 1343-1346.
 • JUX, U. 1975. Phytoplankon aus dem mittleren Oberdevon (Nehden-Stufe) des südwestlichen Bergischen Landes (Rheinisches Schiefergebirge). - Palaeontographica, B, 149, 113-138.
 • KJELLSTRÖM, G. 1971a. Ordovician microplankton (Baltisphaerids) from the Grötlingbo borehole no. 1. Gotland, Sweden. - Sverig. GeoL Undersök., C, 655, 65, 1, 1-75.
 • - 1971b. Middle Ordovician microplankton from the Grötlingbo borehole no. 1 in Gotland, Sweden. - Ibidem, C, 669, 65, 15, 1-35.
 • - 1972. Lower Viruan microplankton from a boring in Öland, Sweden. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh., 12, 713-719.
 • - 1974. Baltisphaeridium multiechinatum nom. nov. pro Baltisphaeridium echinatum Kjellström, 1971.- Geol. Fören. Förh., 96, 211-212.
 • - 1976. Lower Viruan (Middle Ordovician) microplankton from the Ekön borehole no. 1 in Östergotland, Sweden. - Sverig. Geol. Undesök., C, 724, 70, 6, 1-44.
 • KONZALOVÁ-MAZANCOVA, M. 1969. Acritarcha Evitt 1963 aus dem Unter-Ashgil Böhmens. - Palaeontographica, B, 125, 81-92.
 • LE CORRE, C. et DEUNFF, J. 1969. Sur la présence d'Acritarches au sommet de schistes de l'Ordovicien moyen du Sud de Rennes. - Bull. Soc. Géol. Min. Bretagne, C, 1, 45-48.
 • LISTER, T. R., BURGESS, I. C. and WADGE, A. J. 1968. Microfossils from the Cleaved Skiddaw slates of Murton Pike and Brownber (Cross Fell Inlier). - Geol. Mag., 106, 1, 97-99.
 • - COCKS, L. R. M. and RUSHTON, A. W. A. 1969. The basement beds in the Bobbing borehole, Kent. - Ibidem, 106, 6, 601-603.
 • LOEBLICH, A. R. Jr and MacADAM, R. B. 1971. North American species of the Ordovician Acritarch genus Aremoricanium. - Palaeontographica, B, 135, 1-2, 41-47.
 • - and TAPPAN, H. 1971. The new Orthosphaeridium (Acritarcha) from the Middle and Upper Ordovician. - Trans. Amer. Micros. Soc., 90, 2, 182-188.
 • - 1978. Some Middle and Late Ordovician microphytoplankton from central North America. - J. Paleont., 52, 6, 1233-1287.
 • (MÄNNIL, R. M.) МЯННИЛЬ, P. M. 1966. История развития Балтийского бассейна в ордовике. (Evolution of the Baltic during the Ordovician). - Inst. Geol. Akad. Eston. SSR, Tallin., 1-200.
 • MARTIN, F. 1966. Les Acritarches du sondage de la brasserie Lust, à Kortrijk (Courtrai) (Silurian belge). - Bull. Soc. Géol. Belg., 74, 3, 1-49.
 • - 1968 (1969). Les Acritarches de l'Ordovicien et du Silurien Belges. - Mém. Roy. Sci. Nat. Belg., 160, 1-175.
 • - 1973. Ordovicien supérieur et Silurien inférieur à Deerlijk (Belgique). Palynofacies et microfacies. - Ibidem, 174, 1-71.
 • MODLIŃSKI, Z. 1973. Stratygrafia i rozwój ordowiku w północno-wschodniej Polsce. (Stratigraphy and development of the Ordovician in North-Eastern Poland). - Prace IG, 73, 1-74.
 • - 1977. Ordowik. In: Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, Olsztyn IG 1, Olsztyn IG 2, 39, 1-14, 84-91, et 100-104. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • - et SZYMAŃSKI, B. 1972. Dolny tremadok w rejonie Lidzbarku Warmińskiego. - Kwart. Geol., 16, 2, 274-288.
 • PLAYFORD, G. 1977. Lower to Middle Devonian Acritarchs of the Moose Rover Basin, Ontario. - Bull. Geol. Surv., 279, 1-87.
 • STAPLIN, F. L. 1961. Reef-controlled distribution of Devonian microplankton in Alberta. - Palaeontology, 4, 3, 392-424.
 • -, JANSONIUS, J. and POCOCK, S. A. J. 1965, Evaluation of some Acritarchous Hystrichosphere genera. - N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 123, 2, 167-201.
 • STOCKMANS, F. et WILLIÈRE, Y. 1962. Hystrichosphères du Dévonien belge (sondage de Wépion). - Bull. Soc. Géol. Belg., 71, 1, 83-99.
 • - et - 1969. Acritarches du Faménnien inférieur. - Mém. Acad. Roy. Sci. Belg., 38,6, 1-51.
 • SZTEJN, J. 1977. Ordowik. In: Profile głębokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego, Olsztyn IG 1, Olsztyn IG 2, Mikrofauna osadów ordowiku, 39, 104-107. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 • TAPPAN, H. and LOEBLICH, A. R., Jr. 1971. Surface sculpture of the wall in Lower Paleozoic acritarchs. - Micropaleontology, 17, 4, 385-410.
 • TYNNI, R. 1975. Ordovician hystrichospheres and chitinozoans in limestone from the Bothnian Sea. - Bull. Geol. Surv. Finland, 279, 1-59.
 • VAVRDOVA, M. 1965. Ordovician Acritarchs from Central Bohemia. - Vest. Ú. Ú. C., 40, 5, 351-357.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-29dcb2e9-bf9a-4c82-b4a5-eeddbd65b76c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.