PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 5 |

Tytuł artykułu

Rozwój przedsiębiorstw sektora międzynarodowego transportu drogowego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Development of companies operating in the sector of road international transport in rural areas based on an example of the Zachodniopomorskie province

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównym celem podjętych badań było określenie skali rozpowszechnienia na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego nierolniczej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego ładunków, jak również identyfikacja czynników wpływających na lokalizację tych przedsiębiorstw. Badania dokonano przy wykorzystaniu metod dokumentacyjnych na podstawie opracowanych danych statystycznych. Poddane analizie materiały badawcze pozwoliły na dokonanie oceny czynników, które warunkują rozwój przedsiębiorstw transportowych. Na podstawie badań stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na lokalizację przedsiębiorstw transportowych jest bliskość granicy państwowej oraz infrastruktury drogowej. Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy stawką podatku od środków transportowych a liczbą i wielkością przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich.
EN
The main aim of the undertaken research was to determine the scale of distribution of non-agricultural business activity relating to road transport of loads in rural areas of the Zachodniopomorskie province as well as identification of factors impacting location of such companies. The research was completed using document methods on the basis of the obtained statistical data. The research material subjected to an analysis allowed to complete an assessment of factors which precondition development of transport companies. Based on the research it was claimed that an important factor impacting the location of transport companies is the proximity to the Polish border as well as road infrastructure. The relations between the tax rate on transport means and the number and size of companies operating in rural areas have not been indicated.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

5

Opis fizyczny

s.277-282,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Bibliografia

  • Otłowska A., Buks J., Chmieliński P. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa, 7-8.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2015: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [online], http://www.minrol.gov.pl/content/download/29382/163389/version/12/file/PROW_2007-2013%20marzec%20%202015%20.pdf, dostęp 5 maja 2015.
  • Transport drogowy w Polsce w latach 2010-2011. 2013, [online], http://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/TL_transport_drogowy_2010-2011.pdf, dostęp 5 maja 2015.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001, nr 125, poz. 1371.
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879.
  • Waśkiewicz J. 2009: Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w świetle badań w 2008 r., Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 15-31.
  • Zuzek D., Mickiewicz B. 2013: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 101(2013), 41-42.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-29dbe13a-627c-4110-82c1-dc1e53a04070
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.