PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 58 |

Tytuł artykułu

Lokalne centrum i jego funkcje w opinii mieszkańców suburbiów (przykład podwarszawskich osiedli Malichy i Książenice)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Local center and its functions in the opinion of suburbanites (the example of Malichy and Książenice suburban housing estates in Warsaw Metropolitan Area)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
This article focused on the issue of local centers in suburban estates. It presents results of the surveys in Malichy and Książenice suburban estates in the Warsaw metropolitan area, differing in terms of location, morphology, social structure, shops and services offer. Residents spontaneously pointed out the location of the estate center and their preferences in this regard, and expressed their expectations and needs regarding functions the local centers. It turns out that the inhabitants of the suburbs need especially the center of a ludic, not functional character. Residents want to spend their free time and meet friends in the vicinity of their houses. These needs are consistent with the ideal of suburban life. The concentration of shops and services, in turn, raises some concerns about the loss of peace and quiet nature of the place where they live. More ambivalent attitude towards the use of local functional centers is more common among inhabitants of these settlements, where it is easier to get to a nearby town or supermarket. No practice, and at the same time no need to use local shops and services contribute to the "bedroom" character of such settlements, generate additional traffic and promote creation of new supermarkets and shopping malls. In the suburbs devoid of activity nodes often the only meeting place for the residents is spontaneously „appropriated” by them open land near the river or the forest, and the most frequently chosen forms of leisure activities are walking in the picturesque surroundings or riding a bike. Article encourages to do more research on the possibilities of changes in the development of suburban zone in the context of building interpersonal relationships, creating social capital, and searching for identity of suburban settlements and its symbolic space.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

58

Opis fizyczny

s.91-11,rys.,tab.,wykr.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul.Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

Bibliografia

 • Bagiński E., 2006, Suburbia jako współczesne formy osadnicze, [w:] E. Bagiński (red.) Sieć osadnicza jako przedmiot badań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 11-23.
 • Bagiński E., 1986, Znaczenie funkcjonalne i kulturowo-społeczne centrum, [w:] Centrum miasta - Centrum Wrocławia, materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 5-7 grudnia 1984 r. we Wrocławiu, PAN Oddział w Krakowie, KAiU, Ossolineum Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź.
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2008, Wyobrażenia przestrzeni centralnej miast górnośląskich, [w:] Z. Rykiel (red.) Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 140-153.
 • Boarnet M.G., Joh K., Siembab W., Fulton W., Nguyen M.T., 2011, Retrofitting the Suburbs to Increase Walking: Evidence from a Land-Use-Travel Study, Urhan Studies, 48(1), 129-159.
 • Castells M., 1982, Kwestia miejska, (przeł. B. Jałowiecki, J. Piątkowski), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Chmielewski J.M., 2010, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Christensen, C. A., 1986, The American Garden City and the New Towns Movement, UMI Research Press, Ann Arbor, Michigan.
 • Debertin D.L., Goetz S.J., 2013, Social Capital Formation in Rural, Urban and Suburban Communities, University of Kentucky Staff Paper, 474.
 • Duany A., Speck J., Lydon M., 2009, The Smart Growth Manual, McGraw-Hill Professional, New York.
 • Dunham-Jones E., Williamson J., 2009, Retrofitting Suburbia: Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs, Wiley & Sons, New Jersey.
 • Ewing R., 1997, Alternative Views of Sprawi: Counterpoint: Is Los Angeles-Style Sprawl Desirable? Journal of the American Planning Association, 63(1), 107-126.
 • Frysztacki K., 1997, Miasta metropolitalne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską, Universitas, Kraków.
 • Gehl J., 2010, Cities for People, Island Press ,Washington - Covelo - London.
 • Gehl J., 1987, Life Between Buildings: Using Public Space, Island Press, Washington - Cove Io - London.
 • Gehl J., Svarre B., 2013, How to Study Public Life, Island Press, Washington - Covelo - London.
 • Górka A., 2010, Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.) Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 107-112.
 • Gryffiths S., Vaughan L., Haklay M., Jones C.E., 2008, The sustainable suburban high street: Themes and approaches, Geography Compass, 2 (4), 1155-1188.
 • Hardwick M.J., 2004, Mall Marker: Victor Gruen, Architect of American Dream, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), 2012, Przestrzeń publiczna małych miast, Studia KPZK PAN, Tom CXLIV, Warszawa.
 • Hillier B., 1999, Centrality as a Process; accounting for attraction inequalities in deformed grids, Urban Design International, 4 (3-4 ), 107-127.
 • Howard E., 1902, Garden Cities ofTomorrow, Swan Sonnenschein & Co., Ltd., London.
 • Jałowiecki B., Szczepański M., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, (wyd. II poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Jastrząb T., 2004, Przestrzenie publiczne we współczesnej urbanistyce i architekturze, Rozprawy, Nr 381, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Jażdżewska I. (red.), 2011a, Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jażdżewska I. (red.), 2011b, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, NOMOS, Kraków.
 • Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, NOMOS, Kraków.
 • Kajdanek K., 2007, Codzienność i świąteczność (w) centrum. Percepcja centralnych przestrzeni miast na przykładzie centrum Wrocławia, [w:] M. Madurowicz (red.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW, Warszawa, 221-230.
 • Kamiński B., 2008, Na wsi odnowa. Nowa perspektywa, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
 • Kim J., Kaplan R., 2004, Physical and psychological factors in sense of community: New urbanist Kentlands and nearby Orchand Village, Environmant and Behavior, 36(3), 313-340.
 • Kucharczyk M., 2012, Analiza cech podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie inwestycji deweloperskich zrealizowanych w okolicy Krakowa, Czasopismo Techniczne. Architektura, R. 109 - 2012, Zeszyt 29, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Lynch K., 1960, Obraz miasta, (przekł. Jeleński T.), Archivolta Michał Stępień, Kraków.
 • Maliszowa B., 1974, Śródmieście - wybrane zagadnienia planowania, Arkady, Warszawa.
 • Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 • Marsh M., 1990, Suburban Lives, Rutgers University Press, New York.
 • Mayhew S., 1997, A Dictionary of Geography, Oxford Univ. Press, Oxford-New York.
 • Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania), [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.) Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Mironowicz I., 2010, Współczesne dylematy przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.) Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, 36-49.
 • Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski Południowo-Zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , Wrocław.
 • Obraniak P., 1995, Centrum wielkiego miasta w teoriach socjologicznych, [w:] P. Starosta (red.) Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w 70. Rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Oldenburg R., 1997, Our vanishing "third places", Planning Commissioners Journal, 25, 6-10.
 • Oldenburg R., 1989, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, MARLOWE & COMPANY, New York.
 • Pasaogullari N., Doratli N., 2004, Measuring accessibility and utylization of public spaces in Famagusta, Cities, Vol. 21, No. 3, 225-232.
 • Project for Public Spaces., 2000, How to Turn a Place Around, adaptacja, tłumaczenie oraz przygotowanie polskiej wersji: Jeliński T., Kosiński [w.:] Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych; Fundacja Partnerstwa dla Środowiska, 2009
 • Sies C. M., 1998, Suburban Ideal, [w:] N. L. Shumsky (red.) The Cities and Suburbs, Encyclopedia of Urban America, t. 1 I 2, ABC Clio, Oxford, 754-756.
 • Solarek K., 2013 , Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy: determinanty współczesnych przekształceń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Stanilov K., Sýkora L. (red.), 2014, Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe, First Edition, John Wiley & Sons, Ltd.
 • Tachieva G. , 2010, Sprawi Repair Manual, Island Press, Washington DC.
 • Vaughan L.S., Geddes I., 2014, Why do people walk in the suburbs? An analysis of how spatial configuration and land use diversity contribute to walkability. (Adaptable Suburbs Project 01/2014). Adaptable Suburbs Project, UCL, London.
 • Vaughan L., Gryffiths S., 2013, A suburb is not a tree, Urban Design, 125, 15-17.
 • Wallis A., 1979, Informacja i gwar: O miejskim centrum, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Whyte, W. H., 1980, The social life of small urban spaces, Conservation Foundation, Washington DC.
 • Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP UJ , Kraków.
 • Witalizacja centrów miejscowości. 29 konferencja informacyjna rad powiatów Nadrenii-Palatynatu na temat odnowy wsi w powiecie Ahrweiler zorganizowana we współpracy z Referatem Odnowy Wsi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu, Moguncja 2010, http://www.opole.uw.gov.pl/pliki/6.Vitalisierung%20der%20Ortskerne_RLP_OST.pdf (dostęp 10.11.2014)
 • Wódz J ., 1989, Społeczna rola przestrzeni - wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, [w:] J. Wódz (red.) Przestrzeń znacząca, Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 7-24.
 • Yamashita H., Fuji i T., Itoh S., 2006, The development of diverse suburban activity centres in Melbourne, Australia. Planning policies and retails locations, Applied GIS, Vol. 2, No. 2, 1-26.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP UJ, Kraków.
 • Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Hogben, Szczecin.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-29d76df8-ec7e-4660-b99d-65af4b5d77cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.