PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 54 | 3 |
Tytuł artykułu

Effect of weed control methods on weed infestation of durum wheat (Triticum durum Desf.) and common wheat (T. aestivum L.) crops

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie łanu pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i zwyczajnej (T. aestivum L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
A field experiment was conducted at the Experimental Station Krasne near Rzeszów in the years 2010–2012. The experiment was established in the split-plot design including the control treatment in 4 replications, on a soil classified as the good wheat complex. The aim of this study was to estimate and compare an effect of several methods of weed control, i.e. mechanical with harrowing , chemical (with the recommended and lowered dose of a herbicide) and combining both of those methods with a reduced dose of a herbicide on the state and degree of weed infestation of durum wheat (Triticum durum Desf.) and common wheat (T. aestivum L.) cultivars, Harrowing of durum wheat and common wheat crops, combined with spraying with a dose of the herbicide Granstar Ultra SX 50 SG reduced by a half, limited weed infestation as effectively as the chemical method with the recommended dose of a herbicide. A good effectiveness of harrowing in weed control, including the predominant taxons Chenopodium album and Stellaria media, was obtained in both durum wheat and common wheat cultivars crops. Durum wheat cultivars Durobonus and Duroflavus proved to be less competitive in relation to weeds as compared with common wheat. A similar species composition was observed in the weed communities of tested cultivars, and differences concerned the amounts and air-dry weight of weed species.
PL
Doświadczenie polowe prowadzono w Stacji Doświadczalnej Krasne koło Rzeszowa w latach 2010–2012. Eksperyment założono metodą split-plot z obiektem kontrolnym, w 4 powtórzeniach, na glebie zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Celem badań było określenie i porównanie stanu oraz stopnia zachwaszczenia łanów odmian pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) i pszenicy zwyczajnej (T. aestivum L.), w których stosowano różne sposoby regulacji zachwaszczenia: mechaniczny z bronowaniem zasiewów, chemiczny z zalecaną i obniżoną dawką herbicydu oraz połączenie metody mechanicznej i chemicznej z obniżoną dawką herbicydu. Bronowanie zasiewów pszenicy twardej i zwyczajnej połączone z opryskiwaniem zmniejszoną o połowę dawką herbicydu Granstar Ultra SX 50 SG ograniczało zachwaszczenie równie skutecznie, jak metoda chemiczna z zalecaną dawką herbicydu. Uzyskano dobrą skuteczność bronowania w zwalczaniu chwastów, w tym taksonów dominujących: Chenopodium album i Stellaria media, zarówno w zasiewach odmian pszenicy twardej, jak i zwyczajnej. Odmiany pszenicy twardej: Durobonus i Duroflavus okazały się mniej konkurencyjne w stosunku do chwastów w porównaniu z pszenicą zwyczajną. W strukturze florystycznej zbiorowisk chwastów poszczególnych odmian zaobserwowano podobny skład gatunkowy, a różnice dotyczyły ilości i powietrznie suchej masy występujących gatunków chwastów.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
3
Opis fizyczny
s.355-362,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Blackshaw R.E., O’Donovan J.T., Harker K.N., Clayton G.W., Stougaard R.N. 2006. Reduced herbicide doses in field crops: A review. Weed Biol. Manage. 6: 10–17.
 • Buczek J., Jarecki J., Bobrecka-Jamro D. 2013. Skuteczność metod regulacji zachwaszczenia w pszenicy jarej. [Efficacy of weed control methods in spring wheat]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 265–270.
 • Domaradzki K., Kieloch R., Rola H. 2003. Skuteczność herbicydów w zależności od dawki i fazy rozwojowej chwastów. [Herbicide efficacy depending on the dose and stage of development of weeds]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (1): 109–114.
 • Feledyn-Szewczyk B. 2011. Ocena współczesnych i dawnych odmian pszenicy ozimej w aspekcie ich konkurencyjności z chwastami w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pol. J. Agron. 6: 11–16.
 • Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R. 2004. Allelopatia – nowe interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos 53 (2): 207–217.
 • Haliniarz M., Kapeluszny J. 2012a. Ocena wpływu gęstości siewu na zachwaszczenie i plonowanie trzech odmian pszenicy jarej. Acta Sci. Pol., Agricultura 11 (1): 13–25.
 • Haliniarz M., Kapeluszny J. 2012b. Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL. Fragm. Agron. 29 (2): 33–42.
 • Kapeluszny J., Dyńska M., Haliniarz M. 2012. Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie dwóch linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). [The effect of weed control methods on weed infestation of two durum wheat (Triticum durum Desf.) lines]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 287–293.
 • Kierzek R., Wachowiak M. 2004. Efektywność zwalczania chwastów w pszenicy jarej z użyciem mechanicznej i chemicznej metody odchwaszczania. [The effectiveness of weed control in spring wheat using mechanical and chemical methods of weed control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 831–835.
 • Knežević M., Durkić M., Knežević I., Antonić O., Jelaska S. 2003. Effects of tillage and reduced herbicide doses on weed biomass production in winter and spring cereals. Plant Soil Environ. 49 (9): 414–421.
 • Krawczyk R. 2006. Aspekty stosowania obniżonych dawek herbicydów w zbożach jarych. [Aspects of herbicides application in lowered doses in spring cereals]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 223–231.
 • Krawczyk R., Sulewska H. 2012. Zachwaszczenie ozimych odmian orkiszu pszennego w zależności od nawożenia obornikiem. J. Res. Appl. Agric. Engng. 57 (3): 216–221.
 • Lemerle D., Verbeek B., Cousens R.D., Coombes N.E. 1996. The potential for selecting wheat varieties strongly competitive against weeds. Weed Res. 36 (6): 505–513.
 • Miklaszewska K., Kierzek R. 2013. Skuteczność chwastobójcza obniżonych dawek preparatów Dragon 450 WG i Granstar Ultra SX 50 SG w uprawie jęczmienia jarego. [Response of weeds to different doses of Dragon 450 WG and Granstar Ultra SX 50 SG in spring barley]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (1): 91–95.
 • Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. [Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 33–44.
 • Rola J., Domaradzki K., Nowicka B. 1997. Wyniki badań nad redukcją dawek herbicydów do odchwaszczania zbóż. [The results of research on reduction of herbicide doses for weed control in cereals]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 37 (1): 82–87.
 • Sheikhhasan M.R.V., Mirshekari B., Farahvash F. 2012. Weed control in wheat fields by limited dose of post-emergence herbicides. World Appl. Sci. J. 16 (9): 1243–1246.
 • Stępień A., Adamiak J., Adamiak E., Klimek D. 2003. Efektywność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 241–247.
 • Swanton C.J., Mahoney K.J., Chandler K., Gulden R.H. 2008. Integrated weed management: Knowledge based weed management systems. Weed Sci. 56: 168–172.
 • Weber R., Gołębiowska H. 2013. Zmienność zachwaszczenia nowych odmian pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli. [Weed infestation variability of the new winter wheat cultivars depending on the tillage system]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (2): 310–315.
 • Weih M., Didon U.M.E., Rönnberg-Wästljung A.C., Björkman C. 2008. Integrated agricultural research and crop breeding: Allelopathic weed control in cereals and long-term productivity in perennial biomass crops. Agr. Syst. 97: 99–107.
 • Weiner J., Griepentrog H.W., Kristensen L. 2001. Suppression of weed by spring wheat Triticum aestivum increases with crop density and spatial uniformity. J. Appl. Ecol. 38 (4): 784–790.
 • Wesołowski M. 2003. Wpływ gęstości siewu i poziomu agrotechniki na zachwaszczenie pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 293–301.
 • Wesołowski M., Cierpiała R. 2009. Skuteczność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej. [Effectiveness of harrowing in regulation of weed infestation in spring wheat]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 361–364.
 • Woźniak A. 2007. Zachwaszczenie pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od przedplonu i poziomu agrotechniki. [Weed infestation of hard wheat (Triticum durum Desf.) depending on forecrops and agrotechnical level]. Acta Agrophys. 10 (2): 493–505.
 • Woźniak A. 2010. Zachwaszczenie pszenicy twardej w różnych systemach uprawy roli. [Weed infestation of durum wheat in different tillage systems]. Ann. UMCS, Sec. E, 65 (1): 56–63.
 • Zhang J., Weaver S.E., Hamill A.S. 2000. Risks and reliability of using herbicides at below-labeled rates. Weed Technol. 14: 106–115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-299d9827-6b24-4045-855d-637db2ad3170
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.