PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 4 |

Tytuł artykułu

Możliwości ograniczenia emisji rolniczych z uprawy rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The possibility of agricultural emission limitations from rape cultivatin on biodiesel

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Porównano emisje polowe N2O dla czterech systemów uprawy rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla oszacowane metodą IPCC oraz symulowane z modelu DNDC. Uzyskane wyniki wykorzystano do oszacowania emisji rolniczych z zastosowaniem kalkulatora Biograce v. 4 public, który został uznany przez Komisję Europejską jako oficjalne narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE. Badania wykazały, że oszacowane emisje rolnicze z zastosowaniem N2O symulowanych według DNDC były mniejsze od standardowej wartości emisji podanej w dyrektywie. Zastosowanie wyników emisji polowych oszacowanych metodą IPCC w szacunkach emisji rolniczych wykazało ograniczenie emisji GHG ≥ 35% w 12 województwach. Wprowadzenie do obliczeń szacunków emisji polowych N2O symulowanych według DNDC może rozszerzyć bazę surowcową do wszystkich województw.
EN
The study compared the field N2O emissions for the four rape cropping systems for the production of biodiesel estimated by the IPCC methodology and simulated by DNDC model. The obtained results were used to estimate the agricultural greenhouse emissions. Agricultural emission estimations were made using the calculator Biograce v. 4 public, which has been recognized by the European Commission as the official tool for calculating greenhouse gas emissions in accordance with the requirements of Directive 2009/28 / EC. The application of field emissions estimated by the IPCC methodology ensure GHG emissions reduction ≥ 35% in 12 provinces. Introduction of a N2O field emission simulated by DNDC model to the calculation can extend the resource base for all provinces.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

4

Opis fizyczny

s.104-109,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
autor

Bibliografia

 • Biograce. Harmonised Calculations of Biofuel Greenhouse Gass Emissions in Europe. 2011: [online], http://www.biograce.net.
 • Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych Biograce” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/WE oraz 2009/28/WE, Dz.U. UE L 2013.147.46.
 • Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16.
 • Faber A., Jarosz Z., Nieróbca A., Smagacz J. 2013: Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA), Projekt N N313 759240, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Raport, 165.
 • Jarosz Z., Faber A. 2014: Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw, Studia i Raporty IUNG-PIB, 39(13), 9-27.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015a: Możliwości spełnienia wymogów UE w zakresie zrównoważonej produkcji biopaliw, Rocz. Nauk SERiA, t. XVII, z. 1, 85-90.
 • Jarosz Z., Faber A. 2015b: Możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVII, z. 3, 153-163.
 • JEC (CONCAWE, EUCAR & ECJRC). 2006: Well to Tank Report Version 2b, [online], http://ies.jrc.ec.europa.eu/wtw.html.
 • Komunikat Komisji w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw (2010/C160/02), Dz.Urz.UE z 19.6.2010, C160/8 PL, [online], http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:160:0008:0016:PL:PDF.
 • Leip A. i in. 2007: Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen losses from cropland soil in Europe, Biogeoscience Discuss., 4, 2215-2278.
 • Leip A. i in. 2008: Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen and carbon losses from arable soils in Europe, Biogeoscience, 5, 73-94.
 • Lesschen J.P., Velthof G.L., de Vries W., Johannes Kros J. 2011: Differentiation of nitrous oxide emission factors for agricultural soils, Environmental Pollution, 159, 3215-3222.
 • Li H., Qiu J., Wang L., Tang H., Li C., Ranst V.E. 2010: Modelling impacts of alternative farming management practices on greenhouse gas emissions from a winter wheat–maize rotation system in China, Agric. Ecosyst. Enviorn., 135, 24-33.
 • Lugato E., Zuliani M., Alberti G., Vedove G.D., Gioli B., Miglietta F., Peressotti A. 2010: Application of DNDC biogeochemistry model to estimate greenhouse gas emissions from Italian agricultural areas at high spatial resolution, Agriculture, Ecosystems and Environment, 139, 546-556.
 • Smith W.N., Grant B.B., Desjardins R.L., Worth D., Li C., Boles S.H., Huffman E.C. 2010: A tool to link agricultural activity data with DNDC model to estimate GHG emission factor in Canada, Agriculture, Ecosystems and Environment, 136, 301-309.
 • The DNDC Model, [online], http://www.dndc.sr.unh.edu, dostęp 26.03.2015.
 • Vries De W., Leip A., Reinds G.J., Kros J., Lesschen J.P., Bouwman A.F. 2011: Comparison of land nitrogen budgets for European agriculture by various modeling approaches, Environ. Pollut., 159(11), 3254-68.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-298a13df-e780-4e28-b72e-5c86d8ae0314
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.