PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 07 | 2 |

Tytuł artykułu

Physical activity as a pro-health behaviour in the opinion of adult women

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Background: This study aims at determining opinion of participants of strengthening and relaxation classes on health determinants and their influence on adoption of particular forms of physical activity. Material/Methods: Participants of the study were 113 women aged 40 to 55, among whom 70 participated in such strengthening and relaxation courses as yoga, Pilates and Tai Chi and 43 women were inactive (control group). A survey prepared by the authors of this paper was used. Results: According to the participants, the most crucial factors influencing health are proper nutrition, adoption of physical activity and keeping proper body weight. Active women are aware of beneficial effects of regular physical activity, in particular regarding improvement of their mobility. Participants of strengthening and relaxation classes proclaim that physical activity drove them to a “healthy lifestyle” and especially to healthy nutrition habits. They recognise a pro-health meaning of physical activity, particularly in order to preserve fitness in the old age. Conclusions: Participants of the classes are aware of a pro-health value of regular participation in strengthening and relaxation courses. Pro-health policy of every country should strive to raise awareness of beneficial influence of regular physical activity and proper dietary behaviours on health status.

Słowa kluczowe

Twórcy

autor
 • Faculty of Tourism and Recreation, Josef Pilsudski University School of Physical Education in Warsaw, Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Tourism and Recreation, Josef Pilsudski University School of Physical Education in Warsaw, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • [1] Wlostowska K. Postawy prozdrowotne studentow uczelni wychowania fizycznego [Health attitudes in students of physical education universities]. In: Bulicz E, editor. Potegowanie zdrowia: czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne [Multiplying health, mechanisms and health strate-gies]. Radom: Wydawnictwo i Zaklad Poligrafii ITE; 2003, 257-261. Polish.
 • [2] Gavin J. Pilates. Energia, fitness i zgrabna sylwetka [Energy, fitness and slender silhouette]. UK: Parragon Books Ltd.; 2006. Polish.
 • [3] Krol K, Maszorek-Szymala A. Aktywnosc ruchowa dojrzalych kobiet – moda czy koniecznosc [Physical activity of mature women – fashion or necessity]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010;57:30-33. Polish.
 • [4] Korzeniewska I. Cwiczenia pilates [Pilates exercises]. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004;11:13-15. Polish.
 • [5] Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with non-specific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. JOSPT. 2006;36(7):472-484.
 • [6] Mogila-Lisowska J. Rekreacyjna aktywnosc ruchowa doroslych Polakow – uwarunkowania i styl uczestnictwa [Recreational physical activity of adult Poles – conditions and patterns]. Warszawa: AWF; 2010. Polish.
 • [7] Statistical yearbook of the republic of Poland 2009 – [Available at www. stat.gov.pl] [Accessed on 10 September, 2014].
 • [8] Ignasiak Z, Slawinska T, Krynicka-Pieleszek I, Domaradzki J. Aktywnosc fizyczna doroslych wroclawian [Physical activity of adult inhibitors of Wroclaw, Poland]. Fizjoterapia. 2009;17(2):33-37. Polish.
 • [9] Manson JE, Skerrett PJ, Greenland P, VanItallie TB. The escalating pandemics of obesity and sedentary life style. A call to action for clinicians. Archives of Internal Medicine. 2004;164:249-58.
 • [10] Blair S, Cheng Y, Holder J. Is physical activity or physical fitness more important in defining health benefits? Med Sci Sport Exerc. 2001;33:379.
 • [11] Jakicic JM, Otto AD. Treatment and prevention of obesity: what is the role of exercise? Nutrition Reviews. 2006;64:57-61.
 • [12] Leon AC, Rodriguez-Perez M, Rodriguez-Benjumeda L. et al. Sedentary lifestyle: Physical activity duration versus percentage of energy expenditure. Revista Espanola De Cardiologia. 2007;60:244.
 • [13] Krzysztofiak H, Mamcarz A. Aktywnosc fizyczna w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca – recepta na wysilek [Physical activity in cardiac diseases prophylaxix]. Kardiologia w Praktyce. 2007;1(39):265- 277. Polish.
 • [14] Slawek M, Sleboda R. Joga i jej wartosci w ksztaltowaniu zdrowego stylu zycia. Uniwersytet Szczecinski [Yoga and its advantages in creating a helath life-style]. Zeszyty Naukowe 2011;689(78):153-166. Polish.
 • [15] Malaczynska-Rajpold K, Woznicka L, Kuczmarska A, Janura J, Lipska I. Aktywnosc fizyczna jako czynnik redukujacy ryzyko sercowo-naczyniowe w populacji badanej w programie „Kobiety w czerwieni” [Physical activity as a factor reducing a cardiovascular risk in the population examined in “Women in red” Programme]. Nadcisnienie Tetnicze. 2009;13(1):42-47. Polish.
 • [16] Wojtczak A. Zdrowie publiczne wzywaniem dla systemow opieki zdrowia XXI wieku [public health as a challenge for health care systems in 21st century]. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009. Polish.
 • [17] Myrna-Bekas R, Lisowska K. Udzial w wybranych formach aerobiku a uzyskiwany poziom nastroju uczestniczek zajec [Participation in chosen forms of aerobics vs obtained level of a mood]. Rozprawy Naukowe AWF Wroclaw. 2009;29:674-678. Polish.
 • [18] Zarow R, Matusik S. Women’s sport’s and recreational activity in relation physical efficiency. Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin-Polonia. 2005;673:468-472.
 • [19] Alejziak B. Fitness as an active form of spending free time by women of Tarnow. Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarzadzania. 2011;17(1):11-28.
 • [20] Wilk B. Rekreacja fizyczna kobiet w trosce o zdrowie [Physical recreation of women as a health issue]. Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin-Polonia. 2005;616:229-231. Polish.
 • [21] Pelc Z. Systematyczna aktywnosc ruchowa podstawa zdrowego stylu zycia [A systematic physical activity as a basis of healthy life-style]. In: Sladkowski Z, editor. Model zdrowego stylu zycia jako zadanie interdyscyplinarne [A model of health life-style]. Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska AM Lublin. 2003;399-445. Polish.
 • [22] Muszalik M, Kedziora-Kornatowska K. Jakosc zycia przewlekle chorych pacjentow w starszym wieku [Quality of life in seniors suffering from chronic diseases]. Gerontologia Polska. 2006;14(4):185-189. Polish.
 • [23] 23. Szczepanska B, Szady-Grad M, Klawe JJ, Kolodziejska K, Zaworska L. Ogolnopolskie badania jakosci zycia zwiazanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym kobiet w wieku 45-60 lat. Cz. 3. Badania kobiet z wojewodztwa kujawsko-pomorskiego [Polish research on quality of life con-nected with mental and physical health in women aged 45-60 from Kujawsko-Pomorskie voi-vodeship]. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2009;90(4):506-510. Polish.
 • [24] Corbin CB, Welk GJ, Corbin WR, Welk KA. Fitness i wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie [Fitness and wellness. Trim, fitness and health]. Poznań: Wydawnictwo Zysk S-Ska; 2007. Polish.
 • [25] Li F, Harmer P, Fisher KJ, et al. Tai Chi and Fall Reductions in Older Adults: A Randomized Controlled Trial. The Journals of Gerontology: Series A. 2005;60(2):187-194.
 • [26] Lan C, Lai JS, Chen SY, Wong MK. 12-month Tai Chi training in the elderly: its effect on health fitness. Medicine and Science in Sports and Exercise. 1998;30(3):345-351.
 • [27] Grabara M, Szopa J. Wplyw uczestnictwa w programach prozdrowotnych opartych na systemie cwiczen hatha jogi na zdrowie i sprawnosc osob doroslych i seniorow [Impact of participating in pro-health programmes based on hatha yoga on health and fitness in adults and seniors]. Zeszyty Naukowe Alma Mer. 2012;1(65):101-112. Polish.
 • [28] Poliszczuk T, Tkaczyk W. Wplyw aktywnosci ruchowej na sprawnosc fizyczna kobiet w rownym wieku uczeszczajacych na zajecia z aerobiku [Impact of physical activity on physical fitness in women at various age practicing aerobics]. In Bulicz E, editor. Potegowanie zdrowia: czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne [Multiplying health, mechanisms and health strategies]. Radom: Wydawnictwo i Zaklad Poligrafii ITE; 2003; 364- 368. Polish.
 • [29] 29. Sandlund ES, Norlander T. The Effects of Tai Chi Chuan Relaxation and Exercise on Stress Responses and Well-Being: An Overview of Research. International Journal of Stress Management. 2000;7(2):139-149.
 • [30] Penedo FJ Dahn, JR. Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry. 2005;18(2):189-193.
 • [31] Mazur A, Marczewski K. Subiektywna ocena zdrowia u kobiet po 3 miesiacach stosowania cwiczen metoda Pilatesa [Subjective evaluation of health in women after 3-month Pilates exercises]. Zamojskie Studia i Materialy. 2011;1(34):34-43. Polish.
 • [32] Pyatkov V, Bilinski J, Gwozdz M. Zdrowotne aspekty cwiczen fizycznych na przykladzie jogi [Health aspects of physical exercises on example of yoga]. Sportivnaya Nauka Ukrainy. 2011;6:12-26. Polish.
 • [33] Lange C, Unnithan VB, Larkam E, Latta PM. Maximizing the benefits of Pilates-inspired exercise for learning functional motor skill. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2000;4(2):99-108.
 • [34] Jago R, Jonker ML, Missaghian M, Baranowski T. Effect of 4 weeks of Pilates on the body composition of young girls. Preventive Medicine. 2006;42(3):177-180.
 • [35] Stelmach M. Rola aktywnosci fizycznej w profilaktyce otylosci oraz innych przewleklych chorob niezakaznych [The role of physical activity in obesity and other non-contagious diseases prophy-laxis]. Czlowiek i Zdrowie. 2010;1(4):50-58. Polish.
 • [36] Zagroba M, Kulikowska A, Marcysiak M, Wisniewska E, Ostrowska B, Skotnicka-Klonowicz G. Aktywnosc fizyczna pielegniarek [Physical activity in nurses]. Problemy Pielegniarstwa. 2010; 18 (3): 329–336. Polish.
 • [37] Wilber, K. Integral psychology: Consciousness, spirit, psychology, therapy. Boston: Shambhala; 2000.
 • [38] Osinski W. Metody diagnostyczno-ewaluacyjne [Diagnostic and evaluational methods]. In: Kowalik S, editor. Kultura fizyczna osob z niepelnosprawnoscia. Dostosowana aktywnosc ruchowa [Physical culture of disabled. Adapted physical activity]. Sopot: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2009. Polish.
 • [39] Sas-Nowosielski K. Wychowanie do aktywnosci fizycznej [Upbringing for physical activity]. Katowice: AWF; 2003. Polish.
 • [40] Osinski W. Antropomotoryka [Anthropomotorics]. Poznan: AWF; 2003. Polish.
 • [41] Skinner JS, Oja P. Laboratory and field tests for assessing health-related fitness. In: Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T, editors. Physical activity, fitness and health. Champaign IL: Human Kinetics Publishers. 1994; 160-179.
 • [42] Schutzer KA, Graves BS. Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medi-cine. 2004;39(5):1056-1061.
 • [43] Sorosky S, Stilp S, Akuthota V. Yoga and Pilates in the management of low back pain. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2008;1:39-47.
 • [44] Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT. Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. Journal of Body-Work and Movement Therapies. 2009;13:155-163
 • [45] Dishman RK, Sallis JF, Determinants and interventions for physical activity and exercise, In Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T, editors. Physical activity, fitness, and health, international proceedings and consensus statement, Champaign GA: Human Kinetics. 1994; 214-238.
 • [46] U.S. Department of Health and Human Services, Physical activity and health a report of the Surgeon General, U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Atlanta: GA; 1996.
 • [47] Warburton DER, Nicol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ. 2006;174(6):801-809.
 • [48] Ferrand C, Perrin C, Nasarre S. Motives for regular physical activity in women and men: a qualitative study in French adults with type 2 diabetes, belonging to a patients’ association. Health and Social Care in the Community. 2008;6(5):511-520.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-297eebbb-d580-4356-b76f-2119493b1315
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.