PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 04 | 6 |

Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry biologii gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)

Warianty tytułu

EN
Microbiological state of soil and efficiency of photosynthetic apparatus of Virginia mallow (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) fertilized with sludge obtained from wastewater treatment stations

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
EN

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

04

Numer

6

Opis fizyczny

http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_99.pdf

Twórcy

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, al.Hrabska 3, 05-090 Raszyn
autor
autor

Bibliografia

 • Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M., Russel S., 2008. Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne i produkcję biomasy przez rośliny energetyczne na przykładzie słonecznika bulwiastego (topinambura). W: Wielokierunkowść badań w rolnictwie i leśnictwie. T. 2. UR, Kraków: 9-24.
 • Bączalska D., 1998. Ocena możliwości składowania skratek pochodzących z Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku na miejskim wysypisku komunalnym. W: Osady ściekowe w praktyce. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Częstochowa-Ustroń.
 • Bień J.B., 2002. Osady ściekowe. Teoria i praktyka. PCz, Częstochowa: 34-56.
 • Borkowska H., Styk B., 2003. Ślazowiec pensylwański. W: Rośliny energetyczne. Red. B. Kościk. Wyd. AR, Lublin.
 • Bunt J.S., Rovira A.D., 1955. Microbiological studies of some subantarctic soils. J. Soil Sci. 6, 1: 119-128.
 • Clement I.D., 1957. Studies in Sida (Malvaceae). Contrib. Greg. Herb. 180.
 • Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. 2001. Dz.U. UE 27.10.2001, 283/33.
 • Gostkowska K., Szwed A., Furczak J., Iglik H., 1997. Zmiany ilościowe i jakościowe organizmów w glebie użytkowanej sadowniczo wzbogaconej odpadami organicznymi. W: Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie. Red. W. Barabasz. Wyd. AR, Kraków: 181-194.
 • Kalaji M.H., Łoboda T., 2007. Photosystem II of barley seedlings under cadmium and lead stress. Plant Soil Environ. 53: 511-516.
 • Kalaji M.H., Łoboda T., 2009. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Kalaji M.H., Pietkiewicz S., 2004. Some physiological indices to be exploited as a crucial tool in plant breeding. Plant Breed. Seeds Sci. 49: 19-39.
 • Kalaji M.H., Rutkowska A., 2004. Reakcje aparatu fotosyntetycznego siewek kukurydzy na stres solny. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 496: 545-558.
 • Kalaji M.H., Wołejko E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wyszyński Z., 2004. Fluorescencja chlorofilu - nowe narzędzie do oceny fotosyntezy roślin jęczmienia, rosnących przy różnych dawkach azotu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 496: 375-383.
 • Karpowicz L., 1973. Słownik nazw roślin obcego pochodzenia. Wyd. UW, Warszawa.
 • Krause G.H., Weiss E., 1991. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: the basics. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 42: 313-349.
 • Kuckenberg J., Tartachnyk I., Noga G., 2009. Temporal and spatial changes of chlorophyll fluorescence as a basis for early and precise detection of leaf rust and powdery mildew infections in wheat leaves. Precis. Agric. 10: 34-44.
 • Martin J.P., 1950. Use of acid rose bengale and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil Sci. 6: 215-233.
 • Murkowski A., 2002. Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych. Monografia 61. Instytut Agrofizyki PAN, Lublin.
 • Podbielkowski Z., 1974. Fitogeografia części świata. PWN, Warszawa.
 • Rutkowski L., 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. 2001. M.P. 25, poz. 365.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. 2000. Dz.U. 89, poz. 991.
 • Wolna-Maruwka A., Sawicka A., Czekała J., 2004. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na rozwój drobnoustrojów w glebie pod uprawą gorczycy białej. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 97: 257-267.
 • Wyszkowska J., Kucharski J., Jastrzębska E., 2002. Wpływ osadów ściekowych na liczebność drobnoustrojów glebowych. W: Rola drobnoustrojów w kształtowaniu środowiska. Materiały 37. Sympozjum Mikrobiologicznego UW-M, Olsztyn. Red. J. Wyszkowska, E. Jastrzębska. UW-M, Olsztyn: 119-120.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-29796eb3-5477-40a7-87c1-352bd3eb3396
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.