PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Response of weeds to different doses of Dragon 450 WG and Granstar Ultra SX 50 SG in spring barley

Warianty tytułu
PL
Skuteczność chwastobójcza obniżonych dawek preparatów Dragon 450 WG i Granstar Ultra SX 50 SG w uprawie jęczmienia jarego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wrażliwości chwastów występujących w uprawie jęczmienia jarego na obniżone dawki herbicydów Dragon 450 WG (aminopyralid + florasulam) oraz Granstar Ultra SX 50 SG (tifensulfuron metylowy + tribenuron metylowy) wprowadzonych na rynek w ostatnim czasie. Dragon 450 WG stosowano łącznie z adiuwantem Olstick 90 EC w dawce 1 l/ha. Trend 90 EC w stężeniu 0,05% stanowił dodatek do herbicydu Granstar Ultra SX 50 SG. Każdy z testowanych środków stosowano w pięciu dawkach: w dawce zalecanej oraz w 75, 60, 50 i 25% dawki zalecanej. Doświadczenia prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2011 i 2012) na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze, w układzie bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Badane herbicydy aplikowano w fazie pełni krzewienia jęczmienia jarego (BBCH 21–25). W momencie zabiegu chwasty znajdowały się w fazie od 2 do 6 liści właściwych. Najczęściej występującymi gatunkami chwastów były: Chenopodium album, Viola arvensis, Anthemis arvensis, Stellaria media, Polygonum convolvulus, Veronica arvensis, Cirsium arvense i Galium aparine. Wyniki badań wskazują na możliwość obniżenia dawek badanych herbicydów nawet o połowę przy zachowaniu ich skuteczności chwastobójczej oraz stabilnego plonowania jęczmienia jarego.
EN
The aim of this study was to evaluate weed susceptibility to herbicides, applied at reduced doses in spring barley. Two herbicides: Dragon 450 WG (aminopyralid + florasulam) and Granstar Ultra SX 50 SG (thifensulfuron-methyl + tribenuron-methyl) were used in a tank-mixture with the adjuvant Olstick 90 EC at a dose of 1.0 l/ha or Trend 90 EC at the concentration of 0.05%, respectively. Each herbicide was applied in five doses: at the recommended dose, and in 75, 60, 50 and 25% of the recommended one. The experiments were conducted over two growing seasons (2011 and 2012) at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Winna Góra. The experiments were set up by randomized block design with four replications. The tested herbicides were applied at the full tillering stage of spring barley (BBCH 21–25). During treatment the weed species were at the growth stage of 2–6 true leaves. The most common species of weeds were: Chenopodium album, Viola arvensis, Anthemis arvensis, Stellaria media, Polygonum convolvulus, Veronica arvensis, Cirsium arvense and Galium aparine. The results showed the possibility to reduce the herbicide doses up to 50% while maintaining their high herbicidal effectiveness and good effect on the stability of grain yield.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.91-95,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
Bibliografia
 • Buczyński G., Marks M. 2003. Zachwaszczenie i plonowanie jęczmienia w płodozmianie i w monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490: 41–47.
 • Dogan N.M., Kemmer A., Hurle K. 1999. Influence of weed growth stage on the performance of reduced herbicide doses. p. 165. Proc. of eleventh European Weed Research Society Symposium. Basel, 28.06–1.07.1999, 222 pp.
 • Domaradzki K., Rola H. 2000. Efektywność stosowania niższych dawek herbicydów w zbożach. Pam. Puł. 120: 53–64.
 • Domaradzki K., Sadowski J. 2002. Możliwość zmniejszenia obciążenia dla środowiska naturalnego poprzez stosowanie herbicydów w ograniczonych dawkach. Pam. Puł. 130: 99–114.
 • Domaradzki K., Rola H. 2003. The possibility of weed control in cereals by use low rates of herbicides – review of existing investigations. J. Plant Prot. Res. 43 (2): 163–170.
 • Domaradzki K., Kieloch R., Rola H. 2003. Skuteczność herbicydów w zależności od dawki i fazy rozwojowej chwastów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (1): 109–114.
 • Domaradzki K. 2006. Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczenia dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Monografie i Rozprawy Naukowe. IUNG – PIB, Puławy 17: 54–64.
 • Fisher N.M., Davies D.H.K. 1993. Reliability of broad-leaved weed control in cereals using low doses of herbicide. The BCPC Conference – Weeds: 1223–1228.
 • Gołębiowska H., Domaradzki K. 2010. Systemy chemicznej regulacji zachwaszczenia upraw rolniczych w aspekcie rolnictwa zrównoważonego. Fragm. Agron. 27 (1): 32–43.
 • Haliniarz M., Kapeluszny J. 2012. Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastom Trio 540 SL. Fragm. Agron. 29 (2): 33–42.
 • Jędruszczak M., Antoszek R. 2004. Sposoby uprawy roli a bioróżnorodność zbiorowisk chwastów w monokulturze pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 3 (2): 47–59.
 • Krawczyk R. 2007. Wpływ terminu stosowania zredukowanych dawek herbicydów w zbożach jarych na efektywność zwalczania chwastów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 151–158.
 • Krawczyk R. 2008. Obniżona dawka herbicydu – uwarunkowania, badania, praktyka. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 621–627.
 • Krawczyk R., Kaczmarek S. 2009. Possibilities of weed control in spring cereals using small herbicide doses in Poland conditions. J. Centr. Europ. Agric. 10: 433–438.
 • Latowski K. 2002. Problem pospolitych chwastów segetalnych Polski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 42 (1): 392–399.
 • Paradowski A., Pietryga J., Matysiak K. 2010. Optymalizacja dawek w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1859–1868.
 • Pietryga J., Drzewiecki S. 2007. Redukcja dawek herbicydów w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego a wysokość i jakość plonowania pszenicy jarej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (3): 234–237.
 • Szymankiewicz K., Jankowska D., Deryło S. 2003. Wpływ płodozmianu i monokultury oraz sposobu uprawy roli na bioróżnorodność flory zachwaszczającej pszenżyto ozime. Acta Agrophys. 1 (4): 767–772.
 • Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii i Zwalczania Chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-296551ce-c58d-48dd-8ed9-aaea1f07c425
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.