PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 | 2 |

Tytuł artykułu

Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska" (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)

Warianty tytułu

EN
Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society “Dragonflies of the Biosphere Reserve Kampinos Forest" (Izabelin, June 28–30, 2013)

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

2

Opis fizyczny

s.33-51,rys.,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Zoologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul.Akademicka 19, 20-033 Lublin
autor
 • Kampinoski Park Narodowy, ul.Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
 • Wydział Ekologii, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul.Wawelska 14, 02–061 Warszawa
autor
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łodzki, ul.S.Banacha 12/16 19, 90-237 Łódź
 • ul.Partyzantów 59c/26, 21-560 Międzyrzec Podlaski
autor
 • ul.Gwiezdna 14/16, 42-200 Częstochowa
autor
 • 41-407 Imielin, skrytka poczt.4
autor
 • Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ślaska, ul.Św.Huberta 35, 40–543 Katowice
autor
 • ul.Osiedlowa 12, Płoty, 66-016 Czerwiensk
autor
autor
 • Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-031 Lublin
autor
 • ul.Kościelna 41, 35-505 Rzeszów
 • Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Al.Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
autor
 • ul.Przyjemna 8/1, 40-470 Katowice
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łodzki, ul.S.Banacha 12/16 19, 90-237 Łódź
autor
 • Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, ul.Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
autor
 • Zakład Zoologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul.Akademicka 19, 20-033 Lublin
 • ul.Cichociemnych 3/13, 03-984 Warszawa
autor
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, ul.S.Banacha 12/16 19, 90-237 Łódź
 • Kampinoski Park Narodowy, ul.Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
autor
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, ul.S.Banacha 12/16 19, 90-237 Łódź
autor
 • Liceum Ogólnokształcące nr XXIV im.Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Marysińska 61/67 91-850 Łódź
 • al.Wojska Polskiego 33/19, 05-804 Pruszków
autor
 • Zakład Limnologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki,ul.S.Banacha 12/16 19, 90-237 Łódź
autor
 • ul.Kopernika 13/82, 05-800 Pruszków
autor
 • Kampinoski Park Narodowy, ul.Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
autor
 • Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Umultowska 89, 61-614 Poznań
 • ul.Majdańska 16/61, 04-088 Warszawa

Bibliografia

 • ANDRZEJEWSKA A., DANYLOW J., KEBLOWSKA A., MARCZAK D., MARKOWSKI M., OLSZEWSKI A., STEFANIAK P. 2011. Operat ochrony przyrody nieozywionej, gleb i ekosystemów wodnych. Maszynopis, Biblioteka KPN, Izabelin.
 • ANDRZEJEWSKA A., LENARTOWICZ M., SOMOROWSKA U. 2012. Kampinoski Park Narodowy. [w:] R. BOGDANOWICZ, P. JOKIEL, J. POCIASK-KARTECZKA (red.). Wody w parkach narodowych Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 107–119.
 • BERNARD R. 2004. Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840+, Iglica mala. [w:] Z. GLOWACINSKI, J. NOWACKI (red.). Polska czerwona ksiega zwierzat. Bezkregowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków Pozna(: 54–55.
 • BERNARD R.,BUCZYNSKI P. 2008. Stan zachowania i wybiórczosc siedliskowa iglicy malej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840+ w Polsce. Odonatrix, 4(2): 43–60.
 • BERNARD R., BUCZYNSKI P., TONCZYK G., WENDZONKA J. 2009. Atlas rozmieszczenia wazek (Odonata) w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.
 • BERNARD R.,DARAZ B. 2008. Stan i siedlisko peryferyjnej, izolowanej populacji iglicy malej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w poludniowo-wschodniej Polsce (Odonata: Coenagrionidae). Odonatrix, 4(1): 12–19.
 • BERNARD R., WILDERMUTH H. 2005. Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Europe: a case of a vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica, 34(4): 335–378.
 • BERNARD R., WILDERMUTH H. 2006. Nehalennia speciosa. [w:] 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Internet: www.iucnredlist.org
 • BUCZYNSKI P. 2011. Pierwsze stwierdzenia Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) i Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coenagrionidae) na wyspach Wolin i Uznam. Odonatrix, 7(2): 57–58.
 • BUCZYNSKI P., BERNARD R.,PIETRZAK L. 2009. Wazki (Odonata) wybranych zbiorników torfowiskowych w okolicy Zlocienca (Polska pólnocno-zachodnia). Chro(my Przyr. ojcz., 65(5): 353–364.
 • BUCZYNSKI P., LABEDZKI A. 2012. Landscape Park of “Janowskie Forests” as a hotspot of dragonfly (Odonata) species diversity in Poland. [w:] K.H. DYGU (red.). Natural human environment. Dangers, protection, education. Oficyna Wydawnicza Wyzszej Szko!y Ekologii i Zarzadzania w Warszawie, Warszawa: 151–174.
 • BUCZYNSKI P., MARCZAK D.,TONCZYK G.,"NAREWSKA-PRELLA K., LUKAŠUK A.O. 2014. Wazki Odonata rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania. Odonatrix, 10(1): 1–23.
 • BUCZYNSKI P., TONCZYK G. 2004. Rola parków narodowych w ochronie wazek (Odonata) w Polsce. Parki nar. Rez. Przyr., 23(3): 357–380.
 • BUCZYNSKI P., ZURAWLEW P.,MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o wystepowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce. Odonatrix, (2): 50–60. 60 Odonatrix 10(2)
 • BURBACH K., SCHIEL F.-J. 2004. Beobachtungen zur Ausbreitungsfähigkeit von Nehalennia speciosa (Odonata: Coenagrionidae). Libellula, 23(3/4): 115–126.
 • CIOS S. 2012. Skladanie jaj przez straszke Sympecma sp. Odonata: Lestidae na samochodzie. Odonatrix, 8(2): 63–64.
 • CORDERO RIVERA A. (red.)2006 Forests and dragonflies. Fourth WDA International Symposium of Odonatology, Pontevedra (Spain), July 2005. Pensoft Publishers, Sofia – Moscow.
 • DE KNIJF G., ADRIAENS T., VERMYLEN R., VAN DER SCHOOT P. 2014. Ontdekking van een populatie Rivierrombout (Gomphus flavipes) op het Albertkanaal (België), een van de drukst bevaren kanalen van Europa, en een overzicht van de status in West- en Midden-Europa. Brachytron, 16(1/2): 3–17.
 • FRACKIEL K., HENEL A., TAYLOR J.E.R. 2014. Wystepowanie i wybiórczosc siedliskowa Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w dolinie Biebrzy. Odonatrix, 9(2): 55–64.
 • GÜNTHER A. 2003. Eiablage von Sympetrum vulgatum auf ein parkendes Auto (Odonata: Libellulidae). Libellula, 22(1/2): 19–23.
 • HORVÁTH"G., BALÁZS B.,"MOLNÁR"G. 1998. Dragonflies Find Crude Oil Visually More Attractive than Water: Multiple Choice Experiments on Dragonfly Polarotaxis. Naturwissenschaften, 85(6): 292–297.
 • HORVÁTH G., MALIK P., KRISKA G. 2008. 11. Polarization Vision in Aquatic Insects and Ecological Traps for Polarotactic Insects. [w:] J. LANCASTER, R.A. BRIERS (red.). Aquatic insects: challenges to populations. Proceedings of the Royal Entomological Society’s 24th symposium. CABI, Wallingford, Oxon: 204–229.
 • HORVÁTH G., MALIK P., KRISKA G., WILDERMUTH H. 2007. Ecological traps for dragonflies in a cemetery: the attraction of Sympetrum species (Odonata: Libellulidae) by horizontally polarizing black gravestones. Freshw. Biol., 52(9): 1700–1709.
 • JÖDICKE R. 1999. Libellenbeobachtungen in Podlasie, Nordost-Polen. Libellula, 18 (1/2): 31–48.
 • KALKMAN V.J.,BOUDOT J. P.,BERNARD R.,CONZE K.-J.,DE KNIJF G., DYATLOVA E., FERREIRA S., JOVI M., OTT J., RISERVATO E., SAHLÉN G. 2010. European Red List of Dragonflies. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • KLOSS M. 2005. Palaeobotanical studies of raised mires. Monogr. bot., 94: 5–18.
 • KLOSS M. 2006. Wczoraj i dzis torfowiska Dlugie Bagno w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki nar., 4: 14–16.
 • KOCH K., WAGNER C., SAHLÉN G. 2013. Farmland versus forest: comparing changes in Odonata species composition in western and eastern Sweden. In. Cons. Div., 7(1): 22–31.
 • KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • LUKASIK D. 2014. Stwierdzenie iglicy malej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata, Coenagrionidae) w Kampinoskim Parku Narodowym. Odonatrix, 10(1): 31–32.
 • MAUERSBERGER R. 2012. Über Neuansiedlungen von Nehalennia speciosa in Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern (Odonata: Coenagrionidae). Libellula, Suppl. 12: 187–198.
 • MIELEWCZYK S. 1966. Larwy wazek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pr. monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar. Poznan PTPN, 4(3): 1–39.
 • MIELEWCZYK S. 2000. Larwy wazek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego i zmiany zachodzace w ich skladzie. [w:] S. CERBIN (red.). Fauna denna jezior. Materialy VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Poznan – Jeziory, 25–27 maja 2000. Wielkopolski Park Narodowy, Stacja Ekologicz- na UAM, Jeziory: 13–17.
 • MIKOLAJCZUK P. 2013. Nowe stanowiska iglicy malej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER,(1840) (Odonata Coenagrionidae) w poludniowej czesci Podlasia z uwagami o ekologii i mobilnosci gatunku. Odona- trix, 9(1): 1–12.
 • MIKOLAJCZUK P., MILACZEWSKA E. 2012. Nowe stanowiska iglicy ma!ej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) we wschodniej czesci Mazowsza i pólnocnej czesci województwa lubelskiego. Odonatrix, 8(1): 1–10.
 • MILACZEWSKA E. 2013. X Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE – Izabelin, 28– 30.06.2013 r. Odonatrix, 9(2): 77–80.
 • POSTLER R., POSTLER W., KLIMANN N. 2005. Entwicklungsnachweise von Gomphus flavipes im Datteln- Hamm-Kanal und in Rhein-Herne-Kanal (Odonata: Gomphidae). Libellula, 24(1/2): 83–86. Odonatrixo10(2) 61
 • SCHIEL F.-J. 1998. Zur Habitatsbindung des Gro|en Granatuages (Erythromma najas HANSEMANN 1823) am südlichen Oberrhein. Nat.schutz Südl. Oberrhein, 2: 129–138.
 • STEPHAN U. 2006. Nachweis von Gomphus flavipes (Asiatische Keilfungfer) am Rheinkanal bei Vogelgrun/ Breisach. Mercuriale, 6: 9–11.
 • SYMONIDES E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • TONCZYK G. 2007. Wrazenia nie tylko wazkowe z badan terenowych na pólnocnym Mazowszu. Odonatrix, 3(1): 19–21.
 • WILDERMUTH H. 2007. Polarotaktische Reaktionen von Coenagrion puella und Libellula quadrimaculata auf Erdbeerkulturen als ökologische Falle (Odonata: Coenagrionidae, Libellulidae). Libellula, 26(3/4): 143–150.
 • ZESSIN W. 2005. Hund als Eiablageplatz einer (Edellibelle Insecta, Odonata, Aeshnidae). Virgo, 8: 67.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-295d6ece-857f-4bcc-8bc8-18623cc2adf5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.