PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 32 | 2 |

Tytuł artykułu

Effect of socioeconomic charactristics of consumers on preferences of purchase and consumption of freshwater fish

Warianty tytułu

PL
Wpływ cech socjoekonomicznych konsumentów na preferencje zakupu i spożycia ryb słodkowodnych

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This article contains results of a study the objective of which has been to identify the effect of socio-economic characteristics of consumers on: frequency of fish consumption, preferred form and place of fish purchase. Additionally, the degree to which the above properties affected fish purchase was estimated. Moreover, subjective opinions of consumers on the circumstances of fish consumption were assessed. The empirical research was conducted with a questionnaire-based interview method, and involved 184 randomly selected respondents.The investigations justify the conclusion that socio-economic features have a statistically significant effect not only on the frequency of fish consumption and occasions when fish areconsumed, but also on the preferred form and site of fish purchase as well as the determinants affecting the purchase of freshwater fish. It has been determined that fish consumption is statistically significantly affected such characteristics as: sex, age and average monthly income of consumers. No statistically significant relation-ships were determined between the education of respondents and the frequency of fish consumption.The research results point to statistically significant differences in the preferred form and place of purchase related to the following factors: sex, age, education and average monthly income of respondents. The age and education level of consumers were not confirmed to have a statistically significant influence on the occasions on which fish were consumed
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było określenie wpływu cech socjo-ekonomicznych konsumentów na częstotliwości spożywania ryb oraz preferowaną formę i miejsce ich zakupu. Zbadano również stopień wpływu wybranych czynników na zakup ryb. Poznano ponadto subiektywne oceny konsumentów dotyczące okoliczności spożywania ryb. Badania empiryczne zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród 184 losowo wybranych respondentów.Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że cechy socjoekonomiczne mają statystycznie istotny wpływ nie tylko na częstotliwość i okoliczności spożywania ryb, ale również na preferowaną formę i miejsce zakupu oraz determinanty wpływające na zakup ryb słodkowodnych.Stwierdzono, że na spożycie ryb statystycznie istotnie wpływają takie cechy jak: płeć, wiek oraz średni miesięczny dochód. Nie wykazano zależności istotnej statystycznie między wykształceniem respondentów a częstotliwością spożycia ryb. Wyniki badań wskazują na statystycznie istotne różnice między preferowaną formą zakupu ryb oraz miejscem ich zakupu a: płcią, wiekiem, wykształceniem oraz średnim miesięcznym dochodem konsumentów. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu wieku i wykształcenia na okoliczności konsumpcji ryb

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

32

Numer

2

Opis fizyczny

p.357-370,ref.

Twórcy

autor
 • Chair of Commodity Science and Food Analysis, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pl.Cieszynski 1, 10-957 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Fish Biology and Pisciculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • AMAO J.O., AYANTOYE K. 2014.Consumer preference and consumption pattern for selected forms of fishin Oyo Stae, Nigeria.Inter. J. Sci, Environ., 3(3): 841–860.
 • BORTNOWSKA G., GROTOWSKA L., GOLUCH-KONIUSZY Z. 2011.Spożycie potraw i/lub przekąsek rybnych przez młodzież szkolną z Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.Roczn. PZH, 62(3): 325–333.
 • BORUCKA I., WIECZOREK C. 2003.Ryby i bezkręgowce morskie w technologii gastronomicznej. In: Podstawy technologii gastronomiczne.Ed. S. Zalewski, pp. 536.
 • BOURRE J.M. 2007.Dietary omega-3 fatty acids for women. Biomed. Pharmacot., 61: 105–112.
 • BROCKI W. 2009.Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównoważonego rozwoju. Szczecin, pp. 74–93.
 • CALDERP.C., GRIMBLER.F. 2002.Polyunsaturated fatty acids, inflammation and immunity. Eur.J. Clin. Nutr., 56: 14–19.
 • GAJEWSKA M., OSTROWSKA A. 2009.Zróżnicowanie spożycia ryb morskich przez studentów dwóch wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bromat. Chem. Toksykol., XLII(2):131–136.
 • GAWĘCKI J., HRYNIEWIECKI L. 2005.Żywienie człowieka. Podstawy nauk o żywieniu.Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • GRELA E., R., PISARSKI R., K., KOWALCZUK-VASILEV E., RUDNICKA A. 2010.Zawartość składników odżywczych, mineralnych i profil kwasów tłuszczowych w mięsie wybranych gatunków ryb w zależności od terminu odłowu. Żyw. Nauk. Tech. Jakość, 4(71): 63–72.
 • HIBBELN J.R., DAVIS J.M., STEER C., EMMETT P., ROGERS I., WILLIAMS C., GOLDING J. 2007. Seafood consumption in pregnancy and neurodevelopment outcomes in childhood (ALSPAC study):an observation cohort study.Lancet, 369: 578–585.
 • HRYSZKO K. 2015.Rynek Ryb. Stan i perspektywy, Warszawa
 • JABEEN F., CHAUDHRY A.S., 2011.Chemical compositions and fatty acid profiles of three freshwater fishspecies. Food Chemistry,125: 991–996.
 • KOŁAKOWSKA A., KOŁAKOWSKI E. 2001.Szczególne właściwości żywieniowe ryb. Przem. Spoż., 6: 10–13.
 • KOŁODZIEJCZYK M. 2007.Spożycie ryb i przetworów rybnych w Polsce. Analiza korzyści i zagrożeń.Roczn. PZH, 1: 287–293.
 • KOŁODZIEJCZYK M. 2008.Wyniki badań preferencji nabywczych i wiedzy żywieniowej konsumentów rybi ich przetworów. Mag. Prz. Ryb., 6: 32–34.
 • KREFT A., ZABROCKI R. 2010.Postawy i zachowania konsumentów Trójmiasta na rynku karpia. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65: 51–60.
 • LEBIEDZIŃSKA A., KOSTRZEWA A., RYŚKIEWICZ J., ŻBIKOWSKI R., SZEFER P. 2006. Preferences, consumption and choice factors of fish and seafood among university students. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56(1):91–96.
 • LECERF J.M. 2009.Fatty AIDS and cardiovascular disease. Nutr. Rev., 67: 273–283.
 • ŁUCZYŃSKA J., TAŃSKA E., BOREJSZO Z. 2011.Zawartość makro- i mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych w mięśniach łososia (Salmo salarL.), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykissWalb.) i karpia (Cyprinus carpioL.).Żyw. Nauk. Tech. Jakość, 3(76): 162–172.
 • MEHMET F.C., AYTEKIN G., HAYRIYE Y.C. 2015.Fish consumption preferences and factors influencing it.Food Sci. Technol. (Campinas), 35(2), doi.org/10.1590/1678-457X.6624.
 • MOSES J.D., DANIEL A.D., GIROH D.Y., ZALKUWI J., AKINDELE O. 2015.The influence of socio-economic characteristics on consumers’ preference on fish purchase in Yola North Local Government Area,Adamawa State.Inter. J. Environ. Agricult. Res., 1(7): 1–11.
 • MYERS G.J., DAVIDSON P.W. 2007.Maternal fish consumption benefits children’s development. Lancet,369: 537–538.
 • PARK K., MOZOFFARIAN D. 2010.Omega-3 fatty acids, mercury, and selenium in fish and riskof cardiovascular diseases.Curr. Atheroscler Rep., 12: 414–422.
 • POLAK-JUSZCZAK L. 2008a.Zawartość składników mineralnych w rybach wędzonych.Roczn. PZH,59(2): 187–196.
 • POLAK-JUSZCZAK L. 2008b.Składniki mineralne w wybranych gatunkach ryb z Zalewu Wiślanego.Bromat. Chem. Toksykol., XLI(3): 858–861.
 • POLAK-JUSZCZAK L., ADAMCZYK M. 2009.Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z Zalewu Wiślanego.Żyw. Nauk Tech. Jakość, 3(64): 75–83.
 • PUCHAŁA R. 2007.Wpływ żywienia na skład chemiczny mięsa karpia. Inż. Rol., 5(93): 363–368.Ryby i produkty rybne– terminologia. PN-A-86770:1999.
 • SKAŁECKI P., FLOREK M., LITWIŃCZUK A., STASZEWSKA A., KALINIAK A. 2013.Wartość użytkowa i skład chemiczny mięsa karpi (Cyprinus carpiL.)i pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykissWalb.) pozyskanych z gospodarstw rybackich regionu lubelskiego.Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 9(2): 57–62.
 • STEFFENS W., WIRTH M. 2007.Influence of nutrition on the lipid quality of pond fish: common carp(Cyprinus carpioL.) and tench (Tinca tinca).Aquacult. Int., 15: 313–319.
 • TKACZEWSKA J., MIGDAŁ W. 2012a.Porównanie wydajności rzecznej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach karpi (Cyprinus carpioL.)pochodzących z różnych rejonów. Żyw. Nauk. Tech. Jakość, 6(85): 180–189.
 • TKACZEWSKA J., MIGDAŁ W. 2012b.Porównanie wydajności rzecznej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss) pochodzących z różnych rejonów Polski.Żyw. Nauk. Tech. Jakość, 5(84): 177–186.
 • TKACZEWSKA J., MIGDAŁ W., KULAWIK P. 2014.Preferencje konsumentów w zakresie spożycia ryb.Komun. Ryb. 1(138): 10–14.
 • USYDUS Z., SZLINDER-RICHERT J. 2009.Jod i fluor w produktach rybnych.Bromat. Chem. Toksykol.,XLII(3): 822–826.
 • USYDUS Z., SZLINDER-RICHERT J., ADAMCZYK M., SZATKOWSKA U. 2011. Marine and farmer fish in the Polish market. Comparison of the nutritional value.Food Chem., 126: 78–84.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-295d0d0d-a023-4832-8658-041013b42213
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.