PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 06 | 2 |
Tytuł artykułu

Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy

Warianty tytułu
EN
Physical activity and sedentary lifestyle of female students from Ukraine
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Poznawanie aktywności fizycznej społeczeństw to ciągle aktualny problem badawczy. Szczególnie interesującym wydaje się jej rozpoznawanie i porównywanie wśród mieszkańców różnych państw. W tym celu dokonano badań wśród studentek psychologii z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku. Jako metodę badań zastosowano długą wersję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). W wyniku badań stwierdzono zadowalający poziom aktywności studentek. Głównymi obszarami aktywności fizycznej są w kolejności: praca w i wokół domu, udział w rekreacji i sporcie oraz przemieszczanie się. Dominującym rodzajem wysiłku w poszczególnych obszarach aktywności jest chodzenie. Sedenteryjny sposób spędzania czasu wolnego przez studentki jest mniejszy niż w innych badaniach, co wskazuje na pozytywne aspekty ich zdrowego stylu życia.
EN
Exploring physical activity of societies is still a present problem of research. Especially interesting seems to be its identification and comparison among residents of different countries. Therefore, we conducted a study among the respondents of psychology students from Volyn National University in Lutsk. As a method of research we used a long version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The results showed a satisfactory level of activity among students. The main areas of physical activity were in the order: work in and around the home, participation in recreation, sport and movement. The predominant type of effort in specific areas of activity is walking. Sedentary leisure time activities for students is lower than in other studies, what indicate the positive aspects of respondents healthy lifestyle.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
06
Numer
2
Opis fizyczny
s.124-137,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im.Łesi Ukrainki w Łucku, Łuck, Ukraina
Bibliografia
 • 1. Al Hazzaa H. M. (2007), Health – enhancing physical activity among Saudi adults Rusing the International Physical Activity Questionare (IPAQ). Public Health Nutr 10:59-64.
 • 2. Baj – Korpak J., Soroka A., Korpak F. (2010), Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowia, Nr 1 (IV): 152-161.
 • 3. Bauman A., Bull F., Chey T., Craig C.L., Ainsworth B.E., Sallis J.F, Bowles H.R., Hagstromer M., Sjostrom M., Pratt M., Ips Group (2009), The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries. Int. J. Behavioral Nutrition and Physical Activity.
 • 4. Bergier J., Bergier B., Soroka A., Kubińska Z. (2010), Aktywność fizyczna pielęgniarek z uwzględnieniem ich wieku. (Physical activity of nurses with consideration of their age). Med Ogólna 16 (XLV): 595-605 (in Polish).
 • 5. Bergier B., Bergier J., Wojtyła A. (2012), Various aspects of physical activity among Lithuanian adolescents. Ann Agric Environ Med. 19 (4) 775-779.
 • 6. Bergier J. Kapka – Skrzypczak L., Biliński P., Paprzycki P., Wojtyła A. (2012), Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Ann Agric Environ Med. 19(1): 109-115.
 • 7. Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.K (2007), Międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wych. Fiz. Sport:51: 47-54.
 • 8. Biernat E. (2011), Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy. Na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 9. Booth M. L.(2000), Assessment of Physical Activity: An International Perspective. Res. Quart. Exerc. Sport. vol. 71: 114-120
 • 10. Booth F.W., Chakravarthy M.V., Gordon S.E., Spangenburg E.E.(2002), Waging war on physical inactivity: Rusing modern molecular ammunition against an ancient enemy. Journal of Applied Physiology, no. 93:. 3-30
 • 11. Bouchard C., Shephard R.J.(1994), Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts, In: Physical activity, fitness, and health. ed. C. Bouchard, R.J. Shephard, T. Stephens, Physical activity, fitness, and health, Human Kinetics, Champaign.
 • 12. Bruusgaard H. (2005), Physical activity and modulation of systemie low-level inflammation. Journal of Leukocyte Biology no. 78, s. 1-17.
 • 13. Drabik J. (1997), Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako miernik zdrowia człowieka. AWF, Gdańsk.
 • 14. Drygas W., Jegier A., Bednarek-Gejo A., Kostka T. (2005), Long-term effects of various physical activity levels in preventing obesity an metabolic syndrome in Middle-aged men. European Journal of Cardiovascular Prevention &Rehabilitation no. 12, s. 283.
 • 15. Garbaciak W, Mynarski W, Czapla K, Rozpara M. (2008), Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej aktywności fizycznej. W: Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. (Oxygen capacity of studewnts with various physical activity. In: Theoretical and empirical problems of recreation and tourism) (Ed.) Mynarski W. AWF Katowice
 • 16. Goran M.J., Ball G.D., Cruz M.L.(2003), Obesity and risk of type 2 diabetes and acrdiovascular disease in children and adolescents. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism no.88: 1417-1427
 • 17. Hagstromer M.P., Oja P., Sjostrom M. (2006), The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity. Public Health Nutr 9:755-62.
 • 18. Jegier A. (2003), Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych. Medicina Sportiva, nr 7(supl. 1): 27-36.
 • 19. Johnson-Kozlow M., Sallis I.F., Glipin E.A., Rock C.L., Pierce I.P. (2006), Comparative validation of the IPAQ and the 7-Day PAR among women diagnosed with breast cancer. Int Behar Nutr Phys. Act 3:7.
 • 20. Kijo P. (2010), Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych. W: Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. Red. Z. Barabasz, E. Zadarko. PWSZ w Krośnie: 157-180.
 • 21. Kohl H.W. III (2001), Physical activity and cardiovascular disease: evidence for a dose response. Medicine & Science in Sport Exercise, no. 33(suppl.): 370-378.
 • 22. Morrison I.F., Malsen S.van, Noakes T.D. (1984), Leisure-time physical levels, cardiovascular fitness and coronary risk factors in 1015 white Zimbabweans. South Afr. Med. J. 65:250-2562.
 • 23. Pańczyk W, Sądecka D. (2009), Aktywność fizyczna w stylu życia studentów a zdrowie. W: Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka. red. M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk. KUL. Stalowa Wola, 140-151.
 • 24. Sallis J.F., Buono M.J., Roby J.J., Micole F.G., Nelson J.A., (1993), Seven-day recall and Rother physical activity self- -reports in children and adolescents. Med. Sci. Sports Exerc. 25: 99-108.
 • 25. Soguksu K. (2011), Physical activity level between Polish and Turkish university students (IPAQ). In: Physical activity in health and disease. Ed. B. Bergier. Pope Paul II State School of Higer Education in Biała Podlaska.
 • 26. Sokołowski M. (2008), Międzynarodowy kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jako miernik oceny aktywności fizycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego. W: Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. red. W. Szczepanowska, E. Sokołowski WWSTiZ. Poznań.
 • 27. Wareham N., Rennie K.L. (1998), The assessment of physical activity in individuals and populations: why try to be more precise about how physical activity is assessed? Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 22:30-8.
 • 28. Welk G., Corbin C.B., Dale D. (2000), Measurement issues in the assessment of physical activity in children. Res. Q Exerc. Sport &1: 59-73.
 • 29. Woynarowska B. (2001), Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia ludności w Polsce. Zagrożenia i szanse, W: Zdrowie –ruch-fair play, red. Z. Żukowska, R. Żukowski, AWF, Klub Fair Play PKOL, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2939d184-d9e5-4a28-9c67-aa512886c8b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.