PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |

Tytuł artykułu

Evaluation of an impact of mixtures containing brewer's yeast Saccharomyces cerevisiae on post-slaughter quality of broiler chickens

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Ocena wpływu mieszanek z udziałem drożdży Saccharomyces cerevisiae na wartość poubojową kurcząt brojlerów

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The study assessed an influence of broiler chicken feeding mixtures characterized by a different share of brewer’s yeast on post-slaughter effects of birds and the quality of their meat. It was found that the control group chickens and the birds fed mixtures in which 11 and 18% soybean protein was replaced with yeast protein obtained better slaughter performance, better musculature, and lower carcass fatness than the birds which was receipting mixtures with more yeast. An introduction of yeast in mixtures increased the crude fat content in both breast and thigh muscles. An application of mixtures with a higher share of yeast protein unfavourably influenced the composition of fatty acids of meat lipid fraction, mainly the amount of PUFA. Mixtures including brewer’s yeast beneficially influenced the flavour attributes of red and white meat.
PL
W badaniach oceniono wpływ żywienia kurcząt brojlerów mieszankami z różnym udziałem drożdży piwowarskich na efekty poubojowe ptaków i jakość mięsa. Stwierdzono, że kurczęta grupy kontrolnej i żywione mieszankami, w których 11 i 18% białka soi zastąpiono białkiem drożdży, uzyskały najlepszą wydajność rzeźną, lepsze umięśnienie i mniejsze otłuszczenie w porównaniu z ptakami otrzymującymi mieszanki z większą ilością drożdży. Wprowadzenie drożdży do mieszanek zwiększyło zawartość tłuszczu surowego zarówno w mięśniach piersiowych, jak i udowych. Zastosowanie mieszanek z większym udziałem białka drożdży wpłynęło niekorzystnie na ilość kwasów tłuszczowych frakcji lipidowej mięsa, głównie na ilość PUFA. Mieszanki z udziałem drożdży piwowarskich miały pozytywny wpływ na walory smakowe mięsa białego i czerwonego.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

4

Opis fizyczny

p.41-51,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Boleslawa Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
autor
autor

Bibliografia

 • AOAC, 1990. Official Methods of Analysis.15th Edition. Association of Official Analytical Chemists,Washington, DC.
 • Barnett J.A., Payne R.W., Yarrow D., 2000. Yeasts: characteristics and identification. Cambridge Univ. Press, UK.
 • Baryłko-PikielnaW., 1975. Zarys oceny sensorycznej żywności [Outline of the sensory evaluation of food]. PWN,Warszawa [in Polish].
 • Dobrzański Z., Dolińska B., Chojnacka K., Opaliński S., Ryszka F., 2006. Znaczenie drożdży w żywieniu zwierząt gospodarskich [The use of yeasts in livestock feeding]. Acta Sci. Pol.,Med. Veter. 5 (2), 49–66 [in Polish].
 • Erasmus L.J., Robinson P.H.,Ahmadi A., Hinders R., Grrett J.E., 2005. Influence of prepartum and postpartum supplementation of a yeast culture and monensin, or both, on ruminal fermentation and performance of multiparous dairy cows. Anim. Feed. Sci. Technol. 122, 219–239.
 • Jakobsen M., Narvhus J., 1996. Yeasts and their Possible Beneficial and Negative Effects on the Quality of Dairy Products. Int. Dairy J. 6, 755–768.
 • JanochaA., OsekM., 2006. Effectiveness of the application of protein preparations in chicken broiler feeding. Pol. J. Natur. Sci. (Suppl.) 3, 415–419.
 • Janocha A., Milczarek A., Osek M., Turyk Z., 2010. Efektywność bakterii probiotycznych i prebiotyku w żywieniu kurcząt brojlerów [Effectivity of probiotic bacteria and prebiotic in broiler chicken feeding]. Acta Sci. Pol., Zootech. 9 (1), 21–30 [in Polish].
 • Linge P., 2005. The use of probiotics and yeast derivatives in India.World Poult. 21 (10), 12–15.
 • Mieczkowska A., Smulikowska S., Święch E., 1999. Możliwość modyfikacji składu kwasów tłuszczowych w tuszkach kurcząt brojlerów przez zmianę rodzaju tłuszczu w diecie [Ability to modifyfatty acid composition in broiler chicken carcasses by changing the type of fat in a diet].Ann.Wars. Agric. Univ., Anim. Sci. 36, 191–195 [in Polish].
 • Mikulski D., Faruga A., Mikulska M., Matusevicius P., 2006. Effectiveness of yeasts in broiler chicken diets. Pol. J. Natur. Sci. (Suppl.) 3, 466–474.
 • Parameters of the broilers Ross 208 efficiency, 2002. Ross Broiler Performance Objctives. Ed. Newbridge Midlothian, UK.
 • Paryad A., Mahmoudi M., 2008. Effect of different levels of supplemental yeast Saccharomyces cerevisiae on performance, blood constituents and carcass characteristic of broiler chicks.Afr. J. Agric. Res. 3 (12), 836–842.
 • Normy Żywienia Drobiu. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz [Poultry Nutrition Standards. Nutritional Recommendations and Nutritive Value of Feeds], 2005. Red. S. Smulikowska.Wyd. 3, 4. IFiŻZ PAN, Jabłonna [in Polish].
 • Ryszka F., Dolińska B., Dobrzański Z., 2002. Optimization of incubation process of yeast Saccharomyces cerevisiae. Chem. Agric. 3, 229–233.
 • StatSoft Inc. 2001. Statistica® (data analysis software system), ver. 6. www.statsoft.com.
 • Śliżewska K., Biernasiak J., Libudzisz Z., 2006. Probiotyki jako alternatywa dla antybiotyków [Probiotics as an alternative to antibiotics] Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, Chem. Spoż. Biotechnol.984 (70), 79–91 [in Polish].
 • Świątkiewicz S., Koreleski J., 2007. Dodatki paszowe o działaniu immunomodulacyjnym w żywieniu drobiu [Feed additives enhancing immune responses in poultry]. Med. Weter. 63 (11), 1291–1295 [in Polish].
 • Ułaszewski S., 1994. Drożdże Saccharomyces cerevisiae w nauce i biotechnologii. [Yeast Saccharomyces cerevisiae in science and biotechnology]. Biotechnologia 38 (3), 71–77 [in Polish].
 • Vasudevan P., Padmavathy P.V., Dhingra S.C., 2002. Biosorption of monovalent and divalent ions on baker’s yeast. Biores. Technol. 82, 285–289.
 • Zhang AW., Lee BD., Oh HR., Lee SK., An GH., 2004. Effects of Dietary Saccharomyces cerevisiae on Growth performance and meat Quality in Broilers. Korean J. Poult. Sci. 31 (1), 1–7.
 • Zhang A.W., Lee B.D., Lee S.K., Lee K.W., An G.H., Song K.B., Lee C.H., 2005. Effects of Yeast Saccharomyces cerevisiae Cell Components on Growth Performance, Meat Quality and IlealMucosa Development of Broiler Chicks. J. Poult. Sci. 84, 1015–1021.
 • Ziołecki J., Doruchowski W., 1989. Metoda oceny wartości rzeźnej drobiu [Evaluation method of poultry slaughter value].Wydaw. COBRD, Poznań [in Polish].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2910a8fa-5169-44e2-a63d-bf4d4459f80b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.