PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 18 | 1 |

Tytuł artykułu

Rondo Wiatraczna w Warszawie - centrum lokalne czy regionalne?

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The Wiatraczna Roundabout in Warsaw - local or regional center?

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rondo Wiatraczna, usytuowane w sercu warszawskiego Grochowa, mimo swojej dobrej lokalizacji, stanowi obecnie miejsce zaniedbane, bez własnej tożsamości. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy badawczo-projektowej tego obszaru oraz wskazanie głównych zadań z zakresu architektury i urbanistyki, które powinny zostać wdrożone, tak aby móc przeprowadzić przekształcenia tego miejsca. Jednym z najważniejszych elementów jest budowa II linii metra, która może pociągnąć za sobą dalsze zmiany, m.in.: przebiegu głównych dróg, przebudowanie lub zlikwidowanie pętli tramwajowej, modernizację istniejących budynków, likwidację obiektów dysharmonizujących z otoczeniem. Takie zmiany pozwolą na stworzenie przestrzeni publicznych, skwerów, palców, ciągów pieszych, tak aby ludzie odzyskali to miejsce na nowo
EN
The Wiatraczna Roundabout situated in the heart of the Warsaw Grochów despite its interesting location is currently neglected and without its own identity. The purpose of this study is to conduct a research and design analysis of this area and to indicate the major tasks in the field of architecture and city planning which should be implemented, so as to be able to conduct the revitalization of this area. One of the important elements is the construction of the second underground line which can lead to further changes including: the main roads course, elimination of the tram loop, modernization of the existing buildings and elimination of the buildings which do not harmonize with the surroundings. These changes will allow creation of the public spaces, squares, pedestrian ways so that people regain this place again

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

1

Opis fizyczny

s.49-60,fot.,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Bibliografia

 • Chmielewski, J.M. (2001). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast (Theory of town planning in designing and planning of towns). Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, s. 166.
 • Chmielewski, J.M, Denis, M., Nasalska-Olczyk, A. (2004). Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego miast i stref podmiejskich, warunki rozwoju funkcji mieszkaniowych w Warszawie w latach 1956–2001 (Spatial management processes of towns and suburban zones, development conditions of the residential function in years 1956–2001). Praca badawcza statutowa nr 504/6/1010/805/03 wykonana na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury.
 • Domański, R. (2013). Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne (Spatial management, theoretical basics). Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 163.
 • Domaradzki, K. (2013). Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka (Space of Warsaw. The city's identity and urban planning). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 171.
 • Gehl, J. (2009). Życie między budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych (Life between buildings, use of public spaces). Wydawnictwo RAM, s. 71.
 • Izdebski, H. (2013). Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni. Doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury (Ideology and space management, doctrinal legal and political determinants of urban planning and architecture). LEX Wolters Kluwers Polska SA., ss. 60, 84.
 • Karta łódzka (strona internetowa) (The Łódź Card, website), http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1218%3Akarta-powrotu-do centrum&catid=131%3Aartykuly&Itemid=203&lang=pl, dostęp (access): 30.03.2017.
 • Kasprzycki, J. (2004). Korzenie miasta. Praga, t. 3 (The roots of the city. Prague, vol. 3), Wydawnictwo VEDA, Warszawa, s. 237.
 • Kotaszewicz, T. (2004). Międzywojenny okres planistyczny, w: Atlas historyczny Warszawy. Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916–2002 (The interwar period of planning, in: Historical atlas of Warsaw. Zoning plans from 1916–2002). Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Wa rsz aw y, Wa rsz awa .
 • Korzeniewski, W. (1989). Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta (House building, deisgner’s guidebook). Arkady, s. 146.
 • Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (2009). Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, w: Miasto. Metropolia. Region (Selected aspects of urban revitalization, in: City. Metropolis. Region). Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 7–8.
 • Malicki, Z. (1962). Konkurs na rozwiązanie centrum Grochowa (Competition for the solution of the center of Grochow). Architektura 9, 352.
 • Mikrokosmos z innej epoki. Wywiad z Tomaszem Knittlem, reżyserem filmu dokumentalnego Uniwersam Grochów (Mikrokosmos from another era interview with Tomasz Knittel director of the documentary film Uniwersam Grochów). Rozm. Martyna Śmigiel. (Interviewed by Martyna Śmigiel), Gazeta Wyborcza z 9.03.2018, s. 14–15.
 • Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2005–2013 (Microprogram of revitalization of the Praga Południe district of the capital city of Warsaw, 2005–2013). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – dzielnica Praga Południe.
 • Montgomery, Ch. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając miasta (A happy city. How to change our lives changing the city). Wysoki Zameks, s. 3.
 • Pluta, K. (2012). Przestrzenie publiczne miast europejskich. Projektowanie urbanistyczne (Public spaces of European cities. Urban design). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 36.
 • Spacerownik – Grochów. Dodatek do Gazety Wyborczej, czwartek 14 września 2006, s. 11 (The Guide – Grochów. Supplement to Gazeta Wyborcza, Thursday, September 14, 2006, p. 11).
 • Uchwała nr LXI/1669/2013 Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 r. – ujednolicona forma załącznika nr 2 do Uchwały nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z 10 października z 2006 z wyróżnieniem zmian (Resolution No. XXXVIII / 492/2001 of the Warsaw Council from July 11th, 2013 – unified form of Annex No. 2 to the Resolution no LXXXII/ /2746/2006 of the Warsaw Council from October 10th 2006 with changes).
 • Uchwała nr XCIV/2413/2014 Rady m. st. Warszawy z 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ronda Wiatraczna część I (Resolution No. XCIV/2413/ /2014 of the Warsaw Council from November 6th, 2014 on approval of amendments of the local management plan of the Wiatraczna Roundabout, part I ).
 • Wejchert, K. (1984). Elementy kompozycji urbanistycznej (The elements of urban composition). Wydawnictwo Arkady, s. 21.
 • Wojczuk, M. Zniknie ikona Grochowa. Na jego miejscu staną 2 wieże (The icon of Grochow will disappear. In its place there will be 2 towers), http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,13902933,Zniknie_ikona_Grochowa__Na_jego_miejscu_stana_2_wieze.html?disableRedirects=true, dostęp (access): 30.03.2017.
 • Wojnarowska, A. (2011). Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przykłady praktyczne (Revitalization of degraded urban areas, practical examples). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 23.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28e6d42a-e51a-45bd-b76b-b10d63d55167
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.