PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 496 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ wysokiej temperatury w okresie wegetacji na plon ziemniaka (Solanum tuberosum L.), okres spoczynku bulw i wartość plonotwórczą sadzeniaków. Cz. III. Wartość plonotwórcza sadzeniaków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of high temperature during vegetation on potato (Solanum tuberosum L.) yield, period of tuber dormancy and seed tuber yielding ability. Part III. Value of seed tuber yielding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu stresu wysokiej temperatury w okresie wegetacji, w warunkach suszy i dobrego zaopatrzenia roślin w wodę, na wartość plonotwórczą sadzeniaków ziemniaka. Trzyletnie doświadczenie polowe przeprowadzono na materiale sadzeniakowym dwóch średnio wczesnych odmian: Irga i Mila, pochodzącym z doświadczenia wazonowego w komorach wegetacyjnych. Stres wysokiej temperatury (dnia/nocy: 30-32°/20°C) i stres suszy oddziaływał na rośliny łącznie i osobno, w ciągu trzech tygodni w potuberyzacyjnym okresie wegetacji. Bezpośrednio po likwidacji doświadczenia wazonowego wybierano bulwy do doświadczenia polowego i umieszczono je w temperaturze około 2-3°C. Wiosną, w końcu kwietnia, sadzono bulwy podkiełkowane. W okresie wegetacji prowadzono pełną ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami. Po dojrzałości określano plon, liczbę bulw i współczynnik rozmnażania. Stwierdzono istotny wpływ stresu wysokiej temperatury i suszy w okresie wegetacji na wartość plonotwórczą sadzeniaków wyrażoną plonem bulw. Ujemny efekt działania obydwu rodzajów stresu był zbliżony i wynosił 17-18%. Zmniejszeniu uległa również liczba bulw i współczynnik rozmnażania. Reakcja badanych odmian nie była istotnie zróżnicowana.
EN
The aim of the work was to determine the influence of high temperature stress during growing period under drought and favourable moisture conditionson potato seed tuber ability to yielding. The three year field experiment was conducted with the seed tubers of two middle early cultivars: Irga and Mila, came from a pot experiment in vegetation chambers. The high temperature stress (day/night: 30-32°/20°C) and drought stress influenced plants simultaneously and separately during three weeks in post-tuberisation growing period. Directly after pot experiment termination, the tubers for the field experiment were chosen and placed at the temperature of about 2-3°C. The pre-sprouted tubers were planted in April. During growing period the full plants protection was done. After their maturity the yield, number of tubers and multiplication coefficient were determined. The significant influence of high temperature and drought stress during growing period on potato seed tuber ability to yielding was confirmed. The negative effect of two kinds of stress was similar 17-18%. Number of tubers and multiplication coefficient were also smaller. The reaction of tested cultivars was not significantly differentiated.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
496
Numer
1
Opis fizyczny
s.207-216,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Agronomii, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, 05-140 Serock
Bibliografia
 • Dam J. van, Kooman P.L, Struik P.C. 1996. Effects of temperature and photoperiod on early growth and final number of tubers in potato (Solanum tuberosum L). Potato Res. 39: 51-62.
 • Gabriel W. 1977. Wartość nasienna sadzeniaka, w: Hodowla i nasiennictwo ziemniaka. W Gabriel, K. Świerzyński (red.), PWRiL Warszawa: 397-409.
 • Gawrońska H. 1998. Wytwarzanie i dystrybucja biomasy u ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w zróżnicowanych warunkach środowiska. Fundacja „Rozwój SGGW", Warszawa: 95 ss.
 • Głuska A., Goc K., Pietryka M. 1984. Wpływ temperatury gleby na rozwój kilku odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 31: 53-62.
 • Jbour M. 2003. Potato tuber dormancy period and ways of its regulation. Doctoral dissertation. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Branch Jadwisin: 129 pp.
 • Levy D. 1985. The response of potatoes to a single triansient heat or drought stress imposed at different stages of tuber growth. Potato Res. 28: 415-424.
 • Reust W. 1982. Contribution r l'appréciation de l'âge physiologique des tubercules de pomme de terre et étude de son importance sur le rendement. Thése n° 7046 présentée ŕ l' Ecole Polytechnique Fédérale, Zürich: 113 pp.
 • Rykaczewska K. 1998. Zmienność okresu spoczynku bulw ziemniaka w zależności od warunków pogody w okresie wegetacji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 463: 269-280.
 • Rykaczewska 2004a. Wpływ wysokiej temperatury w okresie wegetacji na plon ziemniaka (Solanum tuberosum L.), okres spoczynku bulw i wartość plonotwórczą sadzeniaków. Cz. I. Rozwój roślin i plon. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 496: 185-198.
 • Rykaczewska 2004b. Wpływ wysokiej temperatury w okresie wegetacji na plon ziemniaka (Solanum tuberosum L.), okres spoczynku bulw i wartość plonotwórczą sadzeniaków. Cz. II. Długość okresu spoczynku bulw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 496: 199-206.
 • Susnoschi M. 1981. Seed potato quality as influenced by high temperatures during the growth period. 1. Effect of storage temperature on sprout growth. Potato Res. 24: 371-379.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-28dfae9d-42b0-4d8a-ab23-d6e8f72d49ed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.