PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 157 | 04 |

Tytuł artykułu

Wpływ śródleśnych oczek wodnych na stany wody gruntowej przyległych siedlisk w wybranych zlewniach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie"

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Influence of mid-forest ponds on the ground water levels in adjacent habitats in selected catchments of 'Lasy Rychtalskie' Forest Promotional Complex

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Mid−forest ponds play a crucial role in shaping water management in micro−catchments by storing and sup− plying ground water in adjacent forest habitats. Supply of the ground water in adjacent areas by water from the ponds is particularly important during the summer half−year when forests are at full vegetation and periods of rainfall deficiency may occur.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

157

Numer

04

Opis fizyczny

s.313-320,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań
autor
 • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań

Bibliografia

 • Dennison M. S., Berry J. F. 1989. Wetlands: Guide to Science, Law, and Technology. Park Ridge. Noyes Publications 439.
 • Drwal I., Lange W. 1985. Niektóre limnologiczne odrębności oczek. Geneza i rozmieszczenie oczek. Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi. Geografia 14: 69−83.
 • Hall F. R. 1976. Relationships between small water bodies and groundwater. Adv. in Groundwater Hydr. 248−261.
 • van der Kamp G., Hayashi M. 2009. Groundwater−wetland ecosystem interaction in the semiarid glaciated plains of North America. Hydrogeol. J. 17: 203−214.
 • Klimaszewski M. 1978. Geomorfologia. PWN Warszawa.
 • Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 • Korytowski M., Szafrański Cz. 2008. The role of ponds in modification of water relations in forest microcatchments in the Siemianice Forest Experimental Station. Limnological Review 8: 35−41.
 • Kostrzewa S., Pływaczyk A., Nowacki J. 1994. Stosunki wodne użytków rolnych w okresie suszy 1992 na Dolnym Śląsku. Roczniki Nauk Rolniczych 3/4: 7−18,
 • Kosturkiewicz A., Szafrański Cz., Czopor St., Korytowski M., Stasik R. 2001. Związki stanów wód w śródleśnym oczku wodnym, ze stanami wód gruntowych w przyległych siedliskach leśnych. W: Karczewski A.,
 • Zwoliński Z. [red.]. Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych – monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań. 237−250.
 • Kucharski L. 1996. Przyrodnicze znaczenie zagłębień bezodpływowych w rolniczym krajobrazie Pojezierza Kujawskiego. Przegląd Nauk. Wydz. Melior. i Inż. Środ. SGGW, Warszawa 10: 33−38.
 • Lyon J. G. 2001. Wetland landscape characterisation. Ann Arbor Press, Chelsea.
 • Mastin M. C. 2009. Watershed models for decision support for inflows to potholes reservoir, Washington. USGS Sci. Investig. Rep. 2009−5081.
 • McNamara J. P., Handler D., Seyfrired M., Achet S. 2005. Soil moisture states, lateral flow, and stream flow generation in a semi−arid, snowmelt−driven catchment. Hydrol. Process. 19: 2023−4038.
 • Meyboom P. 1966. Unsteady groundwater flow near a willow ring in hummocky moraine. J. Hydr. 4: 38−62.
 • Mioduszewski W. 2011. Powodzie i susze na obszarze Polski. Wiadomości melioracyjne i łąkarskie 3: 115−119.
 • Ochrona środowiska. 2006. GUS, Warszawa.
 • Operat glebowo−siedliskowy i fitosocjologiczny LZD Siemianice 1999. Zakład Usług Ekologicznych i Urządzeniowo Leśnych, Poznań.
 • Orzepowski W. 2010. Kształtowanie się zasobów retencji glebowej w otoczeniu małych zbiorników wodnych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, Warszawa 548 (2): 435−444.
 • Patro M. 2010. Wpływ przegród ziemnych linii ciekowej na retencje wody w zlewni rolniczej. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, Warszawa 548 (2): 445−453.
 • Philips P. J., Shedlock R. J. 1993. Hydrology and chemistry of groundwater and seasonal ponds in the Atlantic Coastal Plain in Delaware, USA. J. Hydr. 141: 157−178.
 • Polska Norma PN−R−04033 1998. Gleby i utwory mineralne – podział na frakcje i grupy granulometryczne. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Prawo wodne. 2001. Dz. U. 2001.115.1229.
 • Ryszkowski L., Kędziora A. 1996. Mała retencja wody w krajobrazie rolniczym. Zesz. Nauk. AR Wrocław 289: 217−225.
 • van der Valk A. G. 2005. Water−level fluctuations in North American prairie wetlands. Hydrobiologia 539: 171−188.
 • Winter T. C 1986. Effect of ground−water recharge configuration of water table beneath sand dunes and on seepage in lakes in the sand hills of Nebraska. J. Hydr. 86: 221−237.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28a375e9-07bd-40e3-b6ee-8157b79602f2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.