PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 6 |

Tytuł artykułu

Wpływ mikoryzacji na jakość technologiczną ciasta pszennego z dodatkiem liści rokitnika

Warianty tytułu

EN
Influence of micorrhization on the technological quality of wheat dough with the addition of sea buckthorn leaves

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rokitnik (Hippophaë rhamnoides L.) jest rośliną, której praktycznie każda część może być wykorzystana do dalszej produkcji (od korzeni, przez łodygę liście, owoce i nasiona). Zwiększeniu przyswajalności składników trudno dostępnych dla roślin, pomaga wprowadzenie preparatów mikrobiologicznych do podłoża. Mikoryzację przeprowadzono za pomocą grzybni ektomikoryzowej, która jest symbiotyczna dla roślin z rodziny oliwek. Zastosowano dawkę 15 ml dwukrotnie w strefie korzeniowej każdej rośliny. Materiał badawczy stanowiły liście rokitnika odmiany Hergo ze zbioru z 2018 roku. Stosunek mąki pszennej do zmielonych liści rokitnika wynosił 5% i 10%. Zbadano cechy farinograficzne mąki pszennej z dodatkiem liści rokitnika. Podsumowując należy stwierdzić iż dodatek liści rokitnika do mąki pszennej wpływał istotnie na cechy farinograficzne mąki i ciasta mieszanego. Jednak wraz ze zwiększającym się wsadem dodatku, pogarszały się powyższe badane parametry. Zastosowanie mikoryzacji podczas wzrostu rośliny miało korzystny wpływ na parametry reologiczne otrzymanego ciasta mieszanego
EN
Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) is a plant that virtually every part can be used for further production (from the roots, through the stem, leaves fruits and seeds). Increasing the bioavailability of ingredients that are difficult to access for plants is helped by introducing microbiological preparation into the substrate. Mycorrhization was carried out using ectomycorrhizal mycelium, which is symbiotic for olive family plants. A dose of 15 ml was applied twice in the root zone of each plant The research material consisted of sea buckthorn Hergo leaves from the 2018 collection. The ratio of wheat flour to ground sea buckthorn leaves was 5% and 10%. Farinograph properties were examined of wheat flour with the addition of sea buckthorn leaves. To sun up, it should be noted that the addition of sea buckthorn leaves to wheat flour significantly affected the farinographic characteristics of poppies and mixed dough. However, as the additive load increased, the above tested parameters deteriorated. The use of mycorrhization during plant growth had a beneficial effect on the rheological parameters of the obtained mixed dough

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

63

Numer

6

Opis fizyczny

s.38-40,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 • Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 • Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

Bibliografia

 • Baca E., A. Kapka, M. Karaś, D. Zielińska. 2011. Wpływ dodatku błonnika jabłkowego do mąki pszennej na właściwości funkcjonalne ciasta i jakość chleba. Problemy Higieny i Epidemiologii 92(4), 868-871.
 • Bośko P., W. Biel. 2017. Właściwości lecznicze rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides L.). Postępy Fitoterapii 18(1), 36-41.
 • Czubaszek A. 2006. Ocena właściwości reologicznych ciasta i jakości chleba pszennego z dodatkiem śruty owsianej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 239, 247-257.
 • Gucwa-Przepióra E. 2012. Udział mikoryzy arbuskularnej w procesach fitoremediacji - mikoryzoremediacja. Wiadomości Botaniczne 56(1/2), 5-19.
 • Jaroszewska A. 2016. Wpływ grzybów mikoryzowych na wybrane wskaźniki żyzności gleby lekkiej użytkowanej ogrodniczo w rejonie Niziny Szczecińskiej. Acta Agrophysica 23(2), 225-234.
 • Jaroszewska A., W. Biel. 2017. Chemical composition and antioxidant activity of leaves of mycorrhized seabuckthorn (Hip- pophae rhamnoides L). Chilean Journal of Agricultural Research 77(2), 155-162.
 • Jaroszewska A., W. Biel, S. Stankowski, P. Bośko. 2016. Evaluation of the influence of symbiotic mycorrhizal fungi on basic chemical compounds and minerals of sea buckthorn leaves. Journal of Elementology 21(4), 1029-1041.
 • Kawka A., A. Liczbańska, J. Łapa. 2005. Wpływ całoziarnowej mąki jęczmiennej i wybranych dodatków technologicznych na jakość pieczywa pszenno-jęczmiennego. Żywność 2(43), 33-46.
 • Kosicka D., A. Wolna-Maruwka, M. Trzeciak. 2015. Wpływ preparatów mikrobiologicznych na glebę oraz wzrost i rozwój roślin. Kosmos 64(2), 327-335.
 • Libudzisz Z., K. Kowal, Z. Żakowska. 2008. Mikrobiologia techniczna. Tom II. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miś A., A. Grundas, D. Dziki, J. Laskowski. 2012. Use of Farinograph measurments for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal. Journal of Food Engineering 108(1), 1-12.
 • Romankiewicz D., A. Ceglińska, G. Cacak-Pietrzak. 2013. Wpływ metody prowadzenia ciasta na jakość chleba pszennego. Zeszyty Postępów Rolniczych 574, 57-65.
 • Szwedziak K., M. Tukiendorf, T. Jakubowski 2015. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin sadowniczych. Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - interdyscyplinarne aspekty zdrowego stylu życia. SiM z. 432, 200-202.
 • Wójcik M., D. Dziki, R. Różyło, B. Biernacka, G. Łysiak, J. Aridfee. 2017. Zmiany właściwości fizycznych ciasta i pieczywa pszennego pod wpływem dodatku mąki z owsa czarnego. Acta Agrophisica 24(1), 163-172.
 • Żmijewski M. 2010. Jakość ciasta i chleba pszenno-gryczanego w zależności od dodatków technologicznych. Żywność. Nauka Technologia. Jakość. 5(72), 93-103

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2893d84d-afbe-4442-b5c7-23daec5c56a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.