PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 71 | 02 |

Tytuł artykułu

Drzewo decyzyjne - narzędzie wspomagające proces decyzyjny. Znakowanie żywności

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The decision tree - a tool supporting the decision process. Food labelling

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Odpowiedzialność za znakowanie żywności spoczywa na podmiocie wprowadzającym żywność do obrotu. W artykule przedstawiono propozycję algorytmu w formie drzewa decyzyjnego, mogącego stać się narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji związanych z obowiązkiem znakowania informacją dotyczącą trwałości. W świetle obowiązujących regulacji, przy dokonywaniu wyboru sposobu znakowania (data minimalnej trwałości albo termin przydatności j do spożycia) należy brać pod uwagę kryteria jakości mikrobiologicznej. W pracy przedstawiono argumenty, że jest to zbyt wąskie podejście do problematyki zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi.
EN
Food labelling is the food business operators'responsibility. An algorithm was proposed in the form of a decision tree to serve as a tool to assist decision-making process related to the duty of shelf-life labelling. Under the current regulations, when choosing the way of labelling (date of minimum durability and the„use by date") the criteria of microbiological quality must be taken into account. The paper presents a case for the fact that this is too narrow approach to the problem of ensuring consumer's safety.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

71

Numer

02

Opis fizyczny

s.46-48,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Towaroznawstwa Żywności, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • [1] Council of the European Union. 2014. Food losses and Food Waste in Europe and European Legislation - Note From the Netherlands and Swedish Delegations, Supported by the Austrian, Danish, German and Luxembourg Delegations, Brussels.
 • [2] European Commission. 2010. Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, Paris.
 • [3] FSA/DEFRA. 2011. Guidance on the Application of Date Labels To Food, FoodStandards Agency, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.
 • [4] Gotoh Naohiro, Shun Wada. S. 2006 „The Importance of Peroxide Value in Assessing Food Quality and Food Safety" Journal of American Oil Chemists' Society 83 (5): 473-474.
 • [5] Guillen Maria D., Encarnación Golcoechea. 2008. „Formation of Oxygenated α, β-Unsaturated Aldehydes and Other Toxic Compounds in Sunflower Oil Oxidation at Room Temperature in Closed Receptacles". Food Chemistry 111 (1): 157-164.
 • [6] Kołożyn-Krajewska Danuta, Tadeusz Sikora (red.). 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • [7] LBRO. 2011. Better Regulation of. Use By'Date Labelled Foods.
 • [8] Maćkiw Elżbieta, Magdalena Modzelewska, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Halina Scieżyńska. 2015. „Patogeny najczęściej występujące w żywności". Przemyśl Spożywczy 69 (11): 2-5.
 • [9] Newsome Rosetta, Chris G. Balestrini, Mitzi D. Baum, Joseph Corby, William Fisher, Kaarin Goodburn, Theodore R. Labuza, Gale Prince, Hilary S. Thesmar, Frank Yiannas. 2014. „Applications and Perceptions of Date Labeling of Food". Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 13 (4): 745-769.
 • [10] Paziak-Domańska Beata, Beata Bartodziejska. 2015. „Zagrożenia mikrobiologiczne żywności". Przemyśl Spożywczy 69 (1): 13-17.
 • [11] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19 stycznia 2012 r. „Jak uniknąć marnotrawienia i żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE", Dz. U. UE C 227 E/25 z 6.8.2013.
 • [12] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, Dz. U. UE L 338/1 z 22.12.2005.
 • [13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/4%/ /EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz. U. UEL304/18z22.11.2011.
 • [14] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • [15] Rudzińska Magdalena, Roman Przybylski, Erwin Wąsowicz. 2014. „Degradationm of Phytosterols During Storage of Enriched Margarines". Food Chemistry 142:294-298.
 • [16] Samotyja Urszula. 2015. „Influence of Shelf Life Labelling on the Sensory Acceptability of Potato Snacks". British Food Journal W (1): 222-233.
 • [17] Samotyja Urszula. 2016. Znaczenie badań nad trwatoScią żywności w aspekcie zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa konsumenta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • [18] Szymczak Mariusz, Barbara Szymczak. 2016. „Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie" Przemyśl Spożywczy 70 (9): 39-42.
 • [19] Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn. zm, Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
 • [20] Vinci Giuliana, Marta Letizla Antonelll. 2002. ,,Biogenic Amines: Quality Index of Freshness In Red and White Meat". Food Controm (8): 519-524.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-288b2c14-1dae-46c0-b5f8-f3461194ff37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.