PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 388 |

Tytuł artykułu

A preliminary analysis of relations between physical, chemical and biotic factors in hydrogenic soils

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wstępna analiza zależności czynników fizycznych, chemicznych i biotycznych w glebach hydrogenicznych
RU
Podgotovitel'nyjj analiz zavisimostejj fizicheskikh, khimicheskikh i bioticheskikh faktorov v gidrogenicheskikh pochvakh

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Some physical properties (such as the degree of mucking, muck depth, volumetric density, total porosity, moisture content), together with some chemical properties, (such as the value of absorbance λ 280, λ664, the content of exchangeable basic cations bound to the sorption complex, the content of hydrogen and organic carbon), and the biotic properties, (such as the number of microflora: amonificators, Actinomycetes and microorganisms using mineral nitrogen, and the biomass of invertebrates: saprophages, phytophages, predators) have been studied on meadow-sites situated on peat soils of differentiated peat origin and the period of dehydration. It has been observed that the studied properties differentiated the studied environments in a statistically significant way, and that the changes are correlated with the gradient of mucking.
PL
W ciągu stanowisk łąkowych położonych na glebach torfowych różniących się genezą torfu oraz okresem odwodnienia analizowano niektóre właściwości fizyczne (stopień zmurszenia, głębokość murszu, gęstość objętościową, porowatość ogólną, wilgotność), chemiczne (wartość absorbancji λ 280 i λ 664, zawartość związanych z kompleksem sorpcyjnym zasadowych kationów wymiennych i wodoru oraz węgla organicznego) i biotyczne (liczebność mikroflory: amonifikatorów, promieniowców i mikroorganizmów zuźytkowujących azot mineralny oraz biomasy bezkręgowców glebowych: saprofagów, roślinożerców i drapieżców). Stwierdzono, że właściwości te różnicują statystycznie istotnie badane środowiska, a zmiany ich przebiegają współzależnie w gradiencie murszenia.
RU
На луговых постах, расположенных на торфяных почвах, различающихся происхождением торфа и периодом дегидратации, были анализованы следующие качества почв: физические (степень гумусообразования, глубина полуболотного гумуса, объёмная густота, общая пористость, влажность); химические (значение абсорбанции λ 280 и λ 664, содержание связанных с сорбционным комплексом основных заменных катионов и водорода, а также органического углерода); биотические (численность микрофлоры: аммонификаторов, активномицетов и микроорганизмов, использующих минеральный азот, а также биомассы почвенных беспозвоночных: сапрофагов, травоядных и хищников). Установлено, что эти качества в существенной степени статистически дифференцируют исследуемые среды, а их изменения проходят взаимозависимо в градиенте гумусообразования.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

388

Opis fizyczny

p.129-137,ref.

Twórcy

autor
 • Institute of Ecology, Polish Academy of Sciences, Dziekanow Lesny near Warsaw, 05-150 Lomianki, Poland
autor
 • Institute of Grassland and Melioration, Falenty, 05-090 Raszyn, Poland

Bibliografia

 • 1. Churska С., Churski Т., Szuniewicz 3.: Moisture formation in reclaimed peat soil depending on the peat kind from which they developed. 5-th Intern. Peat Congress, Poznań 1976, 25, 184-196.
 • 2. Churski Т., Gotkiewicz J., Szuniewicz J.: Warunki siedliskowe, gleby oraz gospodarka wodna w dolinie Biebrzy, in: Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzańskich. Referaty na Ogólnokrajową Konferencję, Łomża 18-19, 10.1984. Białystok: Ośr. Badań Nauk. 1984.
 • 3. Kajak A., Andrzejewska L., Chmielewski K., Ciesielska Z., Kaczmarek M., Makulec G., Pętal J., Wasilewska L.; Long term changes in grassland communities of heterotrophic organisms on drained fens. Pol. ecol. Stud., 1985, 11, 21-52.
 • 4. Pętal J.: Wskaźniki biocenotyczne tendencji degradacyjnych w ekosystemach łąkowych na glebach hydrogenicznych. Pol. ecol. Stud., in press.
 • 5. Sapek A., Sapek В.: Content of organic matter bound phosphorus, nitrogen, iron, aluminium, calcium and magnesium in alcaline extracta from peat soils. Studies about humus. Trans, of 8th Int. Symposium Humus and Plants. Prague,CSSR, 1983, 1, 96-99.
 • 6. Sapek В., Sapek A.: Measurement of absorbance of the alkaline extract as a test for determining the transformation state of humus substances from peat soil. Studies about humus. Trans, of 8th Int. Symposium Humus and Plants. Prague, CSSR, 1983, 1, 100-104.
 • 7. Sapek В., Churski Т., Sapek A.: Distribution and translocation of mineral elements in peat profiles of the Wizna bog. Proceedings 7th International Peat Congress Dublin, Ireland, 1984, 4, 385-395.
 • 8. Sapek В., Sapek A.: Wykorzystanie wyciągu 0.5 M wodorotlenku sodowego do charakterystyki substancji humusowych utworów organicznych. Roczniki Gleboznawcze, 1986, 37, 139-147.
 • 9. Siegel S.: Nonparametric Statistics for the behavioral sciences. Mac Graw-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London, 1956.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2884d7b5-ac26-4546-8ea9-ba679e2c66b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.