PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2[40] |
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Financial security of food industry enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009–2013, ze szczególnym uwzględnieniem branży przetwórstwa mleka i wyrobu serów, w tym przedsiębiorstw działających w formie spółdzielni mleczarskich. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu niepublikowanych danych GUS z lat 2009–2013, a także jednostkowych danych finansowych spółdzielni mleczarskich. Przeprowadzone badania wskazują, że branże produkcji artykułów spożywczych i produkcji napojów, a także przetwórstwa mleka i wyrobu serów, w świetle przyjętych mierników bezpieczeństwa finansowego, można uznać za bezpieczne. Ocena ta jest jednak zróżnicowana i wynika ze specyfiki branż, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania kapitałem obrotowym.
EN
The aim of the study was to evaluate the financial security of food industry enterprises in Poland in 2009–2013, with particular emphasis on the processing industry of milk and cheese production, including those operating in the form of dairy cooperatives. The analysis was conducted using unpublished data of GUS, as well as individual financial data on dairy cooperatives. The study indicates that the manufacturing sector of food and beverage production, as well as milk processing and cheese making, according to the established measures of financial security, can be considered safe. This assessment, however, is varied and results from the specific industries, especially in relation to capital management.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.239-247,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2009). Konwersja gotówki w przedsiębiorstwach. Ekon. Org. Przeds., 10 (717), 65–73.
 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2007). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Poznań: Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • Duraj, A. N. (2012). Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw. W: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego (s. 79–83). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 1, 121–128.
 • Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Stopień pokrycia zapotrzebowania na kapitał pracujący kapitałem stałym netto jako miara płynności finansowej. Zesz. Teor. Rachun., 55 (111), 59–75.
 • GUS (2013). Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego F0-2. Statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów. Warszawa: GUS.
 • Karbownik, L. (2012a). Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Univ. Lodz. – Folia Econ., 267, 79–93.
 • Karbownik, L. (2012b). Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Univ. Lodz. – Folia Econ., (267), 63–77.
 • Kraś, I. (2013). Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa. Przegl. Strateg., (1), 185–200.
 • Largay III, J. A., Stickney, C. P. (1980). Cash fl ows, ratio analysis and the WT Grant Company bankruptcy. Fin. Anal. J., 36(4), 51–54.
 • Pawłowicz, L. (2005). Ekonomika przedsiębiorstw zagadnienia wybrane. Gdańsk: ODDK.
 • Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie (s. 299–324). Difi n: Warszawa.
 • Sharma, D. S. (2001). The role of cash fl ow information in predicting corporate failure: the state of the literature. Manag. Fin., 27(4), 3–28.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Sierpińska, M., Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Ofi c. Ekon.
 • Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Kraków: Ofic. Ekon.
 • Infoveriti (b.d.). Pobrano 25 czerwca 2015 r. z: www.infoveriti.pl
 • Zięba, R. (2004). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie. Warszawa: Scholar.
 • Zuba, M. (2010). Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 10(25), 116–124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-287b98c4-4966-4966-8ac4-a12935feda2c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.