PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | 1 |

Tytuł artykułu

Hazena i piłka ręczna kobiet w Polsce w latach 1925-1939

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Czech handball and women's team handball in Poland in the years 1925-1939

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Początki hazeny kobiet w Polsce przypadają na połowę lat 20. XX w. Jej rozwój nastąpił w latach 1925–1937. Ważne znaczenie dla kształtowania się hazeny kobiet w Polsce miały takie uwarunkowania, jak: rozwój infrastruktury sportowej i kształcenia kadr, rozwój struktur organizacyjnych sportu kobiet oraz działalność polskich i okręgowych związków sportowych, zajmujących się grami sportowymi. Duży wpływ na podnoszenie poziomu sportowego miała organizacja mistrzostw Polski w hazenie oraz rozgrywki na szczeblu okręgowych związków sportowych. Hazena kobiet w Polsce rozwijała się dzięki kontaktom i współzawodnictwu sportowemu na szczeblu międzynarodowym i międzypaństwowym. Godny podkreślenia jest fakt, iż hazena znalazła się w programie Światowych Igrzysk Kobiecych. Reprezentacja Polski, obok zespołów Czechosłowacji i Jugosławii, należała do najlepszych na świecie. Działacze Polskiego Związku Piłki Ręcznej podjęli w 1937 r. uchwałę o zaniechaniu rozgrywek mistrzowskich w hazenie i wprowadzeniu w to miejsce piłki ręcznej dla kobiet.
EN
The beginnings of Czech handball in Poland fell on the mid-twenties of the 20th century. In the years 1925–1937 Czech handball gained popularity in Poland. Such factors as, e.g. development of sports infrastructure, education of sports instructors, development of organizational structures of women’s sports and activities of Polish and district sports associations involved in sports games, were very important for development of women’s Czech handball in Poland. An important element in raising the sports level was organization of Polish championships in Czech handball and tournaments at the level of local district associations. Another factor affecting development of women’s Czech handball were contacts and sports competitions at the international level. The fact that Czech handball was included in the programme of the World Women’s Games was also commendable. Polish national team, apart from Czechoslovak and Yugoslav national teams, was among the best teams in the world. Officials of Polish Handball Association passed a resolution in 1937 of abandoning championship tournaments in Czech handball and introducing women’s team handball instead.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

1

Opis fizyczny

s.11-28,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Wydział Pedagogiczny, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa

Bibliografia

 • Drozdek-Małolepsza T., Gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] D. Dudek (red.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, AWF, Kraków 2009, s. 239–250.
 • Drozdek-Małolepsza T., „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 2, s. 45–61; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.11.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w 1925 roku w świetle „Przeglądu Sportowego”, [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria praktyce, PWSZ, Konin 2014, s. 223–233.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1926), [w:] M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, AWF, Kraków 2015, s. 210–219.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma „Przegląd Sportowy” (1927), „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie” 2014, nr 3 (72), s. 273–287.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy (1928), „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku” 2015, nr 1–4 (25–28), s. 9–21.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1929), „Szkice Humanistyczne” 2015, t. 15, nr 1–2, s. 61–75.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy” (1931), [w:] J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie, AJD, Częstochowa 2016, s. 113–127; http://dx.doi.org/10.16926/zdwfsit.07.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1932), [w:] R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. ZWKF, Gorzów Wlkp. 2016, s. 159–177.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w Polsce w świetle pisma „Przegląd Sportowy” (1935), „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku” 2015, nr 1 (11), s. 5–15.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2012, t. 11, s. 13–25.
 • Drozdek-Małolepsza T., Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, UR, Rzeszów 2005, s. 13–21.
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] T. Drozdek- -Małolepsza (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1, AJD, Częstochowa 2011, s. 149–163.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s Sport in Poland in the Light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] Magazine (1930), [w:] T. Drozdek-Małolepsza, A. Buková (red.), Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki (Teoretickié i praktické podmienky telesnej kultúry a turistiky), AJD, Częstochowa 2015, s. 29–45.
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s sport in Poland in the light of „Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine (1933), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2015, t. 14, nr 2, s. 73–91; http://dx.doi.org/10.16926/kf.2015.14.17.
 • Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w Polsce w świetle czasopisma „Start” (1927–1936), [w:] L. Nowak (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 6, ZWKF, Gorzów Wlkp. 2004, s. 139–147.
 • Hądzelek K., Ważniejsze wydarzenia z pierwszych lat koszykówki w Polsce, „Sport Wyczynowy” 2003, nr 9–10, s. 71–79.
 • Lipoński W., Encyklopedia Sportów Świata. Ponad 3000 historycznych, regionalnych i międzynarodowych dziedzin sportu, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 2006.
 • Pietrzyk D., Geneza współczesnej piłki ręcznej w świetle literatury. W poszukiwaniu pierwowzoru, [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak (red.), Humanistyczne i społeczne aspekty kultury fizycznej w badaniach naukowych, PWSZ, Konin 2011, s. 141–166.
 • Pietrzyk D., Polska piłka ręczna na międzynarodowych arenach sportowych w latach 1919–1939, [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak, M. Łuczak (red.), Sport i wychowanie fizyczne w badaniach naukowych. Teoria – praktyce, PWSZ, Konin 2014, s. 269–301.
 • Pietrzyk D., Z tradycji piłki ręcznej w Polsce w latach 1945–1957, [w:] J. Kwieciński, M. Tomczak (red.), Wybrane zagadnienia kultury fizycznej – aktualny stan badań, PWSZ, Konin 2012, s. 239–257.
 • Płaczek J., Działalność Polskiego Związku Gier Sportowych w okresie międzywojennym, [w:] L. Szymański (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, AWF, Wrocław 1993, s. 113–121.
 • Rotkiewicz M., Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) 1919–1925, „Sport Wyczynowy” 2007, nr 10–12, s. 95–125.
 • Rotkiewicz M., Latek A., Maria Germanówna i początki koszykówki kobiet w Polsce (do 1939), „Sport Wyczynowy” 1995, nr 3–4, s. 71–86.
 • Rotkiewicz M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3–4, s. 3–21.
 • Schútova J., Waic M. (red.), Tělesná výchova a sport žen v českých a dalšich středoevropských zemich, Národni muzeum, Praha 2003.
 • Woltmann B., Gaj J., Sport w Polsce 1919–1939, Oddział PTNKF, AWF w Poznaniu, Gorzów Wlkp. 1997.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28799762-9afa-4653-a77a-d1bdf78a8306
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.