PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 14[29] | 3 |

Tytuł artykułu

Polityka rolna Unii Europejskiej i USA w dobie liberalizacji handlu

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
European Union and USA agricultural policy in the age of trade liberalization

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rolnictwo jest bardzo specyficznym sektorem produkcji dlatego wymaga pewnej interwencji państwa, która jednak wywołuje szereg negatywnych efektów, co skłania do podejmowania działań zmierzających do liberalizacji handlu rolnego. Istotne znaczenie dla ograniczenia interwencjonizmu w sektorze rolno-żywnościowym miała Runda Urugwajska, która jednak nie rozwiązała wszystkich kwestii związanych z liberalizacją rynków rolnych. Kontynuowane po jej zakończeniu negocjacje handlowe również nie przyniosły spodziewanych efektów. Biorąc pod uwagę negatywne efekty interwencjonizmu oraz znaczenie liberalizacji handlu rolnego dla tych krajów rozwijających się, które konkurują na rynku światowym z rolnictwem Unii Europejskiej i USA, uzasadnionym wydaje się dokonanie oceny dotychczasowych działań w tym zakresie. W artykule zwrócono uwagę przede wszystkim na działania podejmowane w ramach GATT/WTO. Dokonano analizy zobowiązań podjętych w trakcie Rundy Urugwajskiej oraz efektów ich realizacji po jej zakończeniu. W tym celu nawiązano do reform przeprowadzonych w ramach WPR Unii Europejskiej oraz ustaw rolniczych Farm Bill w USA. Skoncentrowano się przy tym na tych krajach, które mają istotny wpływ na światową politykę rolną, światowy handel rolny, a tym samym w istotny sposób decydujących o zakresie i kierunkach liberalizacji handlu w tym sektorze.
EN
Agriculture is a very specific sector of production and therefore requires a state intervention, which, however, has several negative effects, which tends to take action to liberalize agricultural trade. An important role in limiting intervention in the agri-food sector played by the Uruguay Round, which, however, did not resolve all the issues related to the liberalization of agricultural markets. The trade negotiations continued after the completion of the Uruguay Round have not yielded the expected results. Taking into account the negative effects of intervention and the importance of agricultural trade liberalization for those developing countries that compete in the global market of the EU and the USA agriculture, it seems reasonable to assess existing activities in this area. The article focuses primarily on actions taken in the GATT / WTO. An analysis was made of the commitments made in the Uruguay Round and the effects of their implementation after its completion. For this purpose, reference is made to the reforms carried out in the framework of the EU CAP and Farm Bill agricultural laws in the United States. The focus is also on those countries that have a significant impact on global agricultural policy, world agricultural trade, and thus a significant influence on determining the scope and direction of trade liberalization in this sector.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Numer

3

Opis fizyczny

s.121-129,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok

Bibliografia

 • Agreement and Agriculture, WTO, Geneve 1994.
 • Caves R. E., Franke J. A., Jones R. W.[1998]: Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A. [2011]: Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO, PWE, Warszawa.
 • Gibson P., Wainio J., Whitlej D., Bohman M.[2001]: Profiles of Tariffs in Global Agricultural Markets, Agricultural Economic Report, No. 796, ERS USDA, Washington.
 • Grochowska R. [2012]: Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), z. 1, ss. 75-82.
 • Hagemejer J., Michałek J. J. [2006]: Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, [Tryb dostępu:] www.krir.pl [Data odczytu: kwiecień 2014].
 • Hoekman B., Kostecki M. M.[2011]: Ekonomia światowego sytemu handlu: WTO – zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Liberska B.[2002]: Globalizacja: mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Między kryzysem a współpracą gospodarczą [2010]: M. Lasoń (red.), Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 • Łangalis M. [2009]: Dotacje rolnicze w Stanach Zjednoczonych, [Tryb dostępu:] www.portalhodowcy.pl [Data odczytu: marzec 2014].
 • Normile A., Price J. [2004]: The United States and theEuropean Union – Statsical Overview, ERS USDA, Washington.
 • Puślecki Z.[2012]: Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), z. 2, ss. 66-75.
 • Rymarczyk J. [1996]: Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej WE, Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Skrzypczyńska J. [2011]: Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1(8), ss. 89-108 [Tryb dostępu:] www.repozytorium.amu.edu.pl. [Data odczytu: marzec 2014]
 • Stankiewicz D. [2010]: Wspólna Polityka Rolna po roku 2013, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 12(82), ss. 1- 4, Warszawa [Tryb dostępu:] ww.krir.pl [Data odczytu: marzec 2014]
 • Stiglitz J. E Charlton A. [2007]: Fair Trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa.
 • Swadźba S. [1998]: Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą, Wydawnictwo AE w Katowicach.
 • WTO. Geneza i podstawowe zasady [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl. [Data odczytu: lipiec 2014].

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28396150-ea61-4ef0-8534-342119503a2e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.