PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |

Tytuł artykułu

Conditions motivating a decision to start and develop a non-agricultural business on a farm in the Province of Warmia and Mazury

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Uwarunkowania podejmowania i rozwoju działalności pozarolniczej w gospodarstwach województwa warmińsko-mazurskiego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The main objective of the research is an attempt to diagnose and evaluate the conditions for the development of non-agricultural activities in selected districts of the Warmia and Mazury Province. The survey was completed in 2018-2019 in 4 selected districts, having the potential to develop non-agricultural activities and characterized by development problems (a high unemployment rate, a relatively low share of income from non-agricultural activities and a high share of development land within the State Treasury’s resources). The number of farms covered by the survey from 4 districts was 86. Based on an analysis, it can be concluded that there is some potential, both on farms and in their surroundings, to develop non-agricultural business activity, but now exploited on a relatively low level. Farmers are engaged in a diverse array of non-agricultural businesses. Many are considering to further develop the non-agricultural businesses they conduct. This is particularly true about selling raw farm produce for processing, developing own food processing capacity, or providing agritourism services. The dominant stimulating factor was the higher amount of EU funds allocated to this purpose, in addition to simplified administrative procedures when setting up and conducting a business.
PL
Celem badań była próba zdiagnozowania i oceny warunków do rozwoju działalności pozarolniczej w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Badania przeprowadzono w latach 2018-2019 w wybranych 4 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, posiadających potencjał rozwoju działalności pozarolniczej i charakteryzujących się problemami rozwojowymi, tj.: wysoką stopą bezrobocia, stosunkowo niskim udziałem dochodów z działalności pozarolniczej i wysokim udziałem gruntów pozostających do zagospodarowania z Zasobu Skarbu Państwa. Liczba gospodarstw objętych badaniem z 4 powiatów wyniosła 86. Na podstawie analizy można stwierdzić, że zarówno w gospodarstwach, jak i w ich otoczeniu istnieje pewien potencjał do rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej, ale obecnie wykorzystywany jest w niskim stopniu. Rolnicy prowadzą różnorodną działalność pozarolniczą. Wiele osób rozważa dalszy rozwój prowadzonej przez siebie działalności pozarolniczej. Dotyczy to w szczególności sprzedaży surowych produktów rolnych do przetworzenia, rozwijania własnego przetwórstwa żywności lub świadczenia usług agroturystycznych. Dominującym czynnikiem stymulującym była większa kwota funduszy UE przeznaczonych na ten cel, a także uproszczone procedury administracyjne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

21

Numer

4

Opis fizyczny

p.278-287,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Economic Policy, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury, 4/202 Oczapowskiego St.,10-718 Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • Bański Jerzy. 2004. Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich (Possibility of development of alternative income sources in rural areas). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich V: 9-22.
 • Barrett Chris, Thomas Reardon, Patrick Webb. 2001. Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamics, and policy implications. Food Policy 26: 315-331. DOI: 10.1016/S0306-9192(01)00014-8.
 • Birthala Pratap, Digvijay Negia, Awadesh Jhab, Dhiraj Singhc. 2014. Income sources of farm households in India: Determinants, Distributional consequences and policy implications. Agricultural Economics Research Review 27 (1): 37-48. DOI: 10.5958/j.0974-0279.27.1.003.
 • Bórawski Piotr. 2009. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych (Non-agricultural activity on rural areas as additional source of income of rural families). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75: 15-22.
 • GUS (Central Statistical Office – CSO). 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural holdings in 2016). 2017. Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • Gautam Yograj, Peter Andersen. 2016. Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal. Journal of Rural Studies 44: 239-249. DOI: 10.1016/j. Jrurstud.2016.02.001.
 • Karaszewski Włodzimierz, Stanisław Sudoł. 1997. Empirical research on the process of transformation of Polish companies in the period of 1990-1995. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Kłodziński Marek. 2014. Sektor przedsiębiorczości pozarolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (Non-agricultural enterprise sector in the process of sustainable rural development). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2):123-128.
 • Krakowiak-Bal Anna. 2009. Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE (Other gainful activity in agricultural holdings in Poland and EU countries). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Polska 5: 209-217.
 • Lanjouwb Jean, Peter Lanjouwa. 2001. The rural non-farm sector: issues and evidence from developing countries. Agricultural Economics 26: 1-23.
 • Mickiewicz Antoni, Bartosz Mickiewicz. 2016. Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w Polsce (Non-agricultural activity in rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 180-185.
 • Morgan Selyf, Terry Marsden, Mara Miele, Adrian Morley. 2010. Agricultural multifunctionality and farmers’ entrepreneurial skills: A study of Tuscan and Welsh farmers. Journal of Rural Studies 26: 116-129. DOI:10.1016/j.jrurstud.2009.09.002.
 • Ostromęcki Artur, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj. 2015. Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej (Socio-economic benefits from non-agricultural economic activity conducted by farmers). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 40-60. DOI: 10.5604/00441600.1152142.
 • Reardon Thomas, Edward Taylor, Kostas Stamoulis, Peter Lanjouw, Arsenio Balisacan. 2000. Effects of nonfarm employment on rural income inequality in developing countries: an investment perspective. Journal of Agricultural Economics 51 (2): 266-288. DOI: 10.1111/j.1477- 9552.2000.tb01228.x.
 • Roman Michał, Arkadiusz Niedziółka. 2017. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Agritourism as a form of entrepreneurship in rural areas). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Sikorska-Wolak Izabella, Krystyna Krzyżanowska. 2010. Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. [W] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju (Entrepreneurship in theoretical and practical terms. [In] Entrepreneurship in rural areas. Condition and development perspectives), ed. Krystyna Krzyżanowska, 39-58. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Tłuczak Agnieszka. 2009. Instrumenty wsparcia pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. [W] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Instruments to support non-agricultural activities in rural areas. [In] Economic conditions for the development of entrepreneurship in rural areas), ed. Krystyna Krzyżanowska, 109-116. Warszawa: Wydawnictwo FAPA.
 • US (Urząd Satystyczny w Olsztynie, Statistical Office in Olsztyn). 2012. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim (Characteristics of agricultural holdings in Warmia and Mazury). 2012. Olsztyn: Wydawnictwo US w Olsztynie.
 • Weltin Meike, Zasada Ingo, Franke Christian, Piorr Annette, Raggi Meri, Viaggi Davide. 2017. Analysing behavioural differences of farm households: An example of income diversification strategies based on European farm survey data. Land Use Policy 62: 172-184. DOI: 10.1016/j. landusepol.2016.11.041.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28313f45-3354-47ce-8da3-788e1b6d774d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.