PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 | 4 |
Tytuł artykułu

Lichens and allied non-lichenized fungi on the Special Area of Conservation Natura 2000 “Swajnie” PLH 280046 (Northern Poland)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Porosty i grzyby naporostowe Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Swajnie” PLH 280046 (Polska Północna)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the results of lichenological studies carried out during the XXV Meeting of Polish Lichenologists which took place in „Swajnie” – the Special Area of Conservation of NATURA 2000. The objective of the studies was to investigate species diversity and the habitat preferences of lichens and lichenicolous fungi. The studies resulted in the identification of 177 species, including 153 lichens and 23 non-lichenized, lichenicolous or saprobic fungi and 1 myxomycete. Of the identified taxa, 21 species are protected and 54 are listed on the Polish Red List of Endangered Lichens. The biota of the analysed area includes species that are rare in Poland and recorded on single sites e.g., Absconditella sphagnorum, Bacidina delicata, Biatora mendax, Chaenothecopsis rubescens and Icmadophila ericetorum. The lichenicolous fungus Lichenostigma chlaroterae was found for the first time in Poland.
PL
Praca przedstawia wyniki badań lichenologicznych przeprowadzonych podczas XXV Zjazdu Lichenologów Polskich na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Swajnie”. Celem badań było poznanie zróżnicowania gatunkowego i preferencji siedliskowych porostów oraz grzybów naporostowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono 177 gatunków, w tym 153 porostów, 23 grzybów niezlichenizowanych oraz 1 przedstawiciela Mycetozoa. Spośród odnotowanych taksonów 21 to gatunki prawnie chronione, a 54 znajduje się na czerwonej liście porostów zagrożonych w Polsce. Biota analizowanego terenu zawiera gatunki rzadkie w Polsce, m.in. Absconditella sphagnorum, Bacidina delicata, Biatora mendax, Chaenothecopsis rubescens i Icmadophila ericetorum. Grzyb naporostowy Lichenostigma chlaroterae został stwierdzony po raz pierwszy na terenie Polski.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
29
Numer
4
Opis fizyczny
p.319-336,ref.
Twórcy
autor
 • Environmental Survey Laboratory Ekoprojekt, Nowica 24, 14-405 Wilczeta, Poland
autor
 • Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, University of Gdansk, Gdansk, Poland
autor
 • W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Department of Botany and Molecular Evolution, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Senckenberganlage, Frankfurt am Main, Germany
autor
 • W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
autor
 • Department of Forest Botany, Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
 • Department of Botany and Nature Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Botany and Plant Ecology, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
autor
 • Chair of Geobotany and Landscape Planning, Faculty of Biology and Environment Protection, Nicolaus Copernicus University in Torun, Torun, Poland
autor
 • Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, Poland
autor
 • Department of Algology and Mycology, University of Lodz, Lodz, Poland
 • Department of Morphological Sciences, Biology and Health Sciences University, School of Physical Education in Poznan, Poznan, Poland
 • Faculty of Physical Education in Gorzow Wielkopolski, Gorzow Wielkopolski, Poland
Bibliografia
 • ARTICUS K., MATTSSON J.-E., TIBELL L., GRUBE M., WEDIN M. 2002. Ribosomal DNA and β-tubulin data do not support the separation of the lichens Usnea florida and U. subfloridana as distinct species. Mycol. Res., 106(4): 412–418.
 • ARUP U., SØCHTING U., FRÖDÉN P. 2013. A new taxonomy of the family Teloschistaceae. Nord. J. Bot., 31: 16–83.
 • BALOCH E., LUMBSH H.T., LÜCKING R., WEDIN M. 2013. New combinations and names in gyalecta for former Belonia and Pachyphiale (Ascomycota, Ostropales) species. Lichenologist, 45(6): 723–727.
 • BENDIKSBY M., TIMDAL E. 2013. Molecular phylogenetics and taxonomy of hypocenomyce sensu lato (Ascomycota: Lecanoromycetes): Extreme polyphyly and morphological/ecological convergence. Taxon, 62(5): 940–956.
 • BIELCZYK U., KISZKA J. 2001. The genus Absconditella (Stictidaceae, Ascomycota lichenisati) in Poland. Polish Bot. J., 46(2): 175–181.
 • CEYNOWA-GIEŁDON M. 2001. Calciphilous terricolous lichens in Kujawy. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 1–43.
 • CEYNOWA-GIEŁDON M. 2003. Absconditella fossarum and A. sphagnorum (Lichenes, Stictidaceae) in NW Poland. Acta Mycol., 38(1/2): 99–103.
 • CIEŚLIŃSKI S. 2003a. Distribution Atlas of the Lichens (Lichenes) of North-Eastern Poland. Phytocoenosis 15 (N.S.), Supplementum Cartographiae. Geobotanicae, 15: 1–426.
 • CIEŚLIŃSKI S. 2003b. Red list of threathened lichens in north-eastern Poland. Monogr. Bot., 91: 91–106.
 • CIEŚLIŃSKI S., CZYŻEWSKA K., FABISZEWSKI J. 2006. Red list of the lichens in Poland. [In:] Red list of plants and fungi in Poland. Eds. Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg. W. Szafer Inst. of Botany, PAN, Kraków, pp. 71–89.
 • CIEŚLIŃSKI S., FAŁTYNOWICZ W. 1993. Note from editors. [In:] Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Part 1. Eds. S. Cieśliński, W. Fałtynowicz. W. Szafer Inst. of Botany, PAN, Kraków, pp. 7–8.
 • CZACHOROWSKI S., DĄBROWSKI S., PIETRZAK L. 2009. Swajnie. [In:] Obszary NATURA 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Eds. Cz. Hołdyński, M. Krupa. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, pp. 259–262.
 • CZARNOTA P., KUKWA M. 2008. Contribution to the knowledge of some poorly known lichens in Poland. I. The genus Absconditella. Folia Cryptog. Estonica, 44: 1–7.
 • CZYŻEWSKA K., CIEŚLIŃSKI S. 2003. Lichens – indicators of old growth forests in Polish Lowlands. Monogr. Bot., 91: 223–239.
 • CZYŻEWSKA K., KUKWA M. 2009. Lichenicolous fungi of Poland. A catalogue and key to species. [In:] Biodiversity of Poland 11. Ed. Z. Mirek, W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 1–133.
 • DIEDERICH P., ERTZ D., STAPPER N., SÉRUSIAUX E., VAN DEN BROECK D., VAN DEN BOOM P., RIES C. 2015. The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. URL: http://www.lichenology.info [30.01.2015].
 • DÖBBELER P 1984. Symbiosen zwischen Gallertalgen und Gallertpilzen der Gattung Epigloea (Ascomycetes). Beih. Nova Hedwigia, 79: 203–239.
 • DÖBBELER P 1994. Epigloea urosperma (Ascomycetes) – ein neuer Flechtenparasit. Sendtnera, 2: 277–282.
 • ERTZ D., TEHLER A. 2011. The phylogeny of Arthoniales (Pezizomycotina) inferred from nucLSU and RPB2 sequences. Fungal Diversity, 49: 47–71.
 • ERTZ D., LAWREY J.D, COMMON R.S., DIEDERICH P. 2014. Molecular data resolve a new order of Arthoniomycetes sister to the primarily lichenized Arthoniales and composed of black yeasts, lichenicolous and rock-inhabiting species. Fungal Diversity, 66: 113–137.
 • FAŁTYNOWICZ W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. [In:] Biodiversity of Poland 1. Ed. Z. Mirek. W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 1–435.
 • FAŁTYNOWICZ W., KUKWA M. 2003. Red list of threatened lichens in Gdańsk Pomerania. Monogr. Bot., 91: 63–77.
 • FAŁTYNOWICZ W., KUKWA M. 2006. List of lichens and lichenicolous fungi of Gdańskie Pomerania. Acta Bot. Cassub., Monogr., 2: 1–98.
 • KONDRACKI J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, pp. 1–440.
 • KUBIAK D. 2002. Nowe stanowiska rzadkich porostów (Ascomycota lichenisati) na Pojezierzu Mazurskim. Acta Botanica Warmiae et Masuriae, 2: 169–178.
 • KUBIAK D. 2005. Lichens and lichenicolous fungi of Olsztyn (NE Poland). Acta Mycol., 40(2): 125–174.
 • KUBIAK D. 2008. Lichens in peat bog reserves “Mszar” and “Redykajny” in Olsztyn Lake District. Parki nar. Rez. Przyr. 27(1): 3–14.
 • KUBIAK D. 2011a. Distribution and ecology of the lichen Fellhanera gyrophorica in the Pojezierze Olsztyńskie Lakeland and its status in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., 80(4): 293–300.
 • KUBIAK D. 2011b. State of preservation of the lichen biota in the Dęby Napiwodzkie and Koniuszanka II nature reserves in the Olsztyn Lakeland. Parki nar. Rez. Przyr. 30(3, 4): 27–39.
 • KUBIAK D., BOBIŃSKA A. 2012. The lichen biota of Warmia and Mazury Forest Arboretum in Kudypy (N Poland). Rocz. AR Pozn. 391, Bot. Stec. 16: 101–107.
 • KUBIAK D., KUKWA M. 2008. Additions to the lichen biota of the Olsztyn city (NE Poland). Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 15(1): 107–115.
 • KUBIAK D., SUCHARZEWSKA E. 2012. Lichens – indicators of lowland old-growth forests in forest communities of the ;Las Warmiński; nature reserve (Nowe Ramuki Forest District). Sylwan, 156(8): 627–636.
 • KUBIAK D., SZYMCZYK R., ZALEWSKA A., KUKWA M. 2010. New localities of rare and interesting lichens in northern Poland. I. Crustose and squamulose sorediate lichens. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 17(1): 131–140.
 • KUBIAK D., CZARNOTA P., ZDUŃCZYK A., DYNOWSKA M., LEŚNIAŃSKI G., CYGAŃSKA A., OLSZEWSKA S., SADOWSKA-DEŚ A., WOJDAL P. 2014. The preservation status of the lichen biota in the designed Special Area of Conservation Natura 2000 “Middle Łyna River Valley – Smolajny”. Acta Mycol. 49(1): 135–146.
 • KUKWA M., SZYMCZYK R., KOWALEWSKA A. 2013. New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland. IX. Herzogia, 26(1): 159–168.
 • KUKWA M., SCHIEFELBEIN U., CZARNOTA P., HALDA J., KUBIAK D., PALICE Z., NACZK A. 2008. Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. Bryonora, 41: 1–11.
 • KUKWA M., KOWALEWSKA A., CZARNOTA P., CZYŻEWSKA K., FLAKUS A., KUBIAK D., WILK K., DIMOS-ZYCH M., KOLANKO K., SZYMCZYK R., LIPNICKI L., ADAMSKA E., BIELEC D., GUZOW-KRZEMIŃSKA B., GRUSZKA W., HACHUŁKA M., JABŁOŃSKA A., KISZKA J., KOZIK J., LAZARUS M., LEŚNIAŃSKI G., OSET M., ŚLIWA L. 2012. Lichens and lichenicolous fungi of the Wdzydzki Landscape Park (Pomorze Gdańskie, N Poland). Acta Bot. Cassub., 11: 77–105.
 • LENDEMER J., C. 2011. A standardized morphological terminology and descriptive scheme for Lepraria (Stereocaulaceae). Lichenologist, 43(5): 379–399.
 • LETTAU G. 1919. Nachtra¨ge zur Lichenflora von Ost- und Westpreussen. Schrift. Kgl. Phys.-ökon. Ges. Königsberg, 60: 5–21.
 • LIPNICKI 2003. Porosty Borów Tucholskich. Przewodnik do oznaczania gatunków listkowatych i krzaczkowatych. Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, pp. 1–168.
 • OHLERT A. 1870. Zusammenstellung der Lichenes der Provinz Preussen. Schrift. Kgl. Phys.-ökon. Ges. Königsberg, 11: 1–51.
 • ORANGE A., JAMES P.W., WHITE F.J. 2001. Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen Society, London, pp. 1–101.
 • Plan Urządzenia Lasu na lata 2009–2018. Nadleśnictwo Wichrowo, Obręb Wichrowo. Program Ochrony Przyrody. Stan na 1.01.2009 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.
 • PRINTZEN C., PALICE Z. 1999. The distribution, ecology and conservational status of the lichen genus Biatora in Central Europe. Lichenologist, 31: 319–335.
 • RANDLANE T., TÕRRA T., SAAG A., SAAG L. 2009. Key to European Usnea species. Biblioth. Lichenol., 100: 419–462.
 • Regulation of Minister of Environment 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz. U. nr 0, poz. 1408.
 • SCHIEFELBEIN U., CZARNOTA P., THÜS H., KUKWA M. 2012. The lichen biota of the Drawieński National Park (NW Poland, Western Pomerania). Folia Cryptog. Estonica, 49: 59–71.
 • SCHMITT I., OTTE J., PARNMEN S., SADOWSKA-DEŚ A.D., LÜCKING R., LUMBSCH H.T. 2012. A new circumscription of the genus Varicellaria (Pertusariales, Ascomycota). MycoKeys, 4: 23–36.
 • SPRIBILLE T., GOFFINET B., KLUG B., MUGGIA L., OBERMAYER W., MAYRHOFER H. 2011. Molecular support for the recognition of the Mycoblastus fucatus group as the new genus Violella (Tephromelataceae, Lecanorales). Lichenologist, 43(5): 445–466.
 • www.natura2000.gdos.gov.pl [21.01.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-282c6eef-78a1-4c03-a9ad-7acd6c978699
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.