PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |

Tytuł artykułu

The effect of seed grain size on growth and yield of spring forms of rye and wheat

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ wielkości ziarna siewnego na wzrost i plonowanie jarych form żyta i pszenicy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Quick and uniform emergence is one of the factors determining height and stability of the yield of cereals, especially of their spring forms. Thus, it is relevant to learn about the effect of fractionation of the seed material of spring wheat and spring rye. Over the years 2004-2009 two series of microplot experiments were conducted, whose aim was to determine and compare the effect of seed grain fraction on growth and yield of spring rye cv. Bojko and spring wheat cv. Monsun, as well as evaluation of the response of spring rye to seed grain size depending on the sowing date. The experimental factors for spring rye included: A – sowing date (optimum and delayed), B – seed grain size (fractions: >2.8 mm, 2.5-2.8 mm, 2.2-2.5 mm). The factor for spring wheat was seed grain size with levels analogical as for spring rye. The value of the yield components and the yield of grain and straw of spring rye, as well as of spring wheat from the fraction >2.8 mm were generally higher than from the smallest grain 2.2-2.5 mm. Large plump seed grain had a greater significance for the yield of spring wheat than that of spring rye. The use of a grain smaller than 2,8 mm for sowing caused a greater reduction in its ear density and yields of grain and straw compared with spring rye. An unfavorable effect of using a small grain for sowing, fraction 2.2-2.5 mm, on 1000 grain weight of spring wheat manifested itself especially with the delayed sowing date. Delay in sowing rye resulted in a decrease in plant density after emergence, grain number per ear, grain weight per ear, 1000 grain weight, and in the yields of grain and straw.
PL
Szybkie i wyrównane wschody są jednym z czynników decydujących o wysokości i stabilności plonowania zbóż, zwłaszcza ich form jarych. Zasadne zatem jest poznanie efektu frakcjonowania materiału siewnego pszenicy jarej i żyta jarego. W latach 2004-2009 przeprowadzono dwie serie doświadczeń mikropoletkowych, których celem było określenie i porównanie wpływu frakcji ziarna siewnego na wzrost i plonowanie żyta jarego odmiany Bojko oraz pszenicy jarej odmiany Monsun, a także ocena reakcji żyta jarego na wielkość ziarna siewnego w zależności od terminu jego siewu. Czynnikami doświadczalnymi dla żyta jarego były: A – termin siewu (optymalny i opóźniony), B – wielkość ziarna siewnego (frakcje: >2,8 mm, 2,5-2,8 mm, 2,2-2,5 mm). Czynnikiem dla pszenicy jarej była wielkość ziarna siewnego z poziomami analogicznymi jak dla żyta jarego. Wartości elementów plonowania oraz plonów ziarna i słomy żyta jarego, a także pszenicy jarej z ziarna frakcji >2,8 mm były na ogół większe niż z ziarna najmniejszego 2,2-2,5 mm. Duże, dorodne ziarno siewne miało większe znaczenie dla plonowania pszenicy jarej niż żyta jarego. Użycie do siewu ziarna mniejszego niż 2,8 mm spowodowało większą redukcję obsady jej kłosów oraz plonów ziarna i słomy w porównaniu z żytem jarym. Niekorzystny wpływ użycia do siewu ziarna małego, frakcji 2,2-2,5 mm, na masę tysiąca ziaren żyta jarego ujawnił się zwłaszcza przy opóźnionym terminie jego siewu. Opóźnienie siewu żyta skutkowało zmniejszeniem obsady roślin po wschodach, liczby ziaren w kłosie, masy ziarna z kłosa, masy tysiąca ziaren oraz plonów ziarna i słomy.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

3

Opis fizyczny

p.81-88,ref.

Twórcy

 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Production and Experimenting, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, ks. A. Kordeckiego 20E, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • RSP Zjednoczenie w Janocinie, Janocin, Poland
autor
 • AGRO - LAND Smielin, Smielin, Poland

Bibliografia

 • Czarnocki S., Garwacka A., Starczewski J., 2009. Architektura łanu i plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w zależności od zastosowanych technologii uprawy. Fragm. Agron.26(3), 34-41.
 • Dopka D., Korsak-Adamowicz M., Starczewski J., 2012. Biomasa międzyplonów ścierniskowych i ich wpływ na plonowanie żyta jarego w monokulturowej uprawie. Fragm. Agron. 29(2),27-32.
 • Faligowska A., Szukała J., 2011. Wpływ deszczowania, systemów uprawy roli i polimeru na plonowanie i wartość siewną nasion grochu. Fragm. Agron. 28(1), 15-22.
 • Geodecki M., Grundas S., 2003a. Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej. Acta Agroph. 2(3), 531-538.
 • Geodecki M., Grundas S., 2003b. Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy. A cta Agroph. 2(4), 743-748.
 • Kalita P., Choudhury A.K., 1984. Effect of varieties, seed sizes and seed rates on the yield of wheat. Ind. J. Agron. 29, 287-290.
 • Kwiatkowski J., 2004. Wpływ wielkości ziarniaków pszenżyta na ich wartość siewną. Pam. Puł. 135, 145-155 [in Polish].
 • Msuya D.G., Stefano J., 2010. Responses of maize (Zea mays) seed germination capacity and vigour to seed selection based on size of cob and selective threshing. World Jour. Agr.Sciences 6(6), 683-688.
 • Nieróbca P., 2001. Wpływ nawożenia azotowego, terminu siewu i ilości wysiewu na plon i elementy struktury plonu pszenżyta jarego. Biul. IHAR 220, 147-151.
 • Nieróbca P., 2004. Wpływ nawożenia azotowego, terminu siewu i ilości wysiewu na plon i elementy struktury plonu pszenżyta jarego. Biul. IHAR 232, 231-235.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Krawczyk R., 2010. Porównanie wartości siewnej i wigoru ziarna jęczmienia jarego uprawianego zgodnie z systemem ekologicznym i konwencjonalnym. J. Res. Appl. Agric. Engng. 55(4), 42-45.
 • Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Krawczyk R., 2011. Wartość siewna i wigor ziarna pszenicy ozimej uprawianej zgodnie z systemem ekologicznym i konwencjonalnym. J. Res.Appl. Agric. Engng. 56(4), 58-61.
 • Parylak D., Wojtala L., 2008. Ocena wpływu dorodności i zaprawiania materiału siewnego na zdrowotność i produkcyjność pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze. Prog. PlantProt./Post. Ochr. Roślin 48(3), 1081-1084.
 • Rudnicki F., 2000. Wyznaczanie wpływu poszczególnych elementów plonowania na różnice plonów między obiektami doświadczalnymi. Fragm. Agron. XVII 3(67), 53-65.
 • Tavakoli Kakhki H.R., Kazemi M., Tavakoli H., 2008. Analysis of seed size effect on seedling characteristics of different types of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Asian Jour. PlantSciences 7, 666-671.
 • Starczewski J., Dopka D., Korsak-Adamowicz M., 2008. Ocena energetycznej efektywności wybranych technologii uprawy żyta jarego. Acta Agroph. 11, 3, 733-739.
 • Sulewska H., Koziara W., 2006. Ocena wartości siewnej oraz potencjału plonowania trzech frakcji nasion kukurydzy traktowanych preparatem Biochikol 020 PC. J. Res. Appl. Agric.Engng. 51(2), 178-182.
 • Sułek A., Podolska G., 2004. Wpływ wielkości nasion na wartość siewną, plonowanie i budowę przestrzenną łanu pszenżyta ozimego. Pam. Puł. 135, 305-315.
 • Wiewióra B., Mańkowski D., Bulińska-Radomska Z., 2009. Zdrowotność ziarna zbóż pochodzącego z ekologicznej produkcji nasiennej. Biul. IHAR 251, 29-39.
 • Wojtala-Łozowska L., Parylak D., 2010. Porażenie pszenicy ozimej przez choroby podsuszkowe w zależności od przedplonu, zastosowania użyźniacza glebowego i materiału siewnego. Prog.Plant. Prot./Post. Ochr. Roślin 50(4), 2057-2064.
 • Woźniak A., 2003. Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na plon i jakość ziarna. Biul. IHAR 228, 41-50.
 • Woźniak A., 2004. Wpływ przedplonu na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puł. 135, 325-330.
 • Woźniak A., 2009. Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa w różnych systemach uprawy roli. Acta Agroph. 14(1), 233-241.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-28162918-f3e5-4510-b6ae-72b05d38b185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.