PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2019 | 08 |

Tytuł artykułu

Bóbr - nietypowe źródło mięsa

Warianty tytułu

EN
Beaver - untypical source of meat

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Bóbr - (Castor fiber) jest największym przedstawicielem rodziny gryzoni. W świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce gatunek ten jest zaliczany do zwierząt objętych częściową ochroną. System prawny precyzuje sposoby pozyskiwania bobrów. Ze względu na dobrą jakość tuszy i mięsa zwierzęta te, po restytucji, mogą być wykorzystane do celów użytkowych. Bobry charakteryzują się zadowalającą wydajnością rzeźną (54,5%) i bardzo dużym udziałem mięsa w tuszy (73%). Mięso bobrowe wyróżnia się dużą zawartością białka (od 21 % do 22,8%), typową dla mięsa zwierząt łownych. Na uwagę zasługuje mały udział kolagenu w ogólnej ilości białek (ok. 4%). Tłuszcz mięśniowy odznacza się dużym udziałem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (16,51 %). Surowiec ten charakteryzuje się dużą zawartością składników mineralnych, wśród nich żelaza
EN
Beaver - (Castor fiber) is the largest representative of the rodent family. In the light of the applicable legal regulations in Poland, this species belongs to animals that are partially protected. The legal system specifies the methods of obtaining beavers. Due to the good quality of carcass and meat, these animals, after restitution, can be used for utility purposes. Beavers are characterized by satisfactory slaughtering efficiency (54.5%) and a very large share of meat in the carcass (73%). Beaver meat is characterized by a high content of protein (from 21 % to 22.8%), typical for game meat. Noteworthy is the low proportion of collagen in the total amount of proteins (about 4%). Muscle fat is characterized by a high proportion of polyunsaturated acids (16.51%). This raw material is characterized by a high content of minerals, including iron

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

08

Opis fizyczny

s.6-10,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Bibliografia

 • [1] Dzierżyńska-Cybulko B., B. Fruziński. 1997. Dziczyzna jako źródło żywności. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.
 • [2] Podstawy łowiectwa. Podręcznik dla nowo wstępujących do PZŁ. pod red. Biały K. 1994. Wydawnictwo Łowiec Polski, Warszawa.
 • [3] Janiszewski P., W. Misiukiewicz. 2012. Bóbr europejski Castor fiber. BTL Works, Warszawa.
 • [4] Bereszyński A., E. Homan. 2007. Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus, 1758) w Poznaniu. Nauka Przyroda Technologie, 1,2, #38, 1-43.
 • [5] Korzeniowski W., A. Kwiatkowska, B. Jankowska, T. Żmijewski. 2002a. Wpływ masy i płci bobrów na ilość i jakość uzyskanego z nich mięsa. Technologia Alimentaria, 1 (1), 75-83.
 • [6] Korzeniowski W., T. Żmijewski., B. Jankowska, A. Kwiatkowska. 2002b. Ocena wartości użytkowej bobrów z hodowli fermowej. Technologia Alimentaria, 1 (1), 67-73.
 • [7] Główny Urząd Statystyczny. 2017. Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa.
 • [8] Wieteska S. 2012. Zagrożenia spowodowane przez niektóre zwierzęta dzikie, gady, owady w polskim obszarze terytorialnym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 274, 141 -152.
 • [9] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t. 2).
 • [10] Bóbr europejski zwierzęciem chronionym, ale... 2016. Wielkopolska Izba Rolnicza - serwis informacyjny, 4.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183).
 • [12] Nowak D. 2008. Mięso zwierząt egzotycznych, nietypowe źródło białka. Przemysł Spożywczy, 3, 17-20.
 • [13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).
 • [14] Rudy M., M. Zin, R. Stanisławczyk. 2008. Wartość odżywcza i skład chemiczny mięsa wybranych gatunków zwierząt i karpi. Towaroznawstwo i higiena produktów rolno-spożywczych. Monografie nr 26, Wydawnictwo Amal Serwis, Warszawa, 53-62.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-280d4a6e-43a9-4005-89d9-f8bb67a77d57
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.