PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |

Tytuł artykułu

The influence of nitrogen fertilization on growth, yield and fruit size of ‘Jonagored’ apple trees

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i wielkość owoców odmiany Jonagored

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Guidelines in European Union for N management in orchards aim to limit fertilizer applications under threshold limits, in order to reduce N losses to the environment, but at the same time to attain optimum tree growth, high yield and good fruit quality. The experiment was carried out at the Wilanów Research Farm, situated in the postglacial valley of the Vistula River, on a fertile silty loam alluvial soil. The soil of the field assigned for the experiment was at the depth of 0–20 cm, slightly acid (pHKCl = 6.0), showed high available Mg (16.6 mg%) and P (6.6 mg%) contents, medium available K (19.6 mg%) and a low K/Mg ratio (1.2). Considering a low ratio of K to the other kations as well as occasionally appearing K deficiency symptoms in the neighbouring orchard, before tree planting potassium salts were applied at the rate of 200 kg K2O ha-1. Throughout all the years of studies potassium, magnesium and phosphorus fertilizers as well as liming soil were not applied. 'Jonagored' apple trees on M.9 rootstock were planted in spring 2000, spaced 3.5 × 1.5 m. From spring 2000, five fertiliser treatments were applied: (1) N-0 (check); (2) N-50 (50 kg N ha-1), over the whole orchard area in early spring); (3) N-100 (100 kg N ha-1, over the whole area, in early spring); (4) N-100delayed (100 kg N ha-1, in early spring, starting from the fourth year after planting 2004); (5) N-100sward (100 kg N ha-1, in early spring, starting from the fourth year after planting, in sward alleyways only). Nitrogen was applied as ammonium nitrate, before the start of vegetative growth. After 10 years, the higher dose, i.e. 100 kg N ha-1 applied from the first year after planting resulted in the smallest trunk cross-sectional area (TCSA), during when the same dose starting from the fourth year after planting resulted in the highest TCSA. N fertilization did not significance effect on growth of the trees as compared with not fertilized control. The first yield was harvested in the 3rd year after planting (2002), but in any year neither dose or mode of N fertilisation had any significant effect of yield. The cumulative yield for the years 2002–2009 and fruit size did not depend on N fertilization either. No significant response to nitrogen fertilization was noted on cropping efficiency coefficient for eight years of bearing in relation to the final trunk cross-sectional area.
PL
Jednym z bardziej dyskusyjnych zagadnień w nawożeniu roślin sadowniczych pozostaje nawożenie azotowe, a przede wszystkim jego rola we wzroście i plonowaniu drzew owocowych, zwłaszcza jabłoni. Celem badań było opracowanie racjonalnej metody nawożenia azotem, pozwalającej na minimalizację zużycia nawozów, przy osiągnięciu optymalnego wzrostu drzew, obfitego plonowania oraz optymalnej wielkości owoców. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2000–2009 na jabłoniach odmiany ‘Jonagored’ na podkładce M.9, rosnących na glebie typu mada wykazującej skład pyłu ilastego w rozstawie 3,5 × 1,5 m. Gleba pola przeznaczonego pod doświadczenie wykazywała na głębokości 0–20 cm odczyn lekko kwaśny (6,0), odznaczała się wysoką zawartością przyswajalnego Mg (16,6 mg%) i P (6,6 mg%), średnią zawartością przyswajalnego K (19,6 mg%) i niskim stosunkiem K/Mg (1,2). Biorąc pod uwagę niekorzystny stosunek K w glebie do innych kationów, zastosowano pod orkę sól potasową w dawce 200 kg K2O/ha. Przez wszystkie lata trwania doświadczenia nie stosowano wapnowania gleby, a także nawożenia potasem, magnezem i fosforem. W doświadczeniu porównywano następujące obiekty nawożenia azotem: 1. N-0 (bez azotu, kontrola); 2. N-50 (50 kg N ha-1 jednorazowo wiosną od 2000 r. na całą powierzchnię); 3. N-100 (100 kg N ha-1 jednorazowo wiosną od 2000 r. na całą powierzchnię); 4. N-100od 4 roku (100 kg N ha-1 jednorazowo wiosną od 4. roku po posadzeniu (2004) na całą powierzchnię); 5. N-100murawa (100 kg N ha-1 wiosną, od czwartego roku po posadzeniu (2004), tylko w obrębie murawy). Jako nawóz azotowy stosowano saletrę amonową na powierzchnię gleby. Korony prowadzono w formie wrzecionowej; wysokość pnia wynosiła 60–70 cm. Wzdłuż rzędów drzew utrzymywano wąski ugór herbicydowy (1 m szerokości), natomiast w międzyrzędziach była murawa, często koszona. Wzrost drzew mierzony polem przekroju poprzecznego pnia po 10 latach prowadzenia doświadczenia był uzależniony od dawki i sposobu nawożenia azotem. Najsłabiej rosły drzewa, gdy stosowano dawkę 100 kg N ha-1 jednorazowo wiosną na całej powierzchni, a najsilniej, gdy stosowano również dawkę 100 kg N ha-1, ale dopiero od 4. roku po posadzeniu. Nie stwierdzono jednak istotnej różnicy pomiędzy kombinacjami nawożonymi a kombinacją nienawożoną azotem. Podobną sytuacje zanotowano w przyroście pola przekroju poprzecznego pnia za okres 10 lat badań (wiosna 2000 – wiosna 2010). Zarówno plonowanie drzew w poszczególnych latach, jak i suma plonów za lata 2002–2009 oraz wielkość owoców nie zależała w sposób istotny ani od dawki, ani od sposobu nawożenia azotem. Zarówno dawka, jak i sposób nawożenia azotem nie miały wpływu na wskaźnik intensywności owocowania wyrażony stosunkiem sumy plonów do końcowego pola powierzchni przekroju poprzecznego pnia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

2

Opis fizyczny

p.3-10,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Pomology, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • Deckers T., Schoofs H., Daemen E. and Missotten C., 2001. Effect of long term soil and leaf nitrogen applications to apple cv. Jonagold and Boskoop on N-min in the soil and on leaf and fruit quality. Acta Hort. 564, 269-278.
 • Ernani P.R., Dias J., 1999. Soil nitrogen application in the spring did not increase apple yield. Ciencia Rural 29, 645-649.
 • Neilsen G.H., Hogue E.J., Meheriuk M., 1999. Nitrogen fertilization and orchard-floor vegetation management affect growth, nutrition and fruit quality of Gala apple. Can. J. Plant. Sci. 79(3), 379-385.
 • Noe N., Eccher T., Stainer R., Porro D., 1995. Influence of nitrogen, potassium and magnesium fertilization on fruit quality and storability of Golden Delicious apples. Acta Hort. 383, 439-447.
 • Pacholak E., 1986. Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany James Grieve. Roczniki AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk. 160, 1-85.
 • Pacholak E., 2008. Effect of 25 years of differentiated fertilization with NPK and magnesium on growth and fruit yield of apple ‘Cortland’ and on the content of minerals in soil and leaves. J. Fruit Ornam. Plant Res. 16, 201-214.
 • Papp J., 1997. Studies on nitrogen supply to Jonathan apple trees in long-term experiments. Proc. Intl. Seminar „Ecological Aspects of Nutrition and Alternatives for Herbicides in Horticulture”, Warsaw-Ursynów, Poland, June 10-15, 1997, p. 61.
 • Raese J.T., Drake S.R., Curry E.A., 2007. Nitrogen fertilizer influences fruit quality soil nutrients and cover crops, leaf color and nitrogen content, biennial bearing and cold hardiness of ‘Golden Delicious’. J. Plant Nutrition, 30(10/12), 1585-1604.
 • Rogachev M.A., 2007. Effect of ammonium nitrate application time on apple productivity, quality and shelf life. Sadovodstvo i Vinogradarstvo 6, 8-9.
 • Rupp D., 1995. Nitrogen fertilization in apple orchards - relationships between available nitrogen in soil samples, nitrates in water and leaching of nitrogen. Acta Hort. 383, 401-409.
 • Scudellari D., Marangoni B., Cobianchi D., Faedi W., Maltoni M.L., 1993. Effect of fertilization on apple tree development, yield and fruit quality. [In:] M.A.C. Fragoso, M.L. van Beusichem and A. Houvers (ed.), Optimization of Plant Nutrition. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht / Boston / London, pp. 357-362.
 • Tagliavini M., Scudellari D., Marangoni B., Toselli M., 1996. Nitrogen fertilization management in orchards to reconcile productivity and environmental aspects. Fertilizer Res. 43, 93-102.
 • Tagliavini M., Millard P., 2005. Fluxes of nitrogen within deciduous fruit trees. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(1), 21-30.
 • Thalheimer M., Paoli N., 2006. Effects of time of nitrogen fertilization of apple trees on fruit quality and soil nitrogen content. Italus Hortus 13, 80-84.
 • Unuk T., Hribar J., Tojnko S., Simcic M., Pozrl T., Plestenjak A., Vidrih R., 2008. Effect of nitrogen application and crop load on external and internal fruit quality parameters of apples. Deutsche Lebensmittel-Rundschau 104(3), 127-135.
 • Widmer A., Stadler W., Krebs C., 2006. Effect of foliar applications of urea and boron on malus domestica and pyrus communis. Acta Hort. 721, 227-233.
 • Wrona D., Sadowski A., 1999. Efekty nawożenia jabłoni azotem w pierwszych czterech latach po posadzeniu. I Ogólnopolskie. Sympozjum Mineralnego Odżywiania. Roślin Sadowniczych (Skierniewice, Poland, 1-2.12.1998), pp. 115-127.
 • Wrona D., 2004. Effect of nitrogen fertilization on growth, cropping and fruit quality of 'Sampion' apple trees during 9 years after planting. Folia Hort. 16/1, 55-60.
 • Wrona D., 2009. Możliwości ograniczenia stosowania nawożenia azotem w sadzie jabłoniowym. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 539, 781-787.
 • Yogaratnam N., Greenham W.P., 1982. The application of foliar sprays containing nitrogen, magnesium, zinc and boron to apple trees. Effects on fruit set and cropping. J. Hort. Sci. 57(2), 151-158.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2809a0f9-b366-42ba-8ad6-f2d5264eac83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.