PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2[40] |

Tytuł artykułu

Significance of production diversification in ensuring financial security of farms in Poland

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Znaczenie dywersyfikacji produkcji w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The purpose of the present study is to define, based on a theoretical identification, the significance of production diversification in ensuring financial security of agricultural farms and a presentation of the specifi city of multi-directional farms in Poland. The entities included in the research were the ones conducting agricultural activity of a mixed type: “mixed cropping and mixed crops-livestock” in 2007–2013. The analysis was carried out based on data obtained from the statistical publications of the Central Statistical Office. The size of agriculturally utilized area and its use, economic size, the type and structure of plantation, as well as the species and number of farm animals were all taken into consideration in the analysis. Based on the theoretical considerations presented, it is evident that production diversification plays an important role in the reduction of the agricultural activity risk, and thus it contributes to maintaining stability and thereby preserving the financial security of farms. The results of empirical research prove that the farms that diversify their production are mainly those of small economic size, producing for their own use. Diversification acts as a safety buffer in the case of these farms. It ensures self-sufficiency in terms of consumption and fodder production as well as small income. In the case of farms with bigger UAA it ensures proper functioning and survival on the market.
PL
Celem opracowania jest określenie – na podstawie rozpoznania teoretycznego – znaczenia dywersyfikacji produkcji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych oraz przedstawienie specyfiki wielokierunkowych gospodarstw rolnych w Polsce. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność rolniczą o typie rolniczym mieszane „różne uprawy” oraz „różne uprawy i zwierzęta” w latach 2007–2013. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z publikacji statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie przeprowadzono analizę struktury i dynamiki. W analizie uwzględniono powierzchnię użytków rolnych, wielkość ekonomiczną, powierzchnię gruntów i kierunki jej użytkowania, rodzaj i strukturę zasiewów oraz gatunki i pogłowie utrzymywanych zwierząt gospodarskich. Z przeprowadzonych rozważań teoretycznych wynika, że dywersyfikacja produkcji odgrywa ważną rolę w redukcji ryzyka działalności rolniczej, przyczyniając się do utrzymania stabilności i tym samym zachowania bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych. Wyniki badań empirycznych wskazują, że gospodarstwa różnicujące produkcję to w większości gospodarstwa małe obszarowo, o małej wielkości ekonomicznej, produkujące na własne potrzeby. Dla tych gospodarstw dywersyfikacja pełni funkcję bufora bezpieczeństwa, zapewniającego samowystarczalność w zakresie środków spożycia i produkcji pasz oraz niewielkie dochody. W większych obszarowo jednostkach gwarantuje przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie i przetrwanie na rynku.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

p.355-366,ref.

Twórcy

 • Koszalin University of Technology, Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Poland

Bibliografia

 • Abro, A. A. (2012). Determinant of Crop Diversification towards High Value Crops in Pakistan. Int. J. Bus. Man. Econ. Res., 3(3), 536–545.
 • Adamowski, Z. (1977). Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWRiL.
 • Culas, R., Mahendrarajah, M. (2005). Causes of diversification in Agricultural over Time: Evidence from Norwegian Farming sector. Paper prepared form presentation at the 11th Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), “The Future of Rural Europe in the Global Agric - Food Systems”, Compenhagen, Denmark, August 24-27, 2005. Retrieved from: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24647/1/cp05cu01.pdf.
 • Czarnecki, A. (2005). Obszary wiejskie, urbanizacja, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne-przegląd pojęć. In: A. Rosner (Ed.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (p. 233–254). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Czyżewski, B., Śmiglak, M. (2006). Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. In: M. A. Jerzak, A. Czyżewski (Ed.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (p. 119–146). Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
 • Duraj, N. (2014). Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Przeds. Zarz., XV, 5, 25–38.
 • Ellis, F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. J. Agric. Econ., 51(2), 289–302.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Rocz. Nauk Roln., Ser. G, 93, 1, 121–128.
 • Gorczyńska, M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarz. Fin., 2, 2, 99–110.
 • Grudziński, J. (2008). Informatyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Inż. Roln., 11(109), 69–74.
 • Guvele, C. A. (2001). Gains from crop diversification in the Sudan Gazira scheme. Agric. Syst., 70, 319–333.
 • Jamagani, Z. B., Bivan, G. M. (2013). Factors Influencing Farmers Diversification of Their Cropping Enterprises: A Case Study of SabonGari Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. J. Agric. Vet. Sci., 3, 3, 79–84.
 • Jerzak, M. A. (2009). Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zagad. Ekon. Roln., 1(318), 13–23.
 • Jha, B., Tripathi, A., Mohanty, B. (2009). Divers of Agricultural Diversification in India, Heryana and the Greenbelt Farms of India. Institute of Economic Growth Uniwersity of Delhi Enclave. Work. Pap. Ser. E, 303.
 • Johnston, G. W., Vaupel, S., Kegel, F. R., Cadet, M. (1995). Crop and farm diversification provide social benefits. Calif. Agric., 49, 1, 10–16.
 • Kahan, D. (2008). Managing risk in farming (p. 39–40). Rome FAO.
 • Kurosaki, T. (1995). Risk and insurance in a household economy: Role of Livestock in mixed farming. Dev. Econ., XXXIII, 4, 464–485.
 • Majewski, D., Radzikowska, E. (2006). Znaczenie dywersyfikacji dla polskiego rolnictwa. In: Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych. Warszawa: FAPA.
 • Majewski, E., Wąs, A., Cygański, Ł. (2008). Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. In: M. Hamulczuk, S. Stańko (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych (p. 173–174). Warszawa: IERiGŻ.
 • Norman, D. W. (1974). Rationalising Mixed Cropping undr Indigenous Conditions: The Example of Northern Nigeria. J. Dev. Stud., 11(1), 3–21.
 • Parthasarathy, R. P., Joshi, P. K., Shravan, K., Kavery, G. (2008). Agricultural Diversification in Andhra Pradesh, India: Patterns, Determinants and Implications. (Published jointly with the International Food Policy Research Institute, IFPRI). Research Report no. 2 (p. 1–100). International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics: Patancheru, Andhra Pradesh, India.
 • Pope, R. D., Prescott, R. (1980). Diversification in Relation to Farm Size and other Socio-Economic Charakteritics. Am. J. Agric. Econ., 62(3), 554–559.
 • Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie (p. 301–302). Wyd. Difi n: Warszawa.
 • Raczkowski, K. (2014). Macierz dyscyplinarna stabilności finansowej a ogólna klasyfikacja nauk. Przeds. Zarz., XV, 5, 15–24.
 • Soliwoda, M. (2014). Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej. Wieś Roln., 3(164), s. 45–55.
 • Sulewski, P. (2012). Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywów kapitałowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych. Zagad. Ekon. Roln., 4(333), 15–35.
 • Szafraniec-Siluta, E. (2013). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze. Zarz. Fin., 11, 2/2, 405–416.
 • Tyran, E. (2010). Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. Rocz. Nauk Roln., Ser. G, 97, 4, 200–209.
 • Węglarz, K., Bereza, M. (2012). Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 253–262.
 • Woźniak, M. (2008). Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce. Zesz. Nauk. SGGW, 67, 15–24.
 • Yilmaz, D. (2007). Financial Security and Stability, Measuring and Fostering the Progress of Societies, The OECD World Forum on Statictic, Knowledge and Policy, Istanbul.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-27f2b9ea-fc98-42e3-ba72-1f2563c30bf8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.